Statens næringsmiddeltilsyns råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens næringsmiddeltilsyns råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens næringsmiddeltilsyns råd
Utvalgsnummer: 6266000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. 29.4.1988
Mandat:
Statens næringsmiddeltilsyns råd skal: - fremme forslag og gi råd i forhold av betydning for SNTs overordnede målsetting og utvikling og ta aktiv del i utviklingen av SNTs virksomhetsplan, - gi råd om lovgivningen på næringsmiddelsektoren, herunder komme
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1988 Sosialdepartementet 30 29 0 0
1989 Sosialdepartementet 30 29 3 189701
1990 Landbruksdepartementet 30 29 0 0
1991 Landbruksdepartementet 30 29 2 201679
1992 Landbruksdepartementet 30 29 2 158329
1993 Landbruksdepartementet 30 29 2 175000
1994 Landbruksdepartementet 30 29 1 158999
1995 Landbruksdepartementet 30 29 0 0
1996 Landbruksdepartementet 30 29 0 0
1997 Landbruksdepartementet 30 29 0 0
2002 Landbruksdepartementet 1 81110
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Leder Lars Oftedal Broch 1 219 Ass. Børskommis I statsråd 1988
1988 Nestleder Svein Sundsbø 1 301 Direktør 1988
1988 Vanlig medlem Randi Braathe 2 136 Bonde I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Kjell Steinsholt 1 214 Professor I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Gudbrand Jenssen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Kontorsjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Amanuensis I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Marit Olga Bjerkås 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Steinar Berge Kringlebotten 1 301 Daglig Leder I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Halvard Kvamsdal 1 301 Kommuneveterinæ I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem John Nordal 1 301 Produksjonssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Kirsti Behrens 2 301 Produktsjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Astrid Bragstad 2 301 Produktsjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Knut Framstad 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Eva Bøhm Rasmussen 2 602 Konditormester I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Karl-Johan Nådland 1 626 Forskningssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Bent Håkon Nygaard 1 706 Fabrikkdirektør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Agnes Bøckmann Sæland 2 822 Nestleder I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ragnhild Heiberg 2 1103 Biokjemiker I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ole Johan Nilsen 1 1201 Helserådsinspek I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ragnhild Andersen 2 1201 Seksjonssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Walter Jacobsen 1 1201 Sjefinspektør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Roger Bjarne Stefanussen 1 1601 Avdelingssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Stein Gustavsen 1 1601 Byveterinær I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Åse Berg 2 1640 Daglig Leder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Avdelingsleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Steinar Bjerke 1 217 Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Ansgar Heim Pedersen 1 217 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Kristian Welhaven 1 219 Advokat I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Iren Herud 2 233 Førstesekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Terje Frøystein 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Svein Stokke 1 301 Disponent I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Torunn Berit Hagebø 2 301 Overingeniør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Rønneberg 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Sverre Omang 1 301 Sjefskjemiker I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Teknisk Sjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor Egil Aas-Eng 1 401 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Toralf Bernt Metveit 1 402 Byveterinær I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Guri Wike 2 706 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Marit Liby Bakke 2 903 Husmor I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Arnfinn Rage 1 1120 Forsøksleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Lars Sigmundstad 1 1130 Bonde I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Solveig Almaas Dahl 2 1601 Avdelingsingeni I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Reidar Helgesen 1 1601 Bakermester I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Marit Sæther 2 1601 Driftsassistent I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Arve Sletvold 1 1601 Produksjonsrett I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Arne R. Silseth 1 1601 Sekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Louise Iversen 2 1901 Fhv. Byveterinæ I statsråd 1988
1988 Varamedlem og nestleder Sissel Lyberg Beckmann 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1988
1989 Leder Lars Oftedal Broch 1 219 I statsråd 1988
1989 Nestleder Svein Sundsbø 1 301 Direktør 1988
