Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa
Utvalgsnummer: 6318000
Hjemmel:
Opprettet i 2001. Rådgivende organ for departementet før, under og etter utbrudd av pandemisk influensa, og ved truende pandemi gi oppdaterte anbefalinger til departementet. Etablere gode samarbeidsprosedyrer mellom aktører som er rådgivere ved en pandemi
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Helsedepartementet 1 99820
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Merete Steen 219 Seniorrådgiver
2002 Lars Vorland 301 Divisjonsdirektør
2002 Olav Hungnes 301 Forsker
2002 Elisabeth von der Lippe 301 Seksjonsoverlege
2002 Randi Winsnes 301 Seniorrådgiver
2002 Elin Tandberg 602 Rådgiver
2002 Jan Eilert Fuglesang 602 Seniorrådgiver
2002 Katja Urwitz 605 Overlege
2002 Haakon Sjursen 1201 Førsteamanuensis
2002 Lars Reinhardt Haaheim 1201 Professor
2002 Trond Jacobsen 1601 Overlege
2002 Dag Hvidsten 1902 Overlege
2002 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 1927 Kommunelege I
2002 Leder Bjørn-Inge Larsen 701 Direktør
2003 Lars Vorland Divisjonsdirektør
2003 Olav Hungnes Forsker
2003 Haakon Sjursen Førsteamanuensis
2003 Anna-Sofie Reenaas Chaboud Kommunelege I
2003 Dag Hvidsten Overlege
2003 Trond Jacobsen Overlege
2003 Katja Urwitz Overlege
2003 Lars Reinhardt Haaheim Professor
2003 Elin Tandberg Rådgiver
2003 Elisabeth von der Lippe Seksjonsoverlege
2003 Jan Eilert Fuglesang Seniorrådgiver
2003 Merete Steen Seniorrådgiver
2003 Randi Winsnes Seniorrådgiver
2003 Leder Bjørn-Inge Larsen Direktør