Styret for næringsmiddelkontrollen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for næringsmiddelkontrollen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for næringsmiddelkontrollen
Utvalgsnummer: 6137000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 1979 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov om samordnet næringsmiddelkontroll.
Mandat:
Styret skal samordne all kontroll med nærings- og nytelsesmidler som foregår med hjemmel i gjeldende næringsmiddellovgivning.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 12 0 3 126000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 12 12 4 21915 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 12 12 4 780247 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 12 12 7 60193 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 12 12 4 733967 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 12 12 3 1062950 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 8 8 5 146689 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 8 8 6 41312
1988 Sosialdepartementet 8 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Oskar Kvåle 1 215 Forskningssjef Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Sigrid Haavik 2 219 Førstekonsulent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Kirsten Vaaje 2 220 Førstekonsulent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Ivar H. Berg 1 231 Kommuneveterinær Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Liv A.k. Solhjell 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Else Marie Westad 2 301 Helserådinspektør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Hans H. Tjønn 1 301 Overlege Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Reidar Vollan 1 301 Veterinærdirektør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Harald Pedersen 1 1103 Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Asbjørg Helø 2 1902 Byveterinær Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Magnus Haugum 1 103 Disponent Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Colin L. Wiborg 1 219 Byråsjef Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Knut Larsen 1 219 Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Førstekonsulent Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Torstein Oftebro 1 219 Kommuneveterinær Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Rolf Biørnstad 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Oddvar Nærlie 1 301 Konsulent Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Marit Kromberg 2 301 Legekonsulent Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Per Sollie 1 301 Spesiallege Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Ole Johan Nilsen 1 1201 Helserådsinspektør Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Heine Blokhus 1 1201 Sjefsinspektør Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Eli Sjetne Vaadal 2 1729 Kontrollveterinær Av departement 1979
1981 Leder Oskar Kvåle 1 215 Forskningssjef Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Sigrid Haavik 2 219 Førstekonsulent Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Kirsten Vaaje 2 220 Førstekonsulent Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Ivar H. Berg 1 231 Kommuneveterinær Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Liv A.k. Solhjell 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Else Marie Westad 2 301 Helserådinspektør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Hans H. Tjønn 1 301 Overlege Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Reidar Vollan 1 301 Veterinærdirektør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Harald Pedersen 1 1103 Direktør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Asbjørg Helø 2 1902 Byveterinær Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Magnus Haugum 1 103 Disponent Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Colin L. Wiborg 1 219 Byråsjef Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Knut Larsen 1 219 Direktør Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Førstekonsulent Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Torstein Oftebro 1 219 Kommuneveterinær Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Rolf Biørnstad 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Oddvar Nærlie 1 301 Konsulent Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Per Sollie 1 301 Spesiallege Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Bodolf Hareide 1 301 Overlege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ole Johan Nilsen 1 1201 Helserådsinspektør Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Heine Blokhus 1 1201 Sjefsinspektør Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Eli Sjetne Vaadal 2 1729 Kontrollveterinær Av departement 1979
1982 Leder Oskar Kvåle 1 215 Forskningssjef Av departement 1979
1983 Leder Oskar Kvåle 1 215 Forskningsleder Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Rolf Giørtz 1 301 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Merethe Steen 2 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Overlege Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Ebba Wergeland 2 301 Overlege Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Ole Johan Nilsen 1 1201 Helserådinspektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Karen Berg-Nielsen 2 219 Avd.Ingeniør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Nordvang 1 230 Disponent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Egil Myhr 1 301 Vet.Inspektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Grethe Leksange Andersen 2 1201 Lab.Assistent Av departement 1983
1984 Leder Oskar Kvåle 1 215 Administrativ Led Av departement 1979
1984 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Ebba Wergeland 2 301 Lege Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Grethe Leksange Andersen 2 1201 Lab.Assistent Av departement 1983
1985 Leder Oskar Kvåle 1 215 Administrativ Led Av departement 1979
1985 Vanlig medlem Erik Prytz 1 220 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Merethe Steen 2 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Ebba Wergeland 2 301 Lege Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Ole J. Nilsen 1 1201 Helserådsinspektø Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Per Nordvang 1 230 Disponent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Karin Berg-Nielsen 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Egil Myhr 1 301 Veterinærinspektø Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Øivind Lie 1 301 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Grethe Leksange Andersen 2 1201 Lab.Assistent Av departement 1983
1986 Leder Oskar Kvåle 1 215 Administrativ Led Av departement 1979 1986
1986 Vanlig medlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Veterinærdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Erik Prytz 1 220 Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Ebba Wergeland 2 301 Ass. Overlege Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Merethe Steen 2 301 Konsulent Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Underdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Ole J. Nilsen 1 1201 Helserådsinspektø Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Underdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Per Nordvang 1 230 Disponent Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Karin Berg-Nielsen 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Egil Myhr 1 301 Veterinærinspektø Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Øivind Lie 1 301 Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Egil Danielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Grethe Leksange Andersen 2 1201 Lab.Assistent Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Veterinærdirekt I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Underdirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Egil Danielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Veterinærdirekt I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Byrettsdommer ( I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Egil Danielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 301 Medisinalråd I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1986