Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet
Utvalgsnummer: 6258000
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 14. juli 1989.
Mandat:
Utvalget skal kartlegge de senere års utvikling i sykefraværet og undersøke årsakene til at sykefraværet har økt. Utvalget skal foreta en foreløpig vurdering av de tiltak som er iverksatt i de senere år, og skal vurdere ytterligere tiltak for grupper syke
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Sosialdepartementet 17 0 7 176776
1990 Sosialdepartementet 19 0 12 834583
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Konrad B. Knutsen 1 1103 Advokat I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Eva Pehrsen 2 102 Trygdesjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Elfriede Børsum 2 220 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Inger Marie Veening 2 235 Fysioterapeut I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Einar Skancke 1 301 Byråsjef (Vikar I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Bente Jansen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Konsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Sverre Ulsberg 1 301 Kontorsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Olaf Gjerløw Aasland 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Årstein Risan 1 301 Utredningskonsu I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Arnfinn Johs. Stein 1 805 Konsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Wencke E. Telstad 2 1504 Kommunelege Ii I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Berit Pauline Brandth 2 1601 Forsker I statsråd 1989
1990 Leder Konrad B. Knutsen 1 1103 Advokat I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Eva Pehrsen 2 102 Trygdesjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Elfriede Børsum 2 220 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 220 Rådgiver Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Inger Marie Veening 2 235 Fysioterapeut I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Arne Spildo 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Einar Skancke 1 301 Byråsjef (Vikar I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bente Jansen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Sverre Ulsberg 1 301 Kontorsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Olaf Gjerløw Aasland 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Årstein Risan 1 301 Utredningskonsu I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Rigmor Nyberget 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Arnfinn Johs. Stein 1 805 Konsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Wencke E. Telstad 2 1504 Kommunelege Ii I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Berit Pauline Brandth 2 1601 Forsker I statsråd 1989