Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet
Utvalgsnummer: 6285000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 14.05.93.
Mandat:
Utvalget skal belyse de pensjonspolitiske og arbeidsmarkedspolitiske problemstillinger som er knyttet til overgangen fra yrkesaktivitet til pensjon for eldre arbeidstakere. Utgangspunktet er de målsettinger og perspektiver som Regjeringen har trukket opp
Tidsfrist: 1994
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Sosialdepartementet 15 0 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 15 0 2 411000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Leder Bernt H. Lund 1 301 Fhv. Ambassadør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Hans-Petter Sveia 1 220 Forhandlingssje I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Marit Lillian Hult 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Tore Stølen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Anne Lise Ellingsæter 2 301 Forsker I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Einar Gulbrand Øverbye 1 301 Forsker I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Greta Viktoria Michaelsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Årstein Risan 1 301 Rådgiver I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Ridgiver I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Aase Rokvam 2 301 Underdirektør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Inger Lise Nyberg 2 1601 Fylkesvaraordfø I statsråd 1993
1994 Leder Bernt H. Lund 1 301 Fhv Ambassadør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Hans-Petter Sveia 1 220 Forhandlingssje I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Marit Lillian Hult 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Tore Stølen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Anne Lise Ellingsæter 2 301 Forsker I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Einar Gulbrand Øverbye 1 301 Forsker I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Greta Viktoria Michaelsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Årstein Risan 1 301 Rådgiver I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Rådgiver I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Aase Rokvam 2 301 Underdirektør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Inger Lise Nyberg 2 1601 Fylkesvaraordfø I statsråd 1993