1989 Vanlig medlem Randi Braathe 2 136 Bonde I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kjell Steinsholt 1 214 Professor I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Gudbrand Jenssen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Kontorsjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Amanuensis I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Marit Olga Bjerkås 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Steinar Berge Kringlebotten 1 301 Daglig Leder I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Halvard Kvamsdal 1 301 Kommuneveterinæ I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem John Nordal 1 301 Produksjonssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kirsti Behrens 2 301 Produktsjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Astrid Bragstad 2 301 Produktutvalgsj I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Knut Framstad 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Eva Bøhm Rasmussen 2 602 Konditormester I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Karl-Johan Nådland 1 626 Forskningssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Bent Håkon Nygaard 1 706 Fabrikkdirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Agnes Bøckmann Sæland 2 822 Nestleder I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Ragnhild Heiberg 2 1103 Biokjemiker I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Ole Johan Nilsen 1 1201 Helserådsinspek I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Ragnhild Andersen 2 1201 Seksjonssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Walter Jacobsen 1 1201 Sjefinspektør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Roger Bjarne Stefanussen 1 1601 Avdelingssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Stein Gustavsen 1 1601 Byveterinær I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Åse Berg 2 1640 Daglig Leder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Steinar Bjerke 1 217 Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Ansgar Heim Pedersen 1 217 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Kristian Welhaven 1 219 Advokat I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Iren Herud 2 233 Førstesekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Terje Frøystein 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Svein Stokke 1 301 Disponent I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Torunn Berit Hagebø 2 301 Overingeniør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Rønneberg 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Sverre Omang 1 301 Sjefskjemiker I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Teknisk Sjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Tor Egil Aas-Eng 1 401 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Toralf Bernt Metveit 1 402 Byveterinær I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Guri Wike 2 706 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Marit Liby Bakke 2 903 Husmor I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Arnfinn Rage 1 1120 Forsøksleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Lars Sigmundstad 1 1130 Bonde I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Solveig Almaas Dahl 2 1601 Avdelingsingeni I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Reidar Helgesen 1 1601 Bakermester I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Marit Sæther 2 1601 Driftsassistent I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Arve Sletvold 1 1601 Produksjonsrett I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Arne R. Silseth 1 1601 Sekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Louise Iversen 2 1901 Fhv. Byveterinæ I statsråd 1988
1989 Varamedlem og nestleder Sissel Lyberg Beckmann 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1988
1990 Leder Lars Oftedal Broch 1 219 I statsråd 1988
1990 Nestleder Svein Sundsbø 1 301 Direktør 1988
1990 Vanlig medlem Randi Braathe 2 136 Bonde I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kjell Steinsholt 1 214 Professor I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Gudbrand Jenssen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Kontorsjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Marit Olga Bjerkås 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Steinar Berge Kringlebotten 1 301 Daglig Leder I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Halvard Kvamsdal 1 301 Kommuneveterinæ I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem John Nordal 1 301 Produksjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kirsti Behrens 2 301 Produktsjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Astrid Bragstad 2 301 Produktutvalgsj I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Knut Framstad 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Eva Bøhm Rasmussen 2 602 Konditormester I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Karl-Johan Nådland 1 626 Forskningssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Bent Håkon Nygaard 1 706 Fabrikkdirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Agnes Bøckmann Sæland 2 822 Nestleder I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Ragnhild Heiberg 2 1103 Biokjemiker I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Ole Johan Nilsen 1 1201 Helserådsinspek I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Ragnhild Andersen 2 1201 Seksjonssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Walter Jacobsen 1 1201 Sjefinspektør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Roger Bjarne Stefanussen 1 1601 Avdelingssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Stein Gustavsen 1 1601 Byveterinær I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Åse Berg 2 1640 Daglig Leder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Steinar Bjerke 1 217 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Ansgar Heim Pedersen 1 217 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Kristian Welhaven 1 219 Advokat I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Iren Herud 2 233 Førstesekretær I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Terje Frøystein 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Svein Stokke 1 301 Disponent I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Torunn Berit Hagebø 2 301 Overingeniør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Rønneberg 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Sverre Omang 1 301 Sjefskjemiker I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Teknisk Sjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Tor Egil Aas-Eng 1 401 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Toralf Bernt Metveit 1 402 Byveterinær I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Guri Wike 2 706 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Marit Liby Bakke 2 903 Husmor I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Arnfinn Rage 1 1120 Forsøksleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Lars Sigmundstad 1 1130 Bonde I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Solveig Almaas Dahl 2 1601 Avdelingsingeniør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Reidar Helgesen 1 1601 Bakermester I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Marit Sæther 2 1601 Driftsassistent I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Arve Sletvold 1 1601 Produksjonsrett I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Arne R. Silseth 1 1601 Sekretær I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Louise Iversen 2 1901 Fhv. Byveterinæ I statsråd 1988
