Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA)
Utvalgsnummer: 6269000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 22.9.1989.
Mandat:
Se til at det forberedes og opprettholdes en tilfredsstillende aksjonsberedskap med tanke på eventuelle atomulykker i fredstid. Utvalget er et koordinerings-, rådgivnings- og aksjonsorgan spesielt med sikte på samordning av tiltak i akutte situasjoner.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Sosialdepartementet 9 9 2 82904
1990 Sosialdepartementet 9 9 6 0
1991 Sosialdepartementet 9 9 0 0
1992 Sosialdepartementet 9 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Anne Alvik 2 301 Medisinalråd I statsråd 1989
1989 Nestleder Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Grethe Larsen 2 219 Byråsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Niels Sverdrup-Thygeson 1 221 Oberst Ii I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Knut Sigurd Gussgard 1 301 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Ingrid Haugen 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Torbjørn Norendal 1 822 Byråsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Einar Tallaksen 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Nils Gustav Bakken 1 220 Kontorsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Rolf Olaf Haugerud 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sogstad 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Kama Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Arne Manfelt Andbo 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjørn-Inge Larsen 1 301 Spesiallege I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Leder Anne Alvik 2 301 Ass. Helsedirek I statsråd 1989
1990 Nestleder Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Grethe Larsen 2 219 Byråsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Niels Sverdrup-Thygeson 1 221 Oberst Ii I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Knut Sigurd Gussgard 1 301 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Ingrid Haugen 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Gudbrand Bakken 1 301 Veterinærdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Torbjørn Norendal 1 822 Byråsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Einar Tallaksen 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Kjell-Tormod Pettersen 1 219 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Nils Gustav Bakken 1 220 Kontorsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Astrid Evensen 2 220 Utredningsleder Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Erling Stranden 1 230 Rådgiver Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Rolf Olaf Haugerud 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sogstad 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Kama Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Arne Manfelt Andbo 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørn-Inge Larsen 1 301 Spesiallege I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Lisbeth Brynildsen 2 301 Veterinærinspek Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jan Erik Ottersen 1 427 Oberstløytnant Av departement 1990
1991 Leder Anne Alvik 2 301 Ass. Helsedirek I statsråd 1989
1991 Nestleder Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1991 Nestleder Torbjørn Norendal 1 822 Byråsjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsd Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Knut Sigurd Gussgard 1 301 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Ingrid Haugen 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Gudbrand Bakken 1 301 Veterinærdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Kjell-Tormod Pettersen 1 219 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Nils Gustav Bakken 1 220 Kontorsjef I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Astrid Evensen 2 220 Utredningsleder Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Harald K. Samstad 1 220 Kontorsjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Erling Stranden 1 230 Rådgiver Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bjørn-Inge Larsen 1 301 Ass. Fylkeslege I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Rolf Olaf Haugerud 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sogstad 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Arne Manfelt Andbo 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Lisbeth Brynildsen 2 301 Veterinæri Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Thor Daniel Steen 1 301 Oberstløyt Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Magne Røed 1 301 Rådgiver Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Jan Erik Ottersen 1 427 Oberstløytnant Av departement 1990
1992 Leder Anne Alvik 2 301 Kst. Helsedirek I statsråd 1989
1992 Leder Ole Harbitz 1 301 Direktør Av departement 1992
1992 Nestleder Torbjørn Norendal 1 822 Byråsjef I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Knut Sigurd Gussgard 1 301 Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Ingrid Haugen 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Gudbrand Bakken 1 301 Veterinærdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Kjell-Tormod Pettersen 1 219 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Hilde Frafjord Johnsen 2 219 Konsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Harald K. Samstad 1 220 Kontorsjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Erling Stranden 1 230 Rådgiver Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Bjørn-Inge Larsen 1 301 Ass. Fylkeslege I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Rolf Olaf Haugerud 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sogstad 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Lisbeth Brynildsen 2 301 Veterinærinspek Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Thor Daniel Steen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Magne Røed 1 301 Rådgiver Av departement 1991