Statens ernæringsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens ernæringsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens ernæringsråd
Utvalgsnummer: 6143000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 12.05.1978 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Å gi råd og vurdering til myndigheter, næringslivets organisasjoner, storhusholdninger, næringsmiddelprodusenter m.v., samt drive aktiv kostholdsopplysning og undervisning (inkl. næringslivet), beskrive, analysere og vurdere kostholds- og matforsyningssit
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 17 0 2 87000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 17 17 2 31085 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 17 17 15 145000 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 17 17 20 80000 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 17 17 16 260000 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 17 17 22 128500 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 17 17 23 163500 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 17 17 0 0
1988 Sosialdepartementet 17 17 12 116815
1989 Sosialdepartementet 13 13 11 89950
1990 Sosialdepartementet 13 13 10 91595
1991 Sosialdepartementet 13 13 14 210000
1992 Sosialdepartementet 13 13 0 0
1993 Sosialdepartementet 13 13 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 14 13 12 460000
1995 Sosial- og helsedepartementet 23 0 21 620000
1996 Sosial- og helsedepartementet 23 0 32 635000
1997 Sosial- og helsedepartementet 23 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Ola Haugejorden 1 219 Professor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Cato Næsfeldt 1 220 Teknisk Direktør Av departement 1981 1981
1983 Leder Kaare R. Norum 1 301 Professor Av departement 1979 1983
1983 Nestleder Odd D. Vellar 1 301 Dosent Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Thor Homb 1 214 Professor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Oskar Kvåle 1 215 Forskningsleder Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Forsker Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Kontorsjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Olav Berg 1 219 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Nils Jacobsen 1 219 Dosent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Laboratoriesjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Tor Øvergaard 1 301 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Marit Eggen Øgrim 2 301 Leder Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Wenche Barth Eide 2 301 Universitetslekto Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Bodil Helgesen 2 806 Daglig Leder Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Olaf R. Brækkan 1 1201 Professor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 1519 Professor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Ragnhild A. Lenner 2 1902 Dosent Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans Jebsen 1 133 Produktutviklings Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Asmund Ekern 1 214 Professor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Dosent Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 219 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Underdal 1 230 Professor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Fritz Hovland 1 235 Oberstløytnant Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kerstin Trygg 2 301 Amanuensis Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Forsker Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Harald E. Ulvestad 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Berit Ødegård 2 301 Ledende Dietetike Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Inger-Johanna Ulvestad 2 301 Rektor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Dr.Med. Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Eva Harbitz 2 301 Opplæringsleder Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Olav Aasmundrud 1 626 Avdelingssjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Leif Rein Njå 1 1201 Dosent Av departement 1979 1983
1984 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Laboratoriesjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Fritz Hovland 1 235 Oberstløytnant Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Forsker Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Fritz Hovland 1 235 Oberstløytnant Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Forsker Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Fritz Hovland 1 235 Oberstløytnant Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Forsker Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Fritz Hovland 1 235 Oberstløytnant Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Forsker Av departement 1983
1988 Vanlig varamedlem Fritz Hovland 1 235 Oberstløytnant Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Ingunn Bergstad 2 219 Dietetiker Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Karin Seeger Halvorsen 2 301 Ass. Overlege Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Dag S. Thelle 1 301 Forskningssjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Anne Kristine Olsen 2 301 Sekretær Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Lars Mengshoel 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Reidar Almås 1 1601 Professor Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Arne Oshaug 1 233 Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Ass. Overlege Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Marit Olga Bjerkås 2 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Svein Sandberg 1 301 Disponent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Gerd Reinsvollsveen 2 301 Forbundsleder Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Per H. Vale 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Liv Gregersen Kongsten 2 301 Husstellkonsule Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Anne Gryttenhol Waaler 2 301 Kostøkonom Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Skjold 1 301 Lærer Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Randi Bråstad 2 427 Undervisningsin Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Bjarne Aalvik 1 1201 Fylkesveterinær Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Ingunn Bergstad 2 219 Dietetiker Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Karin Seeger Halvorsen 2 301 Ass. Overlege Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Anne Kristine Olsen 2 301 Sosialpolitisk Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Lars Mengshoel 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Reidar Almås 1 1601 Professor Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Dag S. Thelle 1 9905 Professor Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Arne Oshaug 1 233 Forsker Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Ass. Overlege Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Marit Olga Bjerkås 2 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Svein Sandberg 1 301 Disponent Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Gerd Reinsvollsveen 2 301 Forbundsleder Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Per H. Vale 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Liv Gregersen Kongsten 2 301 Husstellkonsule Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Anne Gryttenhol Waaler 2 301 Kostøkonom Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Skjold 1 301 Lærer Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Randi Bråstad 2 427 Undervisningsin Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Aalvik 1 1201 Fylkesveterinær Av departement 1987
1991 Leder Hans Kolbein Dahle 1 1519 Professor Av departement 1979 1991
1991 Nestleder Kaare R. Norum 1 301 Professor Av departement 1979 1991
