Arbeidsdirektoratets styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsdirektoratets styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsdirektoratets styre
Utvalgsnummer: 80001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1945
Hjemmel:
Opprettet 07.09.1945 ved kongelig resolusjon i henhold til provisoriskanordning av 4. mai 1945 om opprettelse av et midlertidigarbeidsdirektorat. Nåværende styre med hjemmel i lov om tiltak til åfremme sysselsetting av 27. juni 1947, paragraf 2, jfr. kgl.
Mandat:
Styret skal nøye følge utviklingen av sysselsettingssituasjonen ilandet, virke for jevn og tilstrekkelig sysselsetting og væredepartementets rådgiver i saker om sysselsetting og arbeidsledighet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 14 73000
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 13 53784
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 13 98415 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 12 112932 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 114217 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 164464 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 173558 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 10 59178
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 9 142866
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 8 138063
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 7 11 214516
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 7 9 156420
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 7 10 164777
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 8 111340
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 8 160064
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 6 134710
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 6 115100
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 5 152716
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Wiktor Martinsen 1 217 Personlig Rådgiver I statsråd 1978
1980 Nestleder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Konsulent I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Lars Aarvig 1 301 Direktør I statsråd 1963
1980 Vanlig medlem Bjørg V. Bergh 2 301 Sekretær I statsråd 1973
1980 Vanlig medlem Rolf Hammer 1 401 Direktør I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 Høyesterettsadvokat I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Knut Gaaseide 1 301 Direktør I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Olaug Hetlelid 2 1102 Kasserer I statsråd 1971
1980 Vanlig varamedlem Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer I statsråd 1973
1980 Vanlig varamedlem Lars Folstad 1 1601 Boligrådmann I statsråd 1967
1981 Leder Wiktor Martinsen 1 217 Personlig Rådgiver I statsråd 1978
1981 Nestleder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd 1975
1981 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Konsulent I statsråd 1975
1981 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1977
1981 Vanlig medlem Lars Aarvig 1 301 Direktør I statsråd 1963
1981 Vanlig medlem Bjørg V. Bergh 2 301 Sekretær I statsråd 1973
1981 Vanlig medlem Rolf Hammer 1 401 Direktør I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 Høyesterettsadvokat I statsråd 1975
1981 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1977
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær I statsråd 1977
1981 Vanlig varamedlem Knut Gaaseide 1 301 Direktør I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Olaug Hetlelid 2 1102 Kasserer I statsråd 1971
1981 Vanlig varamedlem Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer I statsråd 1973
1981 Vanlig varamedlem Lars Folstad 1 1601 Boligrådmann I statsråd 1967
1983 Leder Jacob Øxnevad 1 1102 Direktør I statsråd 1982 1983
1983 Nestleder Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Ass. Overlege I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1975 1983
1983 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Konsulent I statsråd 1975 1983
1983 Vanlig medlem Rolf Hammer 1 401 Direktør I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Ordfører I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1977 1983
1983 Vanlig varamedlem Knut Gaaseide 1 231 Direktør I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Konsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Olaug Hetlelid 2 1102 Kasserer I statsråd 1971 1983
1983 Vanlig varamedlem Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer I statsråd 1973 1983
1983 Vanlig varamedlem Lars Folstad 1 1601 Boligrådmann I statsråd 1967 1983
1984 Nestleder Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Ass. Overlege I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Ordfører I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Konsulent I statsråd 1983
1985 Nestleder Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Ass. Overlege I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Ordfører I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Konsulent I statsråd 1983
1986 Nestleder Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 301 Lærer I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Personlig Sekretæ I statsråd 1983
1987 Leder Jacob Øxnevad 1 1102 Direktør I statsråd 1982 1987
1987 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Økonom I statsråd 1975 1987
1987 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig medlem Einfrid Halvorsen 2 806 Ordfører I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1624 Viseadm. Direkt I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1975 1987
1987 Vanlig varamedlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokatfullmekt I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Rolf Sjåvik 1 301 Personalsjef I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Eldbjørg Løwer 2 604 Ordfører I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef I statsråd 1987
1988 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1624 Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokatfullmekt I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Rolf Sjåvik 1 301 Personalsjef I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Eldbjørg Løwer 2 604 Ordfører I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef I statsråd 1987