1990 Varamedlem og nestleder Sissel Lyberg Beckmann 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1988
1991 Leder Lars Oftedal Broch 1 219 I statsråd 1988
1991 Nestleder Svein Sundsbø 1 301 Direktør 1988
1991 Vanlig medlem Kjell Steinsholt 1 214 Professor I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Arnfinn Rage 1 214 Forsøksleder I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Kontorsjef I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig medlem Halvard Kvamsdal 1 301 Kommuneveterinæ I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem John Nordal 1 301 Produksjonssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Astrid Bragstad 2 301 Produktutvalgsj I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Steinar Berge Kringlebotten 1 301 Daglig Leder I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig medlem Knut Framstad 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig medlem Oddmund Østebø 1 301 Generalsekretær Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ruth Darring 2 301 Teknisk Ko Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Walter Jacobsen 1 1201 Sjefsinspektør I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Åse Berg 2 1640 Daglig Leder I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig medlem Louise Iversen 2 1901 Fhv. Byveterinæ I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Terje Gundersen 1 136 Fabrikksje Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Prosjektleder Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Steinar Bjerke 1 217 Direktør I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Iren Herud 2 233 Førstesekretær I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Terje Frøystein 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Sverre Omang 1 301 Sjefskjemiker I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Sissel Lyberg Beckmann 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Rønneberg 2 301 Forsker I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Berit Marie Sch. Wilsher 2 301 Avdelingsi Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Øystein Klingenberg 1 301 Avdelingss Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ingrid Hoff 2 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Toralf Bernt Metveit 1 402 Byveterinær I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Odd Einar Foss-Skiftesvik 1 626 Adm. Direk Av departement 1990 1992
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Heiberg 2 1103 Biokjemiker I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Johan Alsaker 1 1201 Disponent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Marit Sæther 2 1601 Driftsassistent I statsråd 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde I statsråd 1988
1992 Leder Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Arnfinn Rage 1 214 Forsøksleder I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Brita Drangshol Jaksjø 2 214 Sjefskonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Kontorsjef Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Sverre Magne Sondbø 1 231 Produktutvikler Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Anne Sofie Torp 2 233 Avdelingsingeni Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Steinar Berge Kringlebotten 1 301 Daglig Leder I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Knut Framstad 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Oddmund Østebø 1 301 Generalsekretær Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ruth Darring 2 301 Teknisk Konsule Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Frithjof Nicola Nicolaysen 1 301 Kvalitetssjef Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Freddy Iversen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Åse Berg 2 1640 Daglig Leder I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Louise Iversen 2 1901 Fhv. Byveterinæ I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Terje Gundersen 1 136 Fabrikksjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Prosjektleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Unn Solheim 2 216 Avdelingsingeni Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Steinar Bjerke 1 217 Direktør I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Sissel Lyberg Beckmann 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Rønneberg 2 301 Forsker I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Berit Marie Sch. Wilsher 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Øystein Klingenberg 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Kjetil Berg 1 301 Overveterinær Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Irene Solberg 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Johan Hanum 1 401 Gårdbruker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Odd Einar Foss-Skiftesvik 1 626 Adm. Direktør Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Johan Hogstad 1 706 Pensjonist Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Heiberg 2 1103 Biokjemiker I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Johan Alsaker 1 1201 Disponent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Marit Sæther 2 1601 Driftsassistent I statsråd 1988 1992
