Styret for Kreftregisteret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Kreftregisteret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Kreftregisteret
Utvalgsnummer: 6050000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 05.12.1980 av Sosialdepartementet
Mandat:
Styret har det faglige og økonomiske ansvar for driften av Kreftregisteret samt spørsmål vedrørende faglig utnyttelse av materialet og forholdet til personvern og taushetsplikt. Behandle budsjettforslag. Ansette tjenestemenn t.o.m. ltr. 26. Styret er inns
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Sosialdepartementet 5 5 5 16956 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 0 0 3 20700 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 5 5 4 13000 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 5 5 3 12948 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 5 5 5 22186 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 5 5 5 11192 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 5 5 6 31325
1988 Sosialdepartementet 5 5 6 28353
1989 Sosialdepartementet 5 5 5 20396
1990 Sosialdepartementet 5 5 5 19600
1991 Sosialdepartementet 5 5 5 35000
1992 Sosialdepartementet 5 5 0 0
1993 Sosialdepartementet 5 5 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 5 5 3 30550
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Edvard Fjærtoft 1 1702 Fylkeslege Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Olav Hilmar Iversen 1 219 Professor Dr.Med. Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne E Stenwig 2 301 Ass. Overlege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Erik Aurbakken 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Lie 2 301 Førstesekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sverre Harvei 1 220 Ass. Overlege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tove Eeg Larsen 2 229 Ass. Overlege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger-Kristine Blidensol 2 301 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne-Birger Knapskog 1 806 Fylkeslege Av departement 1981 1981
1983 Leder Edvard Fjærtoft 1 1702 Fylkeslege Av departement 1981 1983
1983 Nestleder Olav Hilmar Iversen 1 219 Professor Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Liv Lie 2 301 Førstesekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Anne E Stenwig 2 301 Ass. Overlege Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Erik Aurbakken 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Tove Dahl 2 301 Administrasjonsse Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Sverre Harvei 1 220 Assisterende Over Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Tove Eeg Larsen 2 229 Ass. Overlege Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Inger-Kristine Blidensol 2 301 Generalsekretær Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Aage F. Johansen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne-Birger Knapskog 1 806 Fylkeslege Av departement 1981 1983
1984 Vanlig medlem Tove Dahl 2 301 Administrasjonsse Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Aage F. Johansen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Tove Dahl 2 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Aage F. Johansen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Tove Dahl 2 301 Administrasjonsse Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Aage F. Johansen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Tove Dahl 2 301 Administrasjons Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Aage F. Johansen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Steinar Tretli 1 219 Forsker Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Brit Denstad 2 301 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Gunvor Iversen 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Stener Kvinnsland 1 1601 Professor Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Grete S. Carlsen 2 301 Sekretær Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Berit Olsen 2 2003 Fylkeslege Av departement 1988
1988 Varamedlem og nestleder Anne Berit Gunbjørud 2 301 Fylkeslege Av departement 1987
1989 Leder Kari Gjesteby 2 301 Siviløkonom Av departement 1988
1989 Nestleder Brit Denstad 2 301 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Steinar Tretli 1 219 Forsker Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Stener Kvinnsland 1 1601 Professor Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Ellen Amundsen 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Liv Lie 2 301 Kontorleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Berit Olsen 2 2003 Fylkeslege Av departement 1987
1989 Varamedlem og nestleder Anne Berit Gunbjørud 2 219 Fylkeslege Av departement 1987
1990 Leder Brit Denstad 2 301 Direktør Av departement 1987 1990
1990 Leder Kari Gjesteby 2 301 Siviløkonom Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Dag S. Thelle 1 9905 Professor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Ellen Amundsen 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Liv Lie 2 301 Kontorleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Klepp 2 1601 Overlege Av departement 1990
1991 Leder Kjell Holler 1 301 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Elisabeth Parr 2 219 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ellen Amundsen 2 301 Byråsjef Av departement 1989 1991
1991 Vanlig medlem Dag S. Thelle 1 9905 Professor Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Liv Lie 2 301 Kontorleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Inger Cappelen Stensvold 2 301 Edb-Sjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Klepp 2 1601 Overlege Av departement 1990
1991 Varamedlem og nestleder Berit Mørland 2 301 Fagrådsdir Av departement 1991
1992 Leder Kjell Holler 1 301 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Elisabeth Parr 2 219 Konsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Stener Kvinnsland 1 1601 Professor Av departement 1987 1992
1992 Vanlig varamedlem Jens-Kristian Borgan 1 219 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Liv Lie 2 301 Kontorleder Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Inger Cappelen Stensvold 2 301 Edb-Sjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Klepp 2 1601 Overlege Av departement 1990
1992 Varamedlem og nestleder Berit Mørland 2 301 Fagrådsdirektør Av departement 1991
1993 Leder Kjell Holler 1 301 Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Elisabeth Parr 2 219 Konsulent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Liv Børsum Aarre 2 217 Fylkeslege Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jens-Kristian Borgan 1 219 Ridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Liv Lie 2 301 Kontorleder Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Inger Cappelen Stensvold 2 301 Edb-Sjef Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Ragnhild Klepp 2 1601 Overlege Av departement 1990
1993 Varamedlem og nestleder Berit Mørland 2 301 Fagridsdirektør Av departement 1991
1994 Leder Kjell Holler 1 301 Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Elisabeth Parr 2 219 Konsulent Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Liv Børsum Aarre 2 217 Fylkeslege Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Jens-Kristian Borgan 1 219 Rådgiver Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Liv Lie 2 301 Kontorleder Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Inger Cappelen Stensvold 2 301 Edb-Sjef Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Ragnhild Klepp 2 1601 Overlege Av departement 1990
1994 Varamedlem og nestleder Berit Mørland 2 301 Fagrådsdirektør Av departement 1991