Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU
Utvalgsnummer: 8006000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Handelsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 01.12.1952 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 7 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 6 3 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 6 3 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Oddrun Holmboe 2 0 Førstekonsulent Av departement 1971
1980 Leder Elisabeth Jacobsen 2 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1972
1980 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Konsulent Av departement 1972
1980 Vanlig medlem Sverre Ormberg 1 220 Teknisk Sjef Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Hans Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1968
1980 Vanlig medlem Bjørn Jøldal 1 301 Overapoteker Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1971
1980 Vanlig medlem Steinar Holand 1 301 Oberstløytnant Av departement 1972
1980 Vanlig medlem Odd Strandli 1 301 Overingeniør Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Wilhelm Thoresen 1 301 Sekretær Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Bendik Nielsen 1 301 Teknisk Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Oddmund Ruenes 1 301 Førstesekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kolbein Klaussen 1 301 Konsulent Av departement 1971
1980 Vanlig varamedlem Sophus Kielland 1 301 Sekretær Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Trygve Steen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1981 Leder Oddrun Holmboe 2 0 Førstekonsulent Av departement 1971
1981 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1972
1981 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Konsulent Av departement 1972
1981 Vanlig medlem Sverre Ormberg 1 220 Teknisk Sjef Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Hans Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1968
1981 Vanlig medlem Bjørn Jøldal 1 301 Overapoteker Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1971
1981 Vanlig medlem Steinar Holand 1 301 Oberstløytnant Av departement 1972
1981 Vanlig medlem Odd Strandli 1 301 Overingeniør Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Wilhelm Thoresen 1 301 Sekretær Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Bendik Nielsen 1 301 Teknisk Direktør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Lars H. Tønsberg 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kolbein Klaussen 1 301 Konsulent Av departement 1971
1981 Vanlig varamedlem Sophus Kielland 1 301 Sekretær Av departement 1975