1993 Leder Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Brita Drangshol Jaksjø 2 214 Sjefskonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sverre Magne Sondbø 1 231 Produktutvikler Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Anne Sofie Torp 2 233 Avdelingsingeni Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Oddmund Østebø 1 301 Generalsekretær Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ruth Darring 2 301 Teknisk Konsule Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Frithjof Nicola Nicolaysen 1 301 Kvalitetssjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Freddy Iversen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Terje Gundersen 1 136 Fabrikksjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Prosjektleder Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Unn Solheim 2 216 Avdelingsingeni Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Berit Marie Sch. Wilsher 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Øystein Klingenberg 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Kjetil Berg 1 301 Overveterinær Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Irene Solberg 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Johan Hanum 1 401 Girdbruker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Johan Hogstad 1 706 Pensjonist Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Johan Alsaker 1 1201 Disponent Av departement 1990
1994 Leder Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Brita Drangshol Jaksjø 2 214 Sjefskonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sverre Magne Sondbø 1 231 Produktutvikler Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Anne Sofie Torp 2 233 Avdelingsingeni Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Oddmund Østebø 1 301 Generalsekretær Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Ruth Darring 2 301 Teknisk Konsule Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Frithjof Nicola Nicolaysen 1 301 Kvalitetssjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Liv Aud Solhjell 2 301 Teknisk Direktø Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Asle Aasen 1 412 Sivilingeniør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Freddy Iversen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Terje Gundersen 1 136 Fabrikksjef Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Prosjektleder Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Unn Solheim 2 216 Avdelingsingeni Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Direktør Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Berit Marie Sch. Wilsher 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Øystein Klingenberg 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Kjetil Berg 1 301 Overveterinár Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Irene Solberg 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Finn Johansen 1 301 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Johan Hanum 1 401 Girdbruker Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Johan Hogstad 1 706 Pensjonist Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Johan Alsaker 1 1201 Disponent Av departement 1990
1995 Leder Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Brita Drangshol Jaksjø 2 214 Sjefskonsulent Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Sverre Magne Sondbø 1 231 Produktutvikler Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Anne Sofie Torp 2 233 Avdelingsingeni Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Oddmund Østebø 1 301 Generalsekretær Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Frithjof Nicola Nicolaysen 1 301 Kvalitetssjef Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Liv Aud Solhjell 2 301 Teknisk Direktø Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Asle Aasen 1 412 Sivilingeniør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Freddy Iversen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Terje Gundersen 1 136 Fabrikksjef Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Prosjektleder Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Unn Solheim 2 216 Avdelingsingeni Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Direktør Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Berit Marie Sch. Wilsher 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Øystein Klingenberg 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Kjetil Berg 1 301 Overveterinær Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Irene Solberg 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Finn Johansen 1 301 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Johan Hanum 1 401 Gårdbruker Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Johan Hogstad 1 706 Pensjonist Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Johan Alsaker 1 1201 Disponent Av departement 1990
1996 Leder Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Brita Drangshol Jaksjø 2 214 Sjefskonsulent Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Sverre Magne Sondbø 1 231 Produktutvikler Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Anne Sofie Torp 2 233 Avdelingsingeni Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Oddmund Østebø 1 301 Generalsekretær Av departement 1990
1996 Vanlig medlem Frithjof Nicola Nicolaysen 1 301 Kvalitetssjef Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Liv A.k. Solhjell 2 301 Teknisk Direktø Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Asle Aasen 1 412 Sivilingeniør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Freddy Iversen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Terje Gundersen 1 136 Fabrikksjef Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Prosjektleder Av departement 1991
1996 Vanlig varamedlem Unn Solheim 2 216 Avdelingsingeni Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Direktør Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Berit Marie Sch. Wilsher 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Øystein Klingenberg 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Kjetil Berg 1 301 Overveterinær Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Irene Solberg 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Finn Johansen 1 301 Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Johan Hanum 1 401 Gårdbruker Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Johan Hogstad 1 706 Pensjonist Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Johan Alsaker 1 1201 Disponent Av departement 1990
