Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning
Utvalgsnummer: 6013000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1959
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 21.08.1959 av Sosialdepartementet
Mandat:
Vedtekter fastsatt ved kgl.res. av 1. januar 1988. Styret skal ha 7 medlemmer med personlige varamenn, som oppnevnes av Sosialdepartementet. Dessuten skal instituttets forskningssjef være medlem.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 7 0 0 0
1981 Sosialdepartementet 7 6 0 0
1982 Sosialdepartementet 7 6 4 28120 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 7 6 4 44000 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 7 6 4 36227 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 7 6 5 30100 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 7 6 4 40160 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 7 6 5 46696
1988 Sosialdepartementet 7 6 4 9671
1989 Sosialdepartementet 7 6 6 17031
1990 Sosialdepartementet 7 6 4 48832
1991 Sosialdepartementet 7 6 4 37773
1992 Sosialdepartementet 7 6 4 73815
1993 Sosialdepartementet 7 6 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 7 6 5 70057
1995 Sosial- og helsedepartementet 7 7 4 75000
1996 Sosial- og helsedepartementet 7 7 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 7 7 0 0
2002 Sosialdepartementet
2003 Sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig medlem Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Sonja Vaglum 2 229 Psykiater Av departement 1982 1982
1983 Leder Finn Backer Midbøe 1 1004 Sorenskriver Av departement 1979 1983
1983 Nestleder Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1983 Nestleder Per Sundby 1 301 Professor Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Sonja Vaglum 2 229 Psykiater Av andre 1982 1983
1983 Vanlig medlem Stein L. Bråten 1 301 Professor Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Fredrik Mellbye 1 301 Stadsfysikus Av andre 1979 1983
1983 Vanlig medlem Else Øyen 2 1201 Professor Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Hallgrim Kløve 1 1201 Professor Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Per J. W. Vaglum 1 219 Ass. Overlege Av andre 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Ingeborg Wilberg 2 219 Førstelektor Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ola O. Bø 1 301 Dosent Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Unni Charlotte Lund 2 301 Underdirektør Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Ass. Overlege Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Lars Inge Terum 1 301 Sosiolog Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kjell Raaheim 1 1201 Professor Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor Av andre 1979 1983
1984 Nestleder Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 220 Helsedirektør Av andre 1984
1984 Vanlig medlem Hallgrim Kløve 1 1201 Professor Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Ingeborg Wilberg 2 219 Førstelektor Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Lars Inge Terum 1 301 Sosiolog Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor Av andre 1983
1985 Nestleder Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør Av andre 1984
1985 Vanlig medlem Hallgrim Kløve 1 1201 Professor Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Ingeborg Wilberg 2 219 Førstelektor Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Lars Inge Terum 1 301 Sosiolog Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor Av andre 1983
1986 Nestleder Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av andre 1983
1986 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør Av andre 1984
1986 Vanlig medlem Hallgrim Kløve 1 1201 Professor Av andre 1983
1986 Vanlig varamedlem Ingeborg Wilberg 2 219 Førstelektor Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Lars Inge Terum 1 301 Sosiolog Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør Av andre 1983
1986 Vanlig varamedlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor Av andre 1983
1987 Nestleder Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av andre 1983
1987 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør Av andre 1984
1987 Vanlig medlem Hallgrim Kløve 1 1201 Professor 1983
1987 Vanlig varamedlem Ingeborg Wilberg 2 219 Førstelektor Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Lars Inge Terum 1 301 Forsker Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør Av andre 1983
1987 Vanlig varamedlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor Av andre 1983
1988 Leder Hilde Lundeby 2 301 Lektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Bergljot Baklien 2 219 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef Av departement 1979 1988
1988 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør Av andre 1984 1988
1988 Vanlig medlem Per Krogh 1 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jørg Mørland 1 301 Overlege Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Fanny Duckert 2 1103 Leder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Gunnar Lind 1 1804 Fylkeshelsesjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1988 Vanlig varamedlem Oddvar Arner 1 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Mona Duckert 2 301 Psykolog Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Una Due-Tønnessen 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1988
1988 Varamedlem og nestleder Astrid Skretting 2 301 Forsker Av departement 1988
1989 Leder Hilde Lundeby 2 301 Lektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Bergljot Baklien 2 219 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Per Krogh 1 301 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jørg Mørland 1 301 Professor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Fanny Duckert 2 1103 Faglig Leder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Gunnar Lind 1 1804 Fylkeshelsesjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1989 Vanlig varamedlem Oddvar Arner 1 301 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Mona Duckert 2 301 Prosjektleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Una Due-Tønnessen 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sonja Vaglum 2 1622 Universitetssti Av departement 1982 1989
1989 Varamedlem og nestleder Astrid Skretting 2 301 Forsker Av departement 1988
1990 Leder Hilde Lundeby 2 301 Lektor Av departement 1988
