Styret for Statens edruskapsdirektorat

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens edruskapsdirektorat" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens edruskapsdirektorat
Utvalgsnummer: 6001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 13.12.1968 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 7 0 0 0
1981 Sosialdepartementet 6 8 0 0
1982 Sosialdepartementet 7 7 17 162000 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 7 7 16 180700 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 7 7 9 89778 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 7 7 0 0 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 7 7 7 91562 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 7 7 8 131585
1988 Sosialdepartementet 7 7 6 147221
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1979 1981
1980 Nestleder Olav Gjærevoll 1 1601 Professor I statsråd 1969 1981
1980 Vanlig medlem Aage Myller-Nilssen 1 213 Generalsekretær I statsråd 1975 1981
1980 Vanlig medlem Alf-Cato Gaaserud 1 301 Redaksjonsjef I statsråd 1977 1981
1980 Vanlig medlem Marie Strøm 2 1714 Sosialsjef I statsråd 1977 1981
1980 Vanlig varamedlem Per J. W. Vaglum 1 301 Lege I statsråd 1981
1980 Vanlig varamedlem Guri Bramnes 2 301 Overlege I statsråd 1981
1980 Vanlig varamedlem Olav Bratlie 1 301 Sosialarbeider I statsråd 1981
1980 Vanlig varamedlem Kjell A. Bakke 1 602 Jernbaneinspektør I statsråd 1981
1980 Vanlig varamedlem Elin Rø Ludvigsen 2 1601 Husmor I statsråd 1981
1981 Leder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1979 1981
1981 Nestleder Olav Gjærevoll 1 1601 Professor I statsråd 1969 1981
1981 Vanlig medlem Aage Myller-Nilssen 1 213 Generalsekretær I statsråd 1975 1981
1981 Vanlig medlem Alf-Cato Gaaserud 1 301 Redaksjonsjef I statsråd 1977 1981
1981 Vanlig medlem Birgit Lia 2 805 Adjunkt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Marie Strøm 2 1714 Sosialsjef I statsråd 1977 1981
1981 Vanlig varamedlem Per J. W. Vaglum 1 301 Lege I statsråd 1981
1981 Vanlig varamedlem Guri Bramnes 2 301 Overlege I statsråd 1981
1981 Vanlig varamedlem Olav Bratlie 1 301 Sosialarbeider I statsråd 1981
1981 Vanlig varamedlem Helge Dietrichson 1 412 Res. Kapellan I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell A. Bakke 1 602 Jernbaneinspektør I statsråd 1981
1981 Vanlig varamedlem Elin Rø Ludvigsen 2 1601 Husmor I statsråd 1981
1981 Vanlig varamedlem Randi Kvaløy 2 1640 Sosialsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne-Marie Strauman 2 1870 Jordmor I statsråd 1981 1981
1983 Leder Aage Myller-Nilssen 1 213 Generalsekretær I statsråd 1975 1983
1983 Nestleder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Birgit Lia 2 805 Adjunkt I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1504 Redakssjonsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Per J. W. Vaglum 1 219 Ass. Overlege I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Bernt Bull 1 301 Gruppesekretær I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Helge Dietrichson 1 412 Residerende Kapel I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Kjell A. Bakke 1 602 Velferdssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Elin Rø Ludvigsen 2 1601 Husmor I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Randi Kvaløy 2 1640 Sosialsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Anne-Marie Strauman 2 1870 Jordmor I statsråd 1979 1983
1984 Vanlig medlem Birgit Lia 2 805 Adjunkt I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1504 Administrasjonssj I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Per J. W. Vaglum 1 219 Ass. Overlege I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Bernt Bull 1 301 Gruppesekretær I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Kjell A. Bakke 1 602 Velferdssjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Elin Rø Ludvigsen 2 1601 Husmor I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Randi Kvaløy 2 1640 Sosialsjef I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Alf-Cato Gaaserud 1 301 Redaksjonssjef I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Sverre Gaarden 1 401 Diakon I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Birgit Lia 2 805 Adjunkt I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1504 Administrasjonssj I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Per J. W. Vaglum 1 219 Ass. Overlege I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Bernt Bull 1 301 Gruppesekretær I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Thorleif Gulliksen 1 301 Frelsesoffiser I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Kjell A. Bakke 1 602 Velferdssjef I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Elin Rø Ludvigsen 2 1601 Husmor I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Randi Kvaløy 2 1640 Sosialsjef I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Sverre Gaarden 1 401 Diakon I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1504 Administrasjonssj I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Per J. W. Vaglum 1 219 Ass. Overlege I statsråd 1981
1986 Vanlig varamedlem Bernt Bull 1 301 Gruppesekretær I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Thorleif Gulliksen 1 301 Frelsesoffiser I statsråd 1985
1987 Leder Grethe Westergå Bjørlo 2 1504 Lærer I statsråd 1987
1987 Nestleder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann Av departement 1979 1987
1987 Vanlig medlem Sverre Gaarden 1 401 Diakon I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Reidun Brusletten 2 616 Lærer I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Bernt Bull 1 301 Kommunalråd I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Thorleif Gulliksen 1 301 Frelsesoffiser I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Ina Taug 2 602 Kampanjesjef I statsråd 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem Marit Fløtten 2 2030 Adjunkt I statsråd 1987
1988 Leder Grethe Westergå Bjørlo 2 1504 Lærer I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Sverre Gaarden 1 401 Diakon I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Reidun Brusletten 2 616 Lærer I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Thorleif Gulliksen 1 301 Frelsesoffiser I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Marit Fløtten 2 2030 Adjunkt I statsråd 1987