Utvalg for utredning av etiske retningslinjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for utredning av etiske retningslinjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for utredning av etiske retningslinjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning
Utvalgsnummer: 6271000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 8.4.1988.
Mandat:
Utvalget skal utrede etiske retningslinjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning og utvikling i tilknytning til mennesker.
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Sosialdepartementet 7 0 11 674760
1990 Sosialdepartementet 7 0 19 777046
1991 Sosialdepartementet 7 0 0 78399
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Julie Solem Skjæraasen 2 301 Professor I statsråd 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Grete Gjertsen 2 301 1988
1989 Vanlig medlem Arvid Heiberg 1 301 Avdelingsoverle I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Aanund Hylland 1 301 Professor I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kari Vigeland 2 301 Psykolog I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Helen Bjørnøy 2 602 Kallskapellan I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Sturla Eik-Nes 1 1601 Overlege I statsråd 1988
1990 Leder Julie Solem Skjæraasen 2 301 Professor I statsråd 1988
1990 Sekretær, ikke medlem Grete Gjertsen 2 301 1988
1990 Vanlig medlem Peter Hjort 1 219 Generalsekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Trond P. Leren 1 219 Overlege Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Arvid Heiberg 1 301 Avdelingsoverle I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Aanund Hylland 1 301 Professor I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Kari Vigeland 2 301 Psykolog I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Helen Bjørnøy 2 602 Kallskapellan I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Sturla Eik-Nes 1 1601 Overlege I statsråd 1988
1991 Leder Julie Solem Skjæraasen 2 301 Professor I statsråd 1988
1991 Sekretær, ikke medlem Grete Gjertsen 2 301 Rådgiver 1988
1991 Vanlig medlem Peter Hjort 1 219 Generalsekretær Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Trond P. Leren 1 219 Overlege Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Aanund Hylland 1 301 Professor I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Kari Vigeland 2 301 Psykolog I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Helen Bjørnøy 2 602 Kallskapellan I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Sturla Eik-Nes 1 1601 Overlege I statsråd 1988