Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet
Utvalgsnummer: 6179000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 06.03.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styringsgruppen skal utvikle felles datagrunnlag for helsevesenet gjennom kontakt og samarbeid med lokale brukere av EDB. Den skal etablere prinsipper og konvensjoner for databehandling innenfor helsevesenet og yte tilskott til og delta i utviklingstiltak
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Sosialdepartementet 17 17 3 91899 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 17 17 8 129940 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 17 17 12 106900 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 17 17 0 0 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 17 17 7 25709 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 17 17 6 1175000 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 17 17 0 0
1988 Sosialdepartementet 17 17 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Egil Danielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Nestleder Knut A. Meier 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne Hannesson 2 213 Adm.Oversykepleier I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Inger Kristine Halvorsen 2 219 Legemiddelkonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bent Rosenlund 1 220 Ass.Overlege I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ruth Drolsum 2 220 Kontorsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tove Hafnor 2 220 Økonomisjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kåre Fløisand 1 301 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bente Knudsen 2 301 Fysiokjemiker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Peder Berg 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Sørensen 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Frode Vedeld 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan Stolp 1 501 Sykehussjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Marcussen 1 626 Avdelingssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Stein Myrer 1 1103 Sektorleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Klara Engeland 2 1443 Økonomisjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Siri Qviller 2 219 F.Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Førstesekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Terje Farnes 1 229 Økonomisjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Thor Rogan 1 233 F.Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jørgen E. Gythfeldt 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Torill Kjørven 2 301 Fysiokjemiker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Magne Lilleseth 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Roy Kjønnerød 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Grude Bredal 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Steinar Marthinsen 1 417 Sektorleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Rosenberg 1 805 Lege I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 1103 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Leik Woie 1 1103 Overlege I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ivar Hansen 1 1804 Økonomisjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger Winther 2 2030 Hovedtillitsmann I statsråd 1981 1981
1983 Leder Egil Danielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Nestleder Knut A. Meier 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Anne Hannesson 2 213 Adm. Oversykeplei I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Inger Kristine Halvorsen 2 219 Legemiddelkonsule I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Ruth Drolsum 2 220 Kontorsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Bent Rosenlund 1 220 Ass. Overlege I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig medlem Tove Hafnor 2 220 Økonomisjef I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig medlem Jan Solberg 1 230 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kåre Fløisand 1 301 Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Bente Knudsen 2 301 Fysiokjemiker Ii I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Peder Berg 1 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Kjell Sørensen 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig medlem Frode Vedeld 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig medlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Overlege Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Jan Stolp 1 501 Sykehussjef I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig medlem Kjell Marcussen 1 626 Avdelingssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Stein Myrer 1 1103 Sektorleder I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Klara Engeland 2 1443 Økonomisjef I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Finn Nilsson 1 134 Distriktslege Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Siri Qviller 2 219 Rasjonaliseringsl I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Erik Furum 1 220 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Terje Farnes 1 229 Økonomisjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Thor Rogan 1 233 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Jørgen E. Gythfeldt 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Torill Kjørven 2 301 Fysiokjemiker Ii I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Magne Lilleseth 1 301 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Roy Kjønnerød 1 301 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Svein Grude Bredal 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Leiv Opstad 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ingeborg Borgen 2 301 Rådmannssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Marthe Kjær Andersen 2 301 Sekretær Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Steinar Marthinsen 1 417 Sektorleder I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem David Aasland 1 501 Administrasjonssj Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan Rosenberg 1 805 Lege I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 1103 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Leik Woie 1 1103 Overlege I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Ivar Hansen 1 1804 Økonomisjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Inger Winther 2 2030 Hovedtillitsmann I statsråd 1981