1997 Leder Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1992 1997
1997 Vanlig medlem Johnny Steinar Hagen 1 103 Forbundssekretæ Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Kjell B. Einarsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Tonje Hamar 2 220 Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Turid Jødal 2 234 Organisasjonssj Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Steinar Berge Kringlebotten 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988 1997
1997 Vanlig medlem Knut Framstad 1 301 Fagdirektør Av departement 1988 1997
1997 Vanlig medlem Unni Kjærnes 2 301 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Gaute Egeberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Inger Nafstad 2 301 Professor Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Stine Sem 2 301 Prosjektleder Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Rita Aina Kvennejorde 2 602 Byveterinær Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Hans Huseby 1 706 Bonde Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Tormod Storås 1 1103 Nestleder Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Per Dag Iversen 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1988 1997
1997 Vanlig medlem Åse Berg 2 1640 Daglig Leder I statsråd 1988 1997
1997 Vanlig medlem Hildur Fallmyr 2 1751 Sosialsekretær Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Kari Mæland 2 Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Arild Oliversen 1 128 Forbundssekretæ Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Steinar Bjerke 1 217 Direktør I statsråd 1988 1997
1997 Vanlig varamedlem Brit Prytz Lyngner 2 219 Nestleder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem John Petter Løvstad 1 233 Ass. Generalsek Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Anne Beth Skrede 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Margareta Wandel 2 301 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Karin Elisabeth Torp 2 301 Nestleder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Steinar Sivertsen 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Eli Reistad 2 621 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kåre Julshamn 1 1201 Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kristine Thorsen 2 1201 Fabrikksjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Stein Kristiansen 1 1503 2. Nestleder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Arne R. Silseth 1 1601 Førstesekretær Av departement 1988 1997
1997 Vanlig varamedlem Asbjørg Helø 2 1902 Byveterinær Av departement 1996
2002 Steinar Høie
2002 Henny Widt Kielland
2002 Dag Henning Reksnes Direktør
2002 Johnny Steinar Hagen 106 Nestleder
2002 Arild Oliver Oliversen 128 Hovedkasserer
2002 Bjørn Eidstuen 214 Kvalitetssjef
2002 Hilde Margrethe Helgesen 214 Rådgiver
2002 Ruth Lilian Brekke 215 Ordfører
2002 Terje Solbakken 217 Leder
2002 Per Gunnar Skorge 219 Fagsjef
2002 Stine Wohl Sem 219 Prosjektleder
2002 Hans Ellef Wettre 220 Bonde
2002 Thomas Angell 228 Direktør
2002 John Petter Løvstad 233 Ass. Generalsekretær
2002 Steinar Berge Kringlebotten 301 Adm. Direktør
2002 Agnar Halfdan Moe 301 Direktør
2002 Hanne Refsholt 301 Direktør
2002 Knut Framstad 301 Fagdirektør
2002 Ayse Bulak Hagelia 301 Fagsjef
2002 Elisabeth Lund 301 Fagsjef
2002 Sissel Johanne Monsvold 301 Fagsjef
2002 Arne Dulsrud 301 Forsker
2002 Unni Kjærnes 301 Forsker
2002 John Nordal 301 Fou-Sjef
2002 Knut Brinchman 301 Informasjonsdirektør
2002 Tine Larsen 301 Koordinator
2002 Ingebjørg Hagaseth Skjølsvold 301 Kvalitetssjef
2002 Karin Elisabeth Torp 301 Nestleder
2002 Marianne Svensli 301 Saksbehandler
2002 Marit Bjerkås 301 Varesikringssjef
2002 Bjørn Erikson 301 Yrkeshygieniker
2002 Paul Kristen Haave 502 Leder
2002 Grete Andreassen 612 Forbundssekretær
2002 Per Henrik Prante 1124 Forretningsutvikler
2002 Per Dag Iversen 1201 Avdelingsdirektør
2002 Kari Tove Elvbakken 1201 Forsker
2002 Kåre H. Julshamn 1201 Seniorforsker
2002 Odd Tøsdal 1263 Ordfører
2002 Arne R. Silseth 1601 Førstesekretær
2002 Knut Eriksen 1601 Rådgiver
2002 Åse Berg 1640 Lektor
2002 Kjell Magne Derås 1719 Daglig Leder
2002 Hildur Margrethe Fallmyr 1751 Sosialsekretær
2002 Tron-Børre Johansen 1824 Bedriftsrådgiver
2002 Diana Montes 2004 Forbundssekretær
2002 Leder Per Anders Stalheim 301 Direktør
2003 Steinar Høie
2003 Henny Widt Kielland
2003 Steinar Berge Kringlebotten Adm. Direktør
2003 John Petter Løvstad Ass. Generalsekretær
2003 Per Dag Iversen Avdelingsdirektør
2003 Tron-Børre Johansen Bedriftsrådgiver
2003 Hans Ellef Wettre Bonde
2003 Kjell Magne Derås Daglig Leder
2003 Thomas Angell Direktør
2003 Agnar Halfdan Moe Direktør
2003 Hanne Refsholt Direktør
2003 Dag Henning Reksnes Direktør
2003 Knut Framstad Fagdirektør
2003 Ayse Bulak Hagelia Fagsjef
2003 Elisabeth Lund Fagsjef
2003 Per Gunnar Skorge Fagsjef
2003 Sissel Johanne Monsvold Fagsjef
2003 Grete Andreassen Forbundssekretær
2003 Diana Montes Forbundssekretær
2003 Per Henrik Prante Forretningsutvikler
2003 Arne Dulsrud Forsker
2003 Unni Kjærnes Forsker
2003 Kari Tove Elvbakken Forskningsdirektør
2003 Arne R. Silseth Førstesekretær
2003 John Nordal Fou-Sjef
2003 Arild Oliver Oliversen Hovedkasserer
2003 Knut Brinchman Informasjonsdirektør
2003 Tine Larsen Koordinator
2003 Bjørn Eidstuen Kvalitetssjef
2003 Ingebjørg Hagaseth Skjølsvold Kvalitetssjef
2003 Terje Solbakken Leder
2003 Paul Kristen Haave Leder
2003 Åse Berg Lektor
2003 Johnny Steinar Hagen Nestleder
2003 Karin Elisabeth Torp Nestleder
2003 Ruth Lilian Brekke Ordfører
2003 Odd Tøsdal Ordfører
2003 Stine Wohl Sem Prosjektleder
2003 Hilde Margrethe Helgesen Rådgiver
2003 Knut Eriksen Rådgiver
2003 Marianne Svensli Saksbehandler
2003 Kåre H. Julshamn Seniorforsker
2003 Hildur Margrethe Fallmyr Sosialsekretær
2003 Marit Bjerkås Varesikringssjef
2003 Bjørn Erikson Yrkeshygieniker
2003 Leder Per Anders Stalheim Direktør