1989 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1624 Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Rolf Sjåvik 1 301 Personalsjef I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Eldbjørg Løwer 2 604 Daglig Leder I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef I statsråd 1987
1990 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Eldbjørg Løwer 2 604 Prosjektleder Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1601 Viseadm. Direkt I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Rolf Sjåvik 1 301 Personalsjef I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef I statsråd 1987
1991 Leder Carsten E. Ellertsen 1 219 Direktør Av departement 1991 1992
1991 Leder Gro Balas 2 301 Kommunalråd I statsråd 1991
1991 Nestleder Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983 1991
1991 Vanlig medlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1988 1991
1991 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Eldbjørg Løwer 2 604 Prosjektleder Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1601 Viseadm. Direkt I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Rolf Sjåvik 1 301 Personalsjef I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Rune Bjerke 1 301 Sekretær Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ellen Stensrud 2 301 Spesialråd Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Turid Wickstran Iversen 2 602 Ordfører Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef I statsråd 1987
1991 Varamedlem og nestleder Kjell Stenstadvold 1 219 Adm. Direk Av departement 1991
1992 Leder Carsten E. Ellertsen 1 219 Direktør Av departement 1991 1992
1992 Leder Gro Balas 2 301 Kommunalråd I statsråd 1991
1992 Nestleder Kirsten Myklevoll 2 1913 Pensjonist Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Stein Gunnes 1 219 Sosialøkonom Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Rune Bjerke 1 301 Sekretær Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ellen Stensrud 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Turid Wickstran Iversen 2 602 Ordfører Av departement 1991
1992 Varamedlem og nestleder Kjell Stenstadvold 1 219 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Varamedlem og nestleder Vigdis Ravnøy 2 1201 Distriktssekret Av departement 1992
1993 Nestleder Kirsten Myklevoll 2 1913 Pensjonist Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Stein Gunnes 1 219 Sosialøkonom Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Kjell Stenstadvold 1 219 Ass. Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Ellen Stensrud 2 230 Spesialridgiver Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Karen-Sophie Steen 2 301 Advokat Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Turid Wickstran Iversen 2 602 Ordfører Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Vigdis Ravnøy 2 1201 Distriktssekret Av departement 1992
1994 Nestleder Kirsten Myklevoll 2 1913 Pensjonist Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Stein Gunnes 1 219 Økonom Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Kjell Stenstadvold 1 219 Ass Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Karen Sophie Steen 2 301 Advokat Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Peter R Myklebust 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Turid Wickstran Iversen 2 602 Ordfører Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Vigdis Ravnøy 2 1201 Distriktssekret Av departement 1992
1995 Leder Kåre Gjønnes 1 1638 Fylkesmann I statsråd 1995
1995 Nestleder Laila Skarheim 2 901 Ordfører I statsråd 1995
1995 Nestleder Kirsten Myklevoll 2 1913 Pensjonist Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983 1995
1995 Vanlig medlem Stein Gunnes 1 219 Økonom Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Hilde Christiansen 2 1103 Personalsjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Tom Colbjørnsen 1 1201 Professor I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Gunn Elisabeth Birkelund 2 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Kjell Stenstadvold 1 219 Ass. Direktør Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Karen Sophie Steen 2 301 Advokat Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Peter R Myklebust 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1994 1995
1995 Vanlig varamedlem Karl Seip 1 301 Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Strøm 2 301 Advokat I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Even Bolstad 1 301 Bedriftsrådgive I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Turid Wickstran Iversen 2 602 Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Vigdis Ravnøy 2 1201 Distriktssekret Av departement 1992 1995
1996 Leder Kåre Gjønnes 1 1638 Fylkesmann I statsråd 1995
1996 Nestleder Laila Skarheim 2 901 Ordfører I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Cecilie Foss 2 301 Økonom Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Hilde Christiansen 2 1103 Personal- Og Ad I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Tom Colbjørnsen 1 1201 Professor I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 213 Spesialrådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kalle Seip 1 219 Saksbehandler Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Strøm 2 301 Advokat I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Even Bolstad 1 301 Bedriftsrådgive I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Gunn Elisabeth Birkelund 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1997 Leder Kåre Gjønnes 1 1638 Fylkesmann I statsråd 1995
1997 Nestleder Laila Skarheim 2 901 Ordfører I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Cecilie Foss 2 301 Økonom Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Hilde Christiansen 2 1103 Personal- Og Ad I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Tom Colbjørnsen 1 1201 Professor I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 213 Spesialrådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kalle Seip 1 219 Lo-Økonom Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Elisabeth Strøm 2 301 Advokat I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Even Bolstad 1 301 Bedriftsrådgive I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Gunn Elisabeth Birkelund 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995