Beredskapsrådet for landets helsestell

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Beredskapsrådet for landets helsestell" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Beredskapsrådet for landets helsestell
Utvalgsnummer: 6054000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1948
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 15.10.1948 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal planlegge hvorledes landets medisinale personell, sykehus og andre medisinale institusjoner, medisinsk utstyr og materiell bør fordeles og nyttes i krig, samt gi forslag til de tiltak som må treffes for sikring av landets medisinale beredskap.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 6 0 2 0 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 6 0 1 0 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 6 0 1 0
1983 Sosialdepartementet 6 0 2 0 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 6 0 3 0 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 6 0 1 0 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 6 0 1 0
1988 Sosialdepartementet 6 0 1 0
1989 Sosialdepartementet 6 0 1 0
1990 Sosialdepartementet 6 0 0 0
1991 Sosialdepartementet 6 0 2 0
1992 Sosialdepartementet 6 0 0 0
1993 Sosialdepartementet 6 0 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 6 0 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 7 0 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 7 0 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 7 0 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Torbjørn Mork 1 220 Helsedirektør 1972
1980 Nestleder Trond H. Kluge 1 233 Sanitetssjef 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Carl Fredrik Tidemann 1 219 Stedfortredende Sjef 1979
1980 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør 1974
1980 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 301 Medisinalråd 1978
1980 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1981 Leder Torbjørn Mork 1 220 Helsedirektør 1972
1981 Nestleder Trond H. Kluge 1 233 Sanitetssjef 1979
1981 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Carl Fredrik Tidemann 1 219 Stedfortredende Sjef 1979
1981 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør 1974
1981 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 301 Medisinalråd 1978
1981 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1982 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1982 Nestleder Trond H. Kluge 1 233 Generalmasjor 1979
1982 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1982 Vanlig medlem Carl Fredrik Tidemann 1 219 Oberst 1979
1982 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektø 1974
1982 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 301 Medisinalråd 1978
1982 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1983 Leder Torbjørn Mork 1 220 Helsedirektør 1972
1983 Nestleder Trond H. Kluge 1 233 Generalmajor 1979
1983 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1983 Vanlig medlem Carl Fredrik Tidemann 1 219 Oberst I 1979
1983 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør 1974
1983 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 301 Medisinalråd 1978
1983 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1984 Leder Torbjørn Mork 1 220 Helsedirektør 1972
1984 Nestleder Trond H. Kluge 1 233 Generalmajor 1979
1984 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1984 Vanlig medlem Carl Fredrik Tidemann 1 219 Oberst I 1979
1984 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør 1974
1984 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 301 Medisinalråd 1978
1984 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1985 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1985 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1985 Vanlig medlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd I kraft av stilling 1985
1985 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør 1974
1985 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1985 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1985 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 1103 Fylkeslege 1978
1986 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1986 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1986 Vanlig medlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd I kraft av stilling 1985
1986 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør 1974
1986 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1986 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1987 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1987 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1987 Vanlig medlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd I kraft av stilling 1985
1987 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt 1974
1987 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1987 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1988 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1988 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1988 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt 1974
1988 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1988 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Medisinalråd I kraft av stilling 1985
1988 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1989 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1989 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1989 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt 1974
1989 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1989 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Medisinalråd I kraft av stilling 1985
1989 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1990 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1990 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1990 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt 1974
1990 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1990 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Ass. Helsedirek I kraft av stilling 1985
1990 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1991 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1991 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1991 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsd Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt 1974
1991 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1991 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Ass. Helsedirek I kraft av stilling 1985
1991 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1992 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1992 Leder Anne Alvik 2 301 Kst. Helsedirek I kraft av stilling 1985
1992 Nestleder Arvid Stordahl 1 124 Generalmajor 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1992 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Arne Vicktor Larssen 1 219 Ass. Helsedirek 1992
1992 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1992 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1993 Leder Anne Alvik 2 301 Direktør I kraft av stilling 1985
1993 Nestleder Arvid Stordahl 1 124 Generalmajor 1992
1993 Nestleder Nils Harald Fagerhaug 1 220 Generalmajor Av departement 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1993 Sekretær, ikke medlem Even Klinkenberg 1 301 Konsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Arne Vicktor Larssen 1 219 Ass. Helsedirek 1992
1993 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1993 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1994 Leder Anne Alvik 2 301 Helsedirektør I kraft av stilling 1985
1994 Nestleder Nils Harald Fagerhaug 1 220 Generalmajor Av departement 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Even Klinkenberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1994 Vanlig medlem Lars Hanssen 1 301 Ass Helsedirek I kraft av stilling 1994
1994 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1995 Leder Anne Alvik 2 301 Helsedirektør I statsråd 1985 1995
1995 Nestleder Nils Harald Fagerhaug 1 220 Generalmajor I statsråd 1993 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Even Klinkenberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant 1984
1995 Vanlig medlem Lars Hanssen 1 301 Ass. Helsedirek I statsråd 1994 1995
1995 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Ole Harbitz 1 301 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege 1973
1996 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Ole Harbitz 1 301 Direktør I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Ole Harbitz 1 301 Direktør I statsråd 1995
2002 Bjørn Anton Gran 217 Avdelingsdirektør
2002 Ole Harbitz 301 Direktør
2002 Bodolf Hareide 301 Direktør
2002 Atle Ørbeck Sørheim 301 Seniorrådgiver
2002 Leif Sverre Rosen 533 Generalmajor
2002 Leder Lars Hanssen 301 Helsedirektør
2003 Bjørn Anton Gran Avdelingsdirektør
2003 Ole Harbitz Direktør
2003 Bodolf Hareide Direktør
2003 Leif Sverre Rosen Generalmajor
2003 Atle Ørbeck Sørheim Seniorrådgiver
2003 Leder Lars Hanssen Helsedirektør