Rikshospitalets styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rikshospitalets styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rikshospitalets styre
Utvalgsnummer: 6047000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 06.02.1970 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Planlegging, koordinering og styring av Rikshospitalet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 7 0 16 174000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 7 7 14 158367 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 10 0 11 157110 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 7 7 7 151141 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 7 7 7 134112 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 7 7 7 159780 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 7 7 10 172934 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 9 9 8 170424
1988 Sosialdepartementet 9 9 8 456365
1989 Sosialdepartementet 9 9 9 219000
1990 Sosialdepartementet 9 9 9 247032
1991 Sosialdepartementet 9 9 9 234400
1992 Sosialdepartementet 9 9 8 236711
1993 Sosialdepartementet 9 9 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 10 0 13 493384
1995 Sosial- og helsedepartementet 10 0 10 474544
1996 Sosial- og helsedepartementet 10 0 15 460000
1997 Sosial- og helsedepartementet 10 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Ivar Hørven 1 301 Assisterende Overlege Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Dag Omholt 1 301 Underdirektør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Finn Ø. Winther 1 301 Professor Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Astrid Will Monsen 2 301 Dommer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Irene Reinskou 2 301 Fysiokjemiker I Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jorunn Christensen 2 301 Kontorfullmektig Av departement
1980 Vanlig varamedlem Eva Kolstad 2 301 Likestillingsombud Av departement
1980 Vanlig varamedlem Egil Amundsen 1 301 Professor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar H. Tanbo 1 922 Sykehusdirektør Av departement
1981 Leder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann Av departement 1978
1981 Nestleder Tor Halvorsen 1 233 Lo-Formann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Finn Ø. Winther 1 301 Professor Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Tove Lindemann 2 301 Sykepleier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Grete Gørvell Halvorsen 2 219 Byrettsdommer Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jorunn Christensen 2 301 Kontorfullmektig Av departement
1981 Vanlig varamedlem Egil Amundsen 1 301 Professor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Åsta Steen 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Karin Teigen 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Audun Flatmark 1 301 Professor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnar H. Tanbo 1 922 Sykehusdirektør Av departement
1982 Leder Else Bugge Fougner 2 219 Hr.Adv. Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Oddvar Halldor Stokke 1 219 Professor Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Formann Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Arne Jon Isaksen 1 301 Forsker Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Ass. Overlege Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Amanuensis Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Kristina Motzfeldt 2 220 Kjøkkensjef Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982
1983 Leder Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvok Av departement 1982
1983 Nestleder Tor Halvorsen 1 233 Forbundsformann Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Oddvar Halldor Stokke 1 219 Professor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Tove Lindemann 2 301 Sykepleier Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Formann Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Arne Jon Isaksen 1 301 Forsker Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Ass. Fylkeslege Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Amanuensis Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kristina Motzfeldt 2 220 Kjøkkensjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Karin Teigen 2 301 Kontorsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Audun Flatmark 1 301 Professor Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982
1984 Leder Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvok Av departement 1982
1984 Nestleder Tor Halvorsen 1 233 Formann Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Oddvar Halldor Stokke 1 219 Professor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Tove Lindemann 2 301 Sykepleier Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Formann Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Arne Jon Isaksen 1 301 Forsker Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Arnt Jakobsen 1 301 Spesiallege Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Ass. Fylkeslege Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Arne Vetlesen 1 219 Sykehusdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kristina Motzfeldt 2 220 Kjøkkensjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Audun Flatmark 1 301 Professor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Karin Teigen 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Milostiva Bentsen 2 301 Sykepleier Av departement 1984
1985 Leder Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Oddvar Halldor Stokke 1 219 Professor Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Arne Vetlesen 1 219 Sykehusdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Formann Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Arne Jon Isaksen 1 301 Forsker Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Arnt Jakobsen 1 301 Spesiallege Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Kristina Motzfeldt 2 220 Kjøkkensjef Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Milostiva Bentsen 2 301 Sykepleier Av departement 1984
1986 Leder Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Oddvar Halldor Stokke 1 219 Professor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Arne Vetlesen 1 219 Sykehusdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Formann Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Arne Jon Isaksen 1 301 Forsker Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Arnt Jakobsen 1 301 Spesiallege Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Kristina Motzfeldt 2 220 Kjøkkensjef Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Milostiva Bentsen 2 301 Sykepleier Av departement 1984
1987 Leder Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat Av departement 1982 1987
1987 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Sykehussjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Oddvar Halldor Stokke 1 219 Professor Av departement 1982 1987
1987 Vanlig medlem Arne Vetlesen 1 219 Sykehusdirektør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Lyder Meidel Johnsen 1 233 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Arnt Jakobsen 1 301 Spesiallege Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Dolores Saga Due 2 301 Kontorleder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Anne Helen Rui 2 727 Avdelingssykepl Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Anders Teisberg 1 217 Overlege Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Rasjonalisering Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Milostiva Bentsen 2 301 Sykepleier Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 602 Fylkesordfører Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Skau 1 602 Sykehussjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Walle 1 725 Sykehussjef Av departement 1987
