Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU
Utvalgsnummer: 8011000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Handelsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 17.04.1952 av Handelsdepartementet
Mandat:
Bransjeutvalget skal behandle beredskapsspørsmål for denne bransjen og utarbeide forslag til produksjonsplaner m.v. for krigstid som legges frem for IBU-utvalget.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 6 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 6 3 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 6 3 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Willy Pettrem 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1980 Sekretær, ikke medlem Roar Eldar Frivold 1 231 Førstesekretær Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1960
1980 Vanlig medlem Willy Elvann 1 301 Sekretær Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Egil Offenberg 1 301 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Sindre Bostad 1 301 Førstesekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1971
1980 Vanlig varamedlem Anders Brevik 1 301 Sekretær Av departement 1974
1980 Vanlig varamedlem Svein A. Kroken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1976
1981 Leder Willy Pettrem 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1981 Sekretær, ikke medlem Roar Eldar Frivold 1 231 Førstesekretær Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1960
1981 Vanlig medlem Willy Elvann 1 301 Sekretær Av departement 1974
1981 Vanlig medlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjarne Skadsem 1 301 Førstesekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1971
1981 Vanlig varamedlem Anders Brevik 1 301 Sekretær Av departement 1974
1981 Vanlig varamedlem Svein A. Kroken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1976