Styret for Statens varekrigsforsikring

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens varekrigsforsikring" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens varekrigsforsikring
Utvalgsnummer: 8016000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1954
Tilhørende departement: Handelsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 05.11.1954 ved kongelig resolusjon i henhold til paragraf 4 i lov av 3. desember 1948 om Statens varekrigsforsikring, jfr. kgl. res. av 5. november 1954.
Mandat:
Styret leder Statens varekrigsforsikring som overtar transportforsikring mot krigsfare av varer som sendes til, fra eller innen norsk område, og hvis det er norsk interesse, dekkes også varer som sendes mellom steder i utlandet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 7 0 6 125000 Annen instans
1981 Departementet for handel og skipsfart 7 7 4 119000 Annen instans
1982 Departementet for handel og skipsfart 7 7 7 132166 Annen instans
1983 Departementet for handel og skipsfart 7 7 6 139702 Annen instans
1984 Departementet for handel og skipsfart 7 7 0 0 Annen instans
1985 Departementet for handel og skipsfart 7 7 0 0 Annen instans
1986 Departementet for handel og skipsfart 7 7 5 160941 Annen instans
1987 Departementet for handel og skipsfart 7 7 5 172529
1988 Utenriksdepartementet 7 7 4 165314
1989 Utenriksdepartementet 7 7 5 16200
1990 Utenriksdepartementet 7 7 5 162840
1991 Utenriksdepartementet 7 7 0 0
1992 Utenriksdepartementet 7 7 4 140314
1993 Utenriksdepartementet 7 7 7 146959
1994 Utenriksdepartementet 7 7 6 0
1995 Utenriksdepartementet 7 7 5 0
1996 Utenriksdepartementet 7 7 5 0
1997 Nærings- og handelsdepartementet 7 7 0 0
2002 Nærings- og handelsdepartementet 6 186843
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ulf Skibenes 1 1201 Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Christian Bartz-Johannessen 1 1201 Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Bjarne Rasch-Tellefsen 1 1901 Grosserer Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ulf Skibenes 1 1201 Direktør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Christian Bartz-Johannessen 1 1201 Direktør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Egill Langlo 1 1201 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjarne Rasch-Tellefsen 1 1901 Grosserer Av departement 1979
1983 Leder Agnes Nygaard Haug 2 301 Lagdommer Av departement 1979 1983
1983 Nestleder Hans Peter Michelet 1 219 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Tor Bjørn Mosvold 1 1001 Viseadm. Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Ulf Skibenes 1 1201 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Christian Bartz-Johannessen 1 1201 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Bjarne Rasch-Tellefsen 1 1901 Grosserer Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan F. Halvorsen 1 219 Høyesterettsdomme Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Erik Prytz 1 220 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Ole Chr. Wikborg 1 301 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Åsmund Bakkevig 1 1106 Direktør Av departement 1975 1983
1984 Vanlig medlem Tor Bjørn Mosvold 1 1001 Viseadm. Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jan F. Halvorsen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Tor Bjørn Mosvold 1 1001 Viseadm. Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Jan F. Halvorsen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Tor Bjørn Mosvold 1 1001 Viseadm. Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Jan F. Halvorsen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Tor Bjørn Mosvold 1 1001 Viseadm. Direkt Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Jan F. Halvorsen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Organisasjonsse Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Terje Jarvaag 1 301 Befraktningssje Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Kristian Trosvik 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ranveig Ringheim 2 1201 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Terje Jarvaag 1 301 Befraktningssje Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Kristian Trosvik 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ranveig Ringheim 2 1201 Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Terje Jarvaag 1 301 Befraktningssje Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Tore Høisæther 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Morten Hjemsæter 1 216 Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Vefling 1 219 Adm. Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kristian Trosvik 1 301 Advokat Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ranveig Ringheim 2 1201 Direktør Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Terje Jarvaag 1 301 Befraktningssje Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Direktør Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Tore Høisæther 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Bjarne Rasch-Tellefsen 1 1901 Grosserer Av departement 1979 1991
1991 Vanlig varamedlem Morten Hjemsæter 1 216 Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Vefling 1 219 Adm. Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kristian Trosvik 1 301 Advokat Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Leif R. Lae 1 0 Konserndirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Terje Jarvaag 1 301 Befraktningssje Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Direktør Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Odd Hallan 1 301 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Geir Sjurseth 1 441 Finansdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Vefling 1 219 Adm. Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Lundaas 1 235 Finanssjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Advokat Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Leif R. Lae 1 0 Konserndirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Odd Hallan 1 301 Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Per Reidarson 1 219 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Lundaas 1 235 Finanssjef Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Advokat Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Odd Hallan 1 301 Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Leif R. Lae 1 301 Konserndirektør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Per Reidarson 1 219 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Jan F. Halvorsen 1 219 H R Dommer Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Lundaas 1 235 Finanssjef Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Advokat Av departement 1991
1995 Leder Agnes Nygaard Haug 2 301 Førstelagmann Av departement 1979 1995
1995 Nestleder Hans Peter Michelet 1 301 Direktør Av departement 1979 1995
1995 Vanlig medlem Bjarne Krokeide 1 Konserndirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979 1995
1995 Vanlig medlem Anne-Lise Løfsgaard 2 301 Adm. Direktør Av departement 1987 1995
1995 Vanlig medlem Odd Hallan 1 301 Direktør Av departement 1991 1995
1995 Vanlig medlem Ivar Berg 1 301 Kvalitetssjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Leif Lund 1 Ass. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Marianne Willoch 2 Risk Manager Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Per Reidarson 1 219 Direktør Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Rikke Eeg Henriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Grete Zimmer 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Finn Larsen 1 1201 Soussjef Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Ivar Berg 1 231 Quality Manager Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Bjarne Krokeide 1 301 Konserndirektør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Leif Lund 1 219 Ass. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Marianne Willoch 2 219 Risk Manager Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Rikke Eeg Henriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Grete Zimmer 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Finn Larsen 1 1201 Soussjef Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Ivar Berg 1 231 Quality Manager Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Bjarne Krokeide 1 301 Konserndirektør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Leif Lund 1 219 Ass. Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Marianne Willoch 2 219 Risk Manager Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Rikke Eeg Henriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Grete Zimmer 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Finn Larsen 1 1201 Soussjef Av departement 1995
2002 Jan-Fredrik Rafen 219 Advokat
2002 Karl Einar Brevig 220 Markedssjef
2002 Ivar Berg 231 Quality Manager
2002 Bjarne Krokeide 301 Adm. Direktør
2002 Odd Hallan 301 Direktør
2002 Leder Agnes Nygaard Haug Førstelagmann
2002 Nestleder Berit Fosheim 301 Lagmann
2003 Bjarne Krokeide Adm. Direktør
2003 Jan-Fredrik Rafen Advokat
2003 Odd Hallan Direktør
2003 Karl Einar Brevig Markedssjef
2003 Ivar Berg Quality Manager
2003 Leder Agnes Nygaard Haug Førstelagmann
2003 Nestleder Berit Fosheim Lagmann