Skipsvalutakomiteen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skipsvalutakomiteen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skipsvalutakomiteen
Utvalgsnummer: 8012000
Opprettelsesår: 1946
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 09.04.1946 av Handelsdepartementet i henhold til provisorisk anordning av 10. november 1944 om bemyndigelse for Finansdepartementet til å utferdige bestemmelser om valutakontroll m.v. Komiteen er rådgivende organ for departementet i visse spørsm
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 9 0 15 0
1981 Departementet for handel og skipsfart 9 9 16 0
1982 Departementet for handel og skipsfart 0 0 13 0
1983 Departementet for handel og skipsfart 8 7 15 0 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 8 7 15 0 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 8 7 16 0 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 8 7 12 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1980 Nestleder Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Bjørn Sivertsen 1 216 Bestyrer Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Carl-Axel Janicke 1 220 Direktør Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Tove Friis-Petersen 2 231 Underdirektør Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Assisterende Direktør Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Olaf Malterud 1 301 Direktør Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Kjell Storvik 1 301 Direktør Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1981
1980 Vanlig varamedlem Ida Skard 2 217 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 219 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jenny Sevaldson 2 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Odvar Hoel 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Per Steina 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 301 Sekretær Av departement
1981 Leder Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1981 Nestleder Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Bjørn Sivertsen 1 216 Bestyrer Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 219 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Carl-Axel Janicke 1 220 Direktør Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Tove Friis-Petersen 2 231 Underdirektør Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Assisterende Direktør Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Olaf Malterud 1 301 Direktør Av departement 1981
1981 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1981
1981 Vanlig varamedlem Ida Skard 2 217 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 219 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement
1981 Vanlig varamedlem Jenny Sevaldson 2 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Odvar Hoel 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Per Steina 1 301 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement
1981 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 301 Sekretær Av departement
1983 Leder Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1977 1983
1983 Nestleder Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 219 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement 1974 1983
1983 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1977 1983
1983 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1977 1983
1983 Vanlig medlem Frode Gross 1 301 Sekretær Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Sivertsen 1 216 Bestyrer Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Ida Skard 2 217 Byråsjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 219 Byråsjef Av departement 1977 1983
1983 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Avdelingssjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1977 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Steina 1 301 Kontorsjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Informasjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat Av departement 1983