1990 Nestleder Gunnar Lind 1 1804 Fylkeshelsesjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Sturla Bjørn Nordlund 1 216 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jørg Mørland 1 301 Professor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Per Ross Schioldborg 1 219 Psykolog Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1990 Vanlig varamedlem Oddvar Arner 1 301 Forsker Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Mona Duckert 2 301 Prosjektleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Una Due-Tønnessen 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1988
1991 Leder Hilde Lundeby 2 301 Lektor Av departement 1988
1991 Nestleder Gunnar Lind 1 1804 Fylkeshelsesjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Sturla Bjørn Nordlund 1 216 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jørg Mørland 1 301 Professor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Per Ross Schioldborg 1 219 Psykolog Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1991 Vanlig varamedlem Oddvar Arner 1 301 Forsker Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Mona Duckert 2 301 Prosjektleder Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Una Due-Tønnessen 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1988
1992 Leder Bjørn Walle 1 707 Fylkesrådmann Av departement 1992
1992 Nestleder Aslaug Hetle 2 301 Forsker Av departement 1988 1992
1992 Nestleder Gunnar Lind 1 1804 Fylkeshelsesjef Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Sturla Bjørn Nordlund 1 216 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Helge Bell 1 219 Overlege Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Jørg Mørland 1 301 Professor Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Astrid Skretting 2 301 Forsker Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Lektor Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Per Ross Schioldborg 1 219 Psykolog Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983
1992 Vanlig varamedlem Mona Duckert 2 301 Prosjektleder Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Una Due-Tønnessen 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Oddvar Arner 1 301 Forsker Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Edle Ravndal 2 301 Forsker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Sonja Vaglum 2 1622 Universitetssti Av departement 1982 1992
1993 Leder Bjørn Walle 1 707 Fylkesridmann Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sturla Bjørn Nordlund 1 216 Forsker Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Helge Bell 1 219 Overlege Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Per Ross Schioldborg 1 219 Psykolog Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Una Due-Tønnessen 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Edle Ravndal 2 301 Forsker Av departement 1992
1994 Leder Alf E Jakobsen 1 2001 Helse- Og Sosia Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Helge Bell 1 219 Overlege Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Stein J. Berg 1 229 Direktør Av departement 1983 1994
1994 Vanlig medlem Ingeborg Rossow 2 301 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Frid Ann Hansen 2 806 Fagsjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ragnar Hauge 1 301 Forsker Av departement 1979 1994
1994 Vanlig varamedlem Una Due-Tønnessen 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1988 1994
1994 Vanlig varamedlem Edle Ravndal 2 301 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Anne Marie Horn 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Leder Alf E Jakobsen 1 2001 Helse- Og Sosia Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Helge Bell 1 219 Overlege Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Ingeborg Rossow 2 301 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Frid Ann Hansen 2 806 Fagsjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Edle Ravndal 2 301 Forsker Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Anne Marie Horn 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Leder Alf E. Jakobsen 1 2001 Helse- Og Sosia Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Ingeborg Margre Rossow 2 301 Forsker Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Anders Bjørneboe 1 301 Ass. Institutts Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Anne Line Bretteville-Jensen 2 301 Stipendiat Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Frid Anny Hansen 2 806 Fagsjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Alice Kjellevold 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Astrid Skretting 2 301 Forsker Av departement 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Edle Ravndal 2 301 Forsker Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Anne Marie Horn 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Asbjørg Solberg Christophersen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Svein Erik Høie 1 1103 Amanuensis Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Ingeborg Margre Rossow 2 301 Forsker Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Anders Bjørneboe 1 301 Ass. Lege 2 Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Anne Line Bretteville-Jensen 2 301 Stipendiat Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Frid Anny Hansen 2 806 Fagsjef Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Alice Kjellevold 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Anne Marie Horn 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Asbjørg Solberg Christophersen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Svein Erik Høie 1 1103 Amanuensis Av departement 1996
2002 Marte Grindaker Nestleder
2002 Johanne Longva 219 Avdelingsbibliotekar
2002 Torild Almnes 301 Avdelingssjef
2002 Asbjørg Solberg Christophersen 301 Avdelingssjef
2002 Sten-Erik Clausen 301 Forsker
2002 Grethe Lauritzen 301 Forsker
2002 Einar Ødegård 301 Forsker
2002 Jørg Mørland 301 Professor
2002 Hege Cesilie Lauritzen 301 Rådgiver
2002 Sten M. Berglund 301 Student
2002 Erik Stene 1702 Rådgiver
2002 Karstein Bye 2012 Rådgiver
2002 Leder Alf E. Jakobsen 2004 Ordfører
2002 Nestleder Bergljot Baklien 219 Forsker
2003 Johanne Longva Avdelingsbibliotekar
2003 Torild Almnes Avdelingssjef
2003 Asbjørg Solberg Christophersen Avdelingssjef
2003 Sten-Erik Clausen Forsker
2003 Grethe Lauritzen Forsker
2003 Einar Ødegård Forsker
2003 Marte Grindaker Nestleder
2003 Jørg Mørland Professor
2003 Karstein Bye Rådgiver
2003 Marte K. Ødegård Lund Rådgiver
2003 Erik Stene Rådgiver
2003 Sten M. Berglund Student
2003 Leder Alf E. Jakobsen Ordfører
2003 Nestleder Bergljot Baklien Forsker