Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger
Utvalgsnummer: 6257000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.09.1986 av Sosialdepartementet.
Mandat:
Følge utviklingen når det gjelder utdannelse av legespesialister. Utvalget skal i denne forbindelse vurdere utdanningskapasitet i forhold til behov for spesialister i de ulike kategorier utdanningsstillinger.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Sosialdepartementet 8 0 1 0 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 8 0 8 69016
1988 Sosialdepartementet 8 0 7 0
1989 Sosialdepartementet 8 0 7 10000
1990 Sosialdepartementet 8 0 7 14432
1991 Sosialdepartementet 8 0 8 369736
1992 Sosialdepartementet 8 0 0 0
1993 Sosialdepartementet 8 0 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 8 0 6 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 8 0 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 8 8 10 2390697
1997 Sosial- og helsedepartementet 8 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Leder Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Sykehussjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Albert Collett Paus 1 301 Lege Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Helge Søråsdekkan 1 301 Økonomisjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 301 Spesiallege Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Runar Schau Carlsen 1 602 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Rasmus Svihus 1 1124 Overlege Av departement 1986
1987 Leder Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Sykehussjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Albert Collett Paus 1 301 Lege Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Helge Søråsdekkan 1 301 Økonomisjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 301 Spesiallege Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Runar Schau Carlsen 1 602 Kontorsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Rasmus Svihus 1 1124 Overlege Av departement 1986
1988 Leder Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Sykehussjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 301 Fylkeslege Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Kari Haug 2 301 Kontorsjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Albert Collett Paus 1 301 Lege Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Helge Søråsdekkan 1 301 Økonomisjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Runar Schau Carlsen 1 602 Underdirektør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Jan Fredrik Pape 1 1902 Overlege Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Liv Aass 2 216 Assistentlege Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Toril Roscher-Nielsen 2 301 Kontorsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Arnt Jakobsen 1 301 Spesiallege Av departement 1988
1989 Leder Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Amanuensis Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Fylkeshelsesjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 219 Fylkeslege Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Albert Collett Paus 1 301 Lege Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Helge Søråsdekkan 1 301 Økonomisjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Per-Bernhard Wright 1 301 Spesiallege Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Jan Fredrik Pape 1 1902 Overlege Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Liv Aass 2 216 Assistentlege Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Toril Roscher-Nielsen 2 301 Kontorsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Arnt Jakobsen 1 301 Overlege Av departement 1988
1990 Leder Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Amanuensiss Av departement 1986
1990 Leder Randi M. Lundgren 2 1902 Overlege Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Hans Ove Larsen 1 136 Sykehussjef Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 219 Fylkeslege Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Albert Collett Paus 1 301 Lege Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Helge Søråsdekkan 1 301 Økonomisjef Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Arnt Jakobsen 1 301 Overlege Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Per-Bernhard Wright 1 301 Overlege Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Ragnar Andersen 1 301 Sjeflege Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Randi Eikenes 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan Fredrik Pape 1 1902 Overlege Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Steinar Kristian Solberg 1 2001 Assistentlege Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Liv Aass 2 216 Assistentlege Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Toril Roscher-Nielsen 2 301 Kontorsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Kjell Snorre Aarnes 1 301 Fagsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Berit Conradi Oland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 301 Kst. Kontorsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Nitteberg Sørensen 2 1547 Assistentlege Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Tone Broch Sparr 2 1902 Overlege Av departement 1990
1991 Leder Randi M. Lundgren 2 1902 Overlege Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ragnar Andersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Randi Eikenes 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Steinar Kristian Solberg 1 2001 Assistentlege Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kjell Snorre Aarnes 1 301 Fagsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Berit Conradi Oland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Nitteberg Sørensen 2 1547 Assistentlege Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Tone Broch Sparr 2 1902 Overlege Av departement 1990
1992 Leder Randi M. Lundgren 2 1902 Overlege Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ragnar Andersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Randi Eikenes 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Tor Kåsa 1 805 Opplæringsleder 1992
1992 Vanlig medlem Steinar Kristian Solberg 1 2001 Assistentlege Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Kjell Snorre Aarnes 1 301 Fagsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Berit Conradi Oland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Nitteberg Sørensen 2 1547 Assistentlege Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Tone Broch Sparr 2 1902 Overlege Av departement 1990
1993 Leder Randi M. Lundgren 2 1902 Overlege Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ragnar Andersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Randi Eikenes 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Tor Kåsa 1 805 Opplæringsleder 1992
1993 Vanlig medlem Steinar Kristian Solberg 1 2001 Assistentlege Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Berit Conradi Oland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Anders Egil Nordeide 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Hroar Piene 1 628 Spesiallege Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Bjørg Nitteberg Sørensen 2 1547 Assistentlege Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Tone Broch Sparr 2 1902 Overlege Av departement 1990
1994 Leder Randi M. Lundgren 2 1902 Overlege Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Kari Ann Leiknes 2 Spesiallege Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ragnar Andersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Berit Conradi Oland 2 301 Konsulent Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Anders Egil Nordeide 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Randi Eikenes 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Hans Pet Næss 1 301 Assistentlege Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Tor Kåsa 1 805 Opplæringsleder 1992
1994 Vanlig medlem Berit Fevang 2 1103 Ass Fylkeslege Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Steinar Kristian Solberg 1 2001 Assistentlege Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Grethe Aasved 2 Assistentlege Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kari Kolstad 2 Spesialkonsulen Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Svein Mjøen 1 Spesialridgiver Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Hroar Piene 1 628 Spesiallege Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Nitteberg Sørensen 2 1547 Assistentlege Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Tone Broch Sparr 2 1902 Overlege Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Hans Pet Næss 1 301 Assistentlege Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Kari Ann Leiknes 2 301 Spesiallege Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Tor Kåsa 1 805 Opplæringsleder 1992
1995 Vanlig medlem Berit Fevang 2 1103 Ass. Fylkeslege Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Grethe Aasved 2 220 Assistentlege Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kari Rolstad 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Svein Mjøen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1994
1996 Leder Gunnar Lind 1 1804 Sorenskriver Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Just Ebbesen 1 227 Lege 1995
1996 Vanlig medlem Kari Garberg 2 236 Lege 1995
1996 Vanlig medlem Kari Rolstad 2 301 Spesialkonsulen Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Anne Cecilie Javo 2 2021 Overlege 1995
1996 Vanlig varamedlem Helge Bryne 1 Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Jan Arvid Dolve 1 Kontorsjef 1995
1996 Vanlig varamedlem Rita Kolvik 2 1106 Overlege 1995
1996 Vanlig varamedlem Helga Arianson 2 1201 Ass. Fylkeslege 1995
1997 Leder Gunnar Lind 1 1804 Sorenskriver Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Just Ebbesen 1 227 Lege 1995
1997 Vanlig medlem Kari Garberg 2 236 Lege 1995
1997 Vanlig medlem Kari Rolstad 2 301 Spesialkonsulen Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Anne Cecilie Javo 2 2021 Overlege 1995
1997 Vanlig varamedlem Helge Bryne 1 Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Jan Arvid Dolve 1 Kontorsjef 1995
1997 Vanlig varamedlem Rita Kolvik 2 1106 Overlege 1995
1997 Vanlig varamedlem Helga Arianson 2 1201 Ass. Fylkeslege 1995