Statens næringsmiddeltilsyn - SNT

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens næringsmiddeltilsyn - SNT" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens næringsmiddeltilsyn - SNT
Utvalgsnummer: 6265000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 29.1.1988 i henhold til Lov om samordnet næringsmiddelkontroll
Mandat:
SNT skal - forvalte næringsmiddellovning underlagt Fiskeri-, Landbruks- og Sosialdepartementet. - samordne all offentlig kontroll med næringsmidler - være kompetanseorgan for den offentlige næringsmiddelkontrollen - yte service til brukere av næringsmi
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1988 Sosialdepartementet 10 10 0 0
1989 Sosialdepartementet 10 10 5 94390
1990 Landbruksdepartementet 10 10 66 817000
1991 Landbruksdepartementet 10 10 5 93513
1992 Landbruksdepartementet 10 10 7 126215
1993 Landbruksdepartementet 10 10 5 139851
1994 Landbruksdepartementet 10 10 4 111120
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Leder Oskar Kvåle 1 215 Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Veterinærdirekt I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Byrettsdommer ( I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Inger Glad Stokland 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Andreas Bjelde 1 217 Underdirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Johannes Wiik 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Eli Johansen Østbø 2 301 Konsulent I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Kari Holden 2 301 Overingeniør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1988
1989 Leder Oskar Kvåle 1 215 Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Andreas Bjelde 1 217 Underdirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Odd Egede-Nissen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Veterinærdirekt I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Oddvar Georg Lindholm 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Rådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Johannes Wiik 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ingunn Aalvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1988
1990 Leder Oskar Kvåle 1 215 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Andreas Bjelde 1 217 Underdirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Odd Egede-Nissen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Spesialrådgiver I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Oddvar Georg Lindholm 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Rådgiver Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Johannes Wiik 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsråd I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ingunn Aalvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1988
1991 Leder Oskar Kvåle 1 215 Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Andreas Bjelde 1 217 Underdirektør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Odd Egede-Nissen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Oddvar Georg Lindholm 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Gudbrand Bakken 1 301 Veterinærdirekt Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Rådgiver Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Eivind Liven 1 233 Underdirektør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Johannes Wiik 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsråd I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Ingunn Aalvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Susan Eckey 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ingrid Hoff 2 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1988
1992 Leder Oskar Kvåle 1 215 Direktør I statsråd 1988 1993
1992 Vanlig medlem Andreas Bjelde 1 217 Underdirektør I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Øivind Rue 1 219 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør I statsråd 1988 1993
1992 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988 1993
1992 Vanlig medlem Oddvar Georg Lindholm 1 301 Seksjonssjef Av departement 1989 1993
1992 Vanlig medlem Gudbrand Bakken 1 301 Veterinærdirekt Av departement 1991 1993
1992 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1988 1993
1992 Vanlig varamedlem Odd Egede-Nissen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1988 1993
1992 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Rådgiver Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Eivind Liven 1 233 Avdelingsdirekt Av departement 1991 1993
1992 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1988 1993
1992 Vanlig varamedlem Johannes Wiik 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Ingunn Aalvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Ingrid Hoff 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1988 1993
1992 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1991 1993
1992 Varamedlem og nestleder Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsråd I statsråd 1988 1993
1993 Leder Oskar Kvåle 1 215 Direktør I statsråd 1988 1993
1993 Vanlig medlem Andreas Bjelde 1 217 Underdirektør I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Øivind Rue 1 219 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Eva Isaksen 2 219 Byråsjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør I statsråd 1988 1993
1993 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988 1993
1993 Vanlig medlem Oddvar Georg Lindholm 1 301 Seksjonssjef Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Gudbrand Bakken 1 301 Veterinærdirekt Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Torgeir Fjærtoft 1 301 Rådgiver I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Ridgiver I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1988 1993
1993 Vanlig varamedlem Odd Egede-Nissen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1988 1993
1993 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Rådgiver Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Eivind Liven 1 233 Avdelingsdirekt Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1988 1993
1993 Vanlig varamedlem Johannes Wiik 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Ingunn Aalvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Ingrid Hoff 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Inger Glad Stokland 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Jon Hilmar Iversen 1 301 Fagsjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Cæcilie Riis 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Kjersti Engehaugen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Hilde Jordal 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Leif Aas 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1988 1993
1993 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1991 1993
1993 Varamedlem og nestleder Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsrid I statsråd 1988 1993
1994 Vanlig medlem Eva Isaksen 2 219 Byrisjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Torgeir Fjærtoft 1 301 Rådgiver I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Ridgiver I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Inger Glad Stokland 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Cæcilie Riis 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Kjersti Engehaugen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Hilde Jordal 2 301 Kontorsjef Av departement 1993