1988 Leder Inger Louise Valle 2 219 Fhv. Rasjonalis Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Sykehussjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Arne Vetlesen 1 219 Sykehusdirektør Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 227 Forbundsleder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Øyvind Ruud 1 230 Fylkesordfører Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Lyder Meidel Johnsen 1 233 Konsulent Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Dolores Saga Due 2 301 Kontorleder Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Sidsel Fure 2 301 Sykepleier Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anne Helen Rui 2 727 Avdelingssykepl Av departement 1987 1988
1988 Vanlig varamedlem Per Anders Teisberg 1 217 Overlege Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Karin Teigen 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingfrid Bjørg Svindland 2 301 Hjelpepleier Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Skau 1 602 Sykehussjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkeskultursje Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Walle 1 725 Sykehussjef Av departement 1987 1988
1989 Leder Tor Espedahl 1 0 Konserndirektør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Fylkeshelsesjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Per Anders Teisberg 1 217 Professor Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 227 Kartelleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Øyvind Ruud 1 230 Fylkesordfører Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Lyder Meidel Johnsen 1 233 Førstelaborant Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Sidsel Fure 2 301 Sykepleier Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Dolores Saga Due 2 301 Kontorleder Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ingfrid Bjørg Svindland 2 301 Hjelpepleier Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Skau 1 602 Sykehussjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører Av departement 1987
1990 Leder Tor Espedahl 1 0 Konserndirektør Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Sykehussjef Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Per Anders Teisberg 1 217 Professor Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Ass. Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 227 Kartelleder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Øyvind Ruud 1 230 Fylkesordfører Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Lyder Meidel Johnsen 1 233 Førstelaborant Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Sidsel Fure 2 301 Sykepleier Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Per Arne Sæther 1 301 Drift- Og Vedli Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Nina Ringnes 2 301 Siviløkonom Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Konsulent Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Dolores Saga Due 2 301 Kontorleder Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Ingfrid Bjørg Svindland 2 301 Hjelpepleier Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Kari Hagen 2 301 Radiograf Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Skau 1 602 Sykehussjef Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Eli Aas 2 628 Advokat Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Ass. Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 227 Kartelleder Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Øyvind Ruud 1 230 Fylkesordfører Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Sidsel Fure 2 301 Sykepleier Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Per Arne Sæther 1 301 Drift- Og Vedli Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Nina Ringnes 2 301 Siviløkonom Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Knut Hamnen 1 228 Helse- Og Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ingfrid Bjørg Svindland 2 301 Hjelpepleier Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Kari Hagen 2 301 Radiograf Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Eli Aas 2 628 Advokat Av departement 1990
1992 Nestleder Inger Louise Valle 2 219 Fhv. Rasjonalis Av departement 1987 1992
1992 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Ass. Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 227 Sjefssekretær Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Øyvind Ruud 1 230 Personalsjef Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Ragnar Kristoffersen 1 230 Fylkesordfører Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Sidsel Fure 2 301 Sykepleier Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Per Arne Sæther 1 301 Drift- Og Vedli Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Nina Ringnes 2 301 Siviløkonom Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1987 1992
1992 Vanlig varamedlem Knut Hamnen 1 228 Helse- Og Sosia Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Karin Teigen 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1992
1992 Vanlig varamedlem Ingfrid Bjørg Svindland 2 301 Hjelpepleier Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Kari Hagen 2 301 Radiograf Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Eli Aas 2 628 Advokat Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Ass. Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ragnar Kristoffersen 1 230 Fylkesordfører Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Per Arne Sæther 1 301 Drift- Og Vedli Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Nina Ringnes 2 301 Siviløkonom Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Anders Eckhoff 1 301 Advokat Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Kari Hagen 2 301 Radiograf Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Eli Aas 2 628 Advokat Av departement 1990
1994 Leder Tor Espedal 1 1103 Konserndirektør Av departement 1989 1994
1994 Nestleder Inger Louise Valle 2 219 Fhv Rasjonalis Av departement 1987 1994
1994 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 219 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Per J. W. Vaglum 1 219 Professor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Per Lilleaasen 1 219 Professor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Claes Aronsen 1 228 Transportsjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ingfrid Bjørg Svindland 2 301 Hjelpepleier Av departement 1988 1994
1994 Vanlig medlem Anders Eckhoff 1 301 Advokat Av departement 1993 1994
1994 Vanlig medlem Elisabeth T. Swärd 2 301 Avdelingssykepl Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Lise Holen 2 301 Styreleder Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 219 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Per J. W. Vaglum 1 219 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Per Lilleaasen 1 219 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Claes Aronsen 1 228 Transportsjef I statsråd 1994 1995
1995 Vanlig medlem Bård Henningsen 1 236 Ingeniør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Ingfrid Bjørg Svindland 2 301 Hjelpepleier I statsråd 1988 1995
1995 Vanlig medlem Lise Holen 2 301 Styreleder Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Elisabeth T. Swärd 2 301 Avdelingssykepl I statsråd 1994 1995
1995 Vanlig medlem Odd Bakken 1 301 Overlege (Kst.) I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Professor I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Borghild Yrkje 2 1146 Ordfører I statsråd 1995
1996 Leder Tor Espedal 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1989 1996
1996 Nestleder Inger Louise Valle 2 219 Pensjonist Av departement 1987 1996
1996 Vanlig medlem Per J. W. Vaglum 1 219 Professor Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Bård Henningsen 1 236 Ingeniør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Odd Bakken 1 301 Overlege (Kst.) I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Professor I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Werner Christie 1 414 Fylkeshelsesjef Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Borghild Yrkje 2 1146 Ordfører I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Mona Oseth 2 220 Sykepleier Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Odd Bakken 1 301 Overlege (Kst.) I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Torkel Fagerli 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Werner Christie 1 414 Fylkeshelsesjef Av departement 1996