Ankenemnda for arbeidsgiverperioden

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ankenemnda for arbeidsgiverperioden" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ankenemnda for arbeidsgiverperioden
Utvalgsnummer: 6215000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 14.06.1978 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Sosialdepartementet 3 3 9 63608 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 3 3 3 49359 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 3 3 5 31297 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 3 3 6 43488 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 3 3 0 0 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1988 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1989 Sosialdepartementet 3 3 6 77573
1990 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1991 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1992 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1993 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 3 3 3 28158
1995 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 3 3 3 31363
1997 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
2002 Sosialdepartementet
2003 Sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Hans Bjaaland 1 301 Direktør Av departement 1978 1983
1983 Vanlig medlem Asbjørn Kjønstad 1 301 Professor Av departement 1978 1983
1983 Vanlig medlem Sverre Mitsem 1 301 Advokat Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Lagdommer Av departement 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Ragnhild Marie Hagen 2 627 Advokat Av departement 1981 1983
1987 Vanlig medlem Asbjørn Kjønstad 1 301 Professor Av departement 1978 1987
1987 Vanlig medlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Lagmann Av departement 1978 1987
1987 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokatfullmekt Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokatfullmekt Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat Av departement 1987
1990 Leder Asbjørn Kjønstad 1 301 Professor Av departement 1978 1990
1990 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Inga Merethe Vik 2 301 Byrettsdommer Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Førstelagmann Av departement 1978 1990
1991 Vanlig varamedlem Haakon Skaug 1 301 Advokat Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Strøm 2 301 Advokat Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Haakon Skaug 1 301 Advokat Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Strøm 2 301 Advokat Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Haakon Skaug 1 301 Advokat Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Strøm 2 301 Advokat Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Kristin Bomo 2 301 Advokat Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Haakon Skaug 1 301 Advokat Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Elisabeth Strøm 2 301 Advokat Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Kristin Bomo 2 301 Advokat Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Leiv Robberstad 1 301 Byrettsdommer Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Kristin Bomo 2 301 Advokat Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Leiv Robberstad 1 301 Byrettsdommer Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Kristin Bomo 2 301 Advokat Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Leiv Robberstad 1 301 Byrettsdommer Av departement 1995
2002 Margrethe Husebø 301
2002 Kristin Bomo 301 Advokat
2002 Haakon Skaug 301 Advokat
2002 Elisabeth Lea Strøm 301 Advokat
2002 Leiv Robberstad 301 Tingrettsdommer
2002 Leder Asbjørn Kjønstad 301 Professor
2003 Margrethe Husebø
2003 Kristin Bomo Advokat
2003 Haakon Skaug Advokat
2003 Elisabeth Lea Strøm Advokat
2003 Leiv Robberstad Tingrettsdommer
2003 Leder Asbjørn Kjønstad Professor