1991 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 217 Adm. Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Rektor Av departement 1979 1991
1991 Vanlig medlem Ingunn Bergstad 2 219 Ledende Klinisk Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1979 1991
1991 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1979 1991
1991 Vanlig medlem Arne Høstmark 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ola Didrik Saugstad 1 301 Professor Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ingrid Espelid Hovig 2 301 Programsek Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Hanne Jessie Juul 2 1103 Klinisk Er Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Knut-Inge Klepp 1 1201 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1979 1991
1991 Vanlig varamedlem Wenche Frølich 2 219 Forskningsleder Av departement 1983 1991
1991 Vanlig varamedlem Arne Oshaug 1 233 Amanuensis Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1979 1991
1991 Vanlig varamedlem Marit Olga Bjerkås 2 301 Avdelingssjef Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Liv Gregersen Kongsten 2 301 Ernæringskonsul Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Professor Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Anne Kristine Olsen 2 301 Sosialpolitisk Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Rune Blomhoff 1 301 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Berit Ødegård 2 1420 Ernæringskonsul Av departement 1979 1991
1991 Vanlig varamedlem Anne Berg Bærug 2 2003 Ernæringsk Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Dag S. Thelle 1 9905 Professor Av departement 1987 1991
1992 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 217 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Arne Høstmark 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ola Didrik Saugstad 1 301 Professor Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ingrid Espelid Hovig 2 301 Programsekretær Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Hanne Jessie Juul 2 1103 Klinisk Ernærin Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Knut-Inge Klepp 1 1201 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Rune Blomhoff 1 301 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Konsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Anne Berg Bærug 2 2003 Ernæringskonsul Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Arne Høstmark 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ola Didrik Saugstad 1 301 Professor Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ingrid Espelid Hovig 2 301 Programsekretær Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Hanne Jessie Juul 2 1103 Klinisk Ernærin Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Knut-Inge Klepp 1 1201 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Rune Blomhoff 1 301 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Konsulent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Anne Berg Bærug 2 2003 Ernæringskonsul Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 301 Adm Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ingrid Espelid Hovig 2 301 Pensjonist Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Arne Høstmark 1 301 Professor Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ola Didrik Saugstad 1 301 Professor Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Hanne Jessie Juul 2 1103 Klinisk Ernárin Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Knut-Inge Klepp 1 1201 Forsker Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Anne Vik 2 1911 Fylkespolitiker Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Rune Blomhoff 1 301 Professor Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Stipendiat Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Anne Berg Bærug 2 2003 Ernáringskonsul Av departement 1991
1995 Leder Kaare R. Norum 1 301 Professor Av departement 1975 1995
1995 Nestleder Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1979 1995
1995 Vanlig medlem Anton Haglerød 1 138 Forskningssjef I statsråd 1991 1995
1995 Vanlig medlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor I statsråd 1979 1995
1995 Vanlig medlem Tore Henriksen 1 229 Professor I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Arne Oshaug 1 233 Førsteamanuensi I statsråd 1987 1995
1995 Vanlig medlem Christian Drevon 1 301 Professor Av departement 1987 1995
1995 Vanlig medlem Dag S. Thelle 1 301 Professor I statsråd 1987 1995
1995 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Ingrid Espelid Hovig 2 301 Pensjonist Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Arne Høstmark 1 301 Professor Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Rune Blomhoff 1 301 Professor Av departement 1991 1995
1995 Vanlig medlem Ola Didrik Saugstad 1 301 Professor I statsråd 1991 1995
1995 Vanlig medlem Turid Ose 2 301 Forsker I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Margareta Wandel 2 301 Forsker I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Gerd Holmboe-Ottesen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Camilla Stoltenberg 2 301 Lege I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Lene Frost Andersen 2 301 Stipendiat I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Norunn Hanem 2 722 Førstekonsulent I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Hanne Jessie Juul 2 1103 Klinisk Ernærin Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1991 1995
1995 Vanlig medlem Knut-Inge Klepp 1 1201 Professor I statsråd 1991 1995
1995 Vanlig medlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Stipendiat I statsråd 1991 1995
1995 Vanlig medlem Gjermund Fluge 1 1201 Overlege I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Anne Johanne Søgaard 2 1902 Professor I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Bjarne Jacobsen 1 1902 Professor I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Anne Vik 2 1911 Fylkespolitiker Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Anne Berg Bærug 2 2003 Ernæringskonsul Av departement 1991 1995
1996 Vanlig medlem Tore Henriksen 1 229 Professor I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Turid Ose 2 301 Forsker I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Margareta Wandel 2 301 Forsker I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Gerd Holmboe-Ottesen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Camilla Stoltenberg 2 301 Lege I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Lene Frost Andersen 2 301 Stipendiat I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Norunn Hanem 2 722 Førstekonsulent I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Gjermund Fluge 1 1201 Overlege I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Anne Johanne Søgaard 2 1902 Professor I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Bjarne Jacobsen 1 1902 Professor I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Tore Henriksen 1 229 Professor I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Turid Ose 2 301 Forsker I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Margareta Wandel 2 301 Forsker I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Gerd Holmboe-Ottesen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Camilla Stoltenberg 2 301 Lege I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Lene Frost Andersen 2 301 Stipendiat I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Norunn Hanem 2 722 Førstekonsulent I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Gjermund Fluge 1 1201 Overlege I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Anne Johanne Søgaard 2 1902 Professor I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Bjarne Jacobsen 1 1902 Professor I statsråd 1995