1984 Leder Egil Danielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Anne Hannesson 2 213 Adm. Oversykeplei I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Inger Kristine Halvorsen 2 219 Kontorsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Ruth Drolsum 2 220 Kontorsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Jan Solberg 1 230 Byråsjef (Kst.) Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Kåre Fløisand 1 301 Direktør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Bente Knudsen 2 301 Fysiokjemiker Ii I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Stein Myrer 1 1103 Sektorleder I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Finn Nilsson 1 134 Kommunelege Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Konsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Siri Qviller 2 219 Rasjonaliseringsl I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Erik Furum 1 220 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jørgen E. Gythfeldt 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Torill Kjørven 2 301 Fysiokjemiker Ii I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Magne Lilleseth 1 301 Konsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Svein Grude Bredal 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Leiv Opstad 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Ingeborg Borgen 2 301 Rådmannssekretær Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Marthe Kjær Andersen 2 301 Sekretær Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Steinar Marthinsen 1 417 Sektorleder I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem David Aasland 1 501 Administrasjonssj Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 1103 Konsulent I statsråd 1981
1985 Leder Egil Danielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1985 Leder Christian Lerche 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Anne Hannesson 2 213 Sjefssykepleier I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Inger Kristine Halvorsen 2 219 Underdirektør I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Ruth Drolsum 2 220 Kontorsjef I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Byråsjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Jan Solberg 1 230 Byråsjef (Kst.) Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Kåre Fløisand 1 301 Direktør I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Bente Knudsen 2 301 Fysiokjemiker I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Eystein Jenssen 1 301 Fysiokjemiker I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Steinar Marthinsen 1 417 Sektorleder I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Finn Nilsson 1 134 Kommunelege Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Konsulent I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Siri Qviller 2 219 Rasjonaliseringsl I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Ellen-Merete Ausen 2 219 Sjefsfysiokjemike I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Erik Furum 1 220 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Jørgen E. Gythfeldt 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Torill Kjørven 2 301 Fysiokjemiker I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Magne Lilleseth 1 301 Konsulent I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Svein Grude Bredal 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Leiv Opstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Ingeborg Borgen 2 301 Rådmannssekretær Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Marthe Kjær Andersen 2 301 Sekretær Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem David Aasland 1 501 Administrasjonssj Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Stein Myrer 1 1103 Gruppeleder I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 1103 Konsulent I statsråd 1981
1986 Leder Christian Lerche 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Anne Hannesson 2 213 Sjefssykepleier I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Otto August Carlson 1 216 Planlegger I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Inger Kristine Halvorsen 2 219 Underdirektør I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Bent Rosenlund 1 220 Ass. Overlege I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Tove Hafnor 2 220 Økonomisjef I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Anna Elisabeth Klem 2 220 Sykepleier Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Frode Vedeld 1 301 Datatillitsmann I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Kåre Fløisand 1 301 Direktør I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Kjell Sørensen 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Overlege Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Terje Hanssen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Runa Anita Bye 2 301 Fysiokjemiker I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Steinar Marthinsen 1 417 Sektorleder I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Klara Engeland 2 1443 Økonomisjef I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Finn Nilsson 1 134 Kommunelege Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Ellen-Merete Ausen 2 219 Sjefsfysiokjemike I statsråd 1981
1986 Vanlig varamedlem Eystein Jenssen 1 219 Fysiokjemiker I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Konsulent I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Siri Qviller 2 219 Rasjonaliseringsl I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Jørgen E. Gythfeldt 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Svein Grude Bredal 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Ingeborg Borgen 2 301 Rådmannssekretær Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Marthe Kjær Andersen 2 301 Sekretær Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Ellen Koren Dahl 2 301 Fagsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Klaus Eriksen 1 301 Førstesekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Årstein Risan 1 301 Utredningskonsule Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem David Aasland 1 501 Administrasjonssj Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 1103 Konsulent I statsråd 1981
1986 Vanlig varamedlem Stein Myrer 1 1103 Gruppeleder I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Leik Woie 1 1103 Overlege I statsråd 1981 1986
1987 Leder Christian Lerche 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1983
1987 Vanlig medlem Anna Elisabeth Klem 2 220 Sykepleier Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Terje Hanssen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Runa Anita Bye 2 301 Fysiokjemiker I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef Av departement
1987 Vanlig varamedlem Ingeborg Borgen 2 301 Rådmannssekretæ Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Marthe Kjær Andersen 2 301 Sekretær Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Ellen Koren Dahl 2 301 Fagsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Klaus Eriksen 1 301 Førstesekretær Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Årstein Risan 1 301 Utredningskonsu Av departement 1986
1988 Leder Christian Lerche 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1983
1988 Vanlig medlem Anna Elisabeth Klem 2 220 Sykepleier Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Terje Hanssen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Runa Anita Bye 2 301 Fysiokjemiker I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Gerd Skoe Lettenstrøm 2 301 Byråsjef Av departement
1988 Vanlig varamedlem Ingeborg Borgen 2 301 Rådmannssekretæ Av departement 1983
1988 Vanlig varamedlem Marthe Kjær Andersen 2 301 Sekretær Av departement 1983
1988 Vanlig varamedlem Ellen Koren Dahl 2 301 Fagsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Årstein Risan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Klaus Eriksen 1 301 Førstesekretær Av departement 1986