[mangler navn]

Denne siden viser opplysninger om utvalget "[mangler navn]" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: [mangler navn]
Utvalgsnummer: 6298000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Sosial- og helsedepartementet 7 0 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Leder Anders Eckhoff 1 301 Advokat Av andre 1992 1997
1997 Nestleder Erik Thorsby 1 301 Avdelingsoverle Av andre 1992 1997
1997 Vanlig medlem Terje Thon 1 219 Visekonsernsjef Av andre 1995 1997
1997 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 219 Direktør Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Stein A. Evensen 1 301 Professor Av andre 1992 1997
1997 Vanlig medlem Ola Didrik Saugstad 1 301 Professor Av andre 1992 1997
1997 Vanlig medlem Tor Saglie 1 301 Universitetsdir Av andre 1997
2002 Åge Jan Danielsen Adm. Direktør
2002 Odd Søreide Professor
2002 Dag Thorstensen 301 Advokat
2002 Nils Holm 301 Kommunaldirektør
2002 Anne Naalsund 301 Overlege
2002 Tor Saglie 301 Universitetsdirektør
2002 Leder Tore Olaf Rimmereid Økonomi- Og Finansdirektør
2003 Åge Jan Danielsen Adm. Direktør
2003 Dag Thorstensen Advokat
2003 Nils Holm Kommunaldirektør
2003 Anne Naalsund Overlege
2003 Odd Søreide Professor
2003 Tor Saglie Universitetsdirektør
2003 Leder Tore Olaf Rimmereid Økonomi- Og Finansdirektør