Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker
Utvalgsnummer: 8025000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Hjemmel:
Opprettet 16.01.1967 ved kongelig resolusjon i henhold til paragraf 3 i Sjødyktighetsloven av 9. juni 1903 nr. 7.
Mandat:
Rådet skal ettergranske saker om sjøulykker som reiser prinsipielle spørsmål, og som Sjøfartsdirektoratet finner å burde forelegge rådet etter at vedkommende ulykke er etterforsket av sjøfartsinspektøren. Rådet kan også av eget tiltak ta opp saker til beh
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 11 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 11 11 6 60000 Annen instans
1982 Departementet for handel og skipsfart 11 11 0 0 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 11 11 1 13198 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 11 11 4 40857 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 12 12 2 27262 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 12 12 2 23787 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 12 12 0 0
1988 Utenriksdepartementet 12 12 0 0
1989 Utenriksdepartementet 12 12 1 1
1990 Utenriksdepartementet 12 12 1 1
1991 Utenriksdepartementet 12 12 2 38000
1992 Utenriksdepartementet 12 12 1 46636
1993 Utenriksdepartementet 12 12 0 0
1994 Utenriksdepartementet 12 12 0 0
1995 Utenriksdepartementet 12 12 0 0
1996 Utenriksdepartementet 12 12 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Baste Martin Matre 1 217 Sjøkaptein Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Sivert Øveraas 1 219 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hallstein Hesjedal 1 219 Overingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Svein E. Jacobsen 1 219 Sivilingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Leif Iversen 1 220 Overingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Karl Knutsen 1 233 Forretningsfører Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kåre Kristoffersen 1 233 Nestformann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Harald T. Muller 1 301 Sjøkaptein Av departement
1980 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Teknisk Sjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olav Nakken 1 1259 Skipper Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rolf Romslo 1 1601 Forsker Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sven Gran 1 2001 Inspektør Av departement
1981 Vanlig medlem Ernst Hansen-Tangen 1 301 Overingeniør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 214 Sekretær 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sivert Øveraas 1 219 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hallstein Hesjedal 1 219 Overingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Svein E. Jacobsen 1 219 Sivilingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Leif Iversen 1 220 Overingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Harald T. Muller 1 301 Sjøkaptein Av departement
1981 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 301 Forretningsfører 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Teknisk Sjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olav Nakken 1 1259 Skipper Av departement
1981 Vanlig varamedlem Rolf Romslo 1 1601 Forsker Av departement
1981 Vanlig varamedlem Sven Gran 1 2001 Inspektør Av departement
1982 Leder Fridtjof Løvmo 1 220 Overingeniør Av departement 1973 1982
1982 Vanlig medlem Baste Martin Matre 1 217 Sjøkaptein Av departement 1980 1982
1982 Vanlig medlem Nils Nordenstrøm 1 219 Direktør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1976 1982
1982 Vanlig medlem Ernst Hansen-Tangen 1 301 Overingeniør Av departement 1981 1982
1982 Vanlig medlem Per Einar Fjeldstad 1 301 Overingeniør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Torstein Petersen 1 721 Direktør Av departement 1976 1982
1982 Vanlig medlem Årstein Jernæs 1 1001 Teknisk Direktør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Malvin Horn 1 1201 Teknisk Sjef Av departement 1979 1982
1982 Vanlig medlem Helge Jacobsen 1 1901 Inspektør Av departement 1979 1982
1982 Vanlig medlem Steinar Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Sivert Øveraas 1 219 Direktør Av departement 1976 1982
1982 Vanlig varamedlem Hans Richard Hansen 1 219 Sjefsingeniør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Bjarne Hansen 1 220 Avdelingsingeniø Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 301 Forretningsfører Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Ragnar Grønsand 1 301 Direktør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Syvert Thorud 1 602 Amanuensis Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Assisterende Dir Av departement 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Bjørn G. Bøhn 1 1001 Overingeniør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Olav Nakken 1 1259 Skipper Av departement 1973 1982
1982 Vanlig varamedlem Sven Gran 1 2001 Inspektør Av departement 1979 1982
1985 Leder Fridtjof Løvmo 1 220 Overingeniør Av departement 1973 1985
1985 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Per Einar Fjeldstad 1 301 Overingeniør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1976 1985
1985 Vanlig medlem Ola Ramton 1 301 Ass. Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Jens Bjørn Riksheim 1 301 Overingeniør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Helene Dragsund 2 301 Personalsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Hans Olav Sørum 1 707 Maskinsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Årstein Jernæs 1 1001 Teknisk Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Alf Vestre 1 1534 Skipper Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Sven Gran 1 2001 Inspektør Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 213 Radiosekretær Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Hansen 1 220 Avdelingsingeniør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Odd Andersen 1 228 Sjefsingeniør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Per Låhne 1 722 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Norvall Dyrøy 1 1247 Skipsfører Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Hallvard Engja 1 1601 Professor Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Odd Todnem 1 1601 Professor Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Olav T. Onsager 1 1601 Professor Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Carl Martin Larsen 1 1601 Professor Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Trond Torgvær 1 1868 Inspektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Nils Olsen 1 1902 Skipper Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ola Ramton 1 301 Ass. Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Jens Bjørn Riksheim 1 301 Overingeniør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Helene Dragsund 2 301 Personalsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Hans Olav Sørum 1 707 Maskinsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Alf Vestre 1 1534 Skipper Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Kjartan Rasmussen 1 1866 Inspektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Odd Andersen 1 228 Sjefsingeniør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Per Låhne 1 722 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Norvall Dyrøy 1 1247 Skipsfører Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Hallvard Engja 1 1601 Professor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Odd Todnem 1 1601 Professor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Olav T. Onsager 1 1601 Professor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Carl Martin Larsen 1 1601 Professor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Trond Torgvær 1 1868 Inspektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Nils Olsen 1 1902 Skipper Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Direktør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Ola Ramton 1 301 Ass. Direktør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Jens Bjørn Riksheim 1 301 Overingeniør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Helene Dragsund 2 301 Personalsjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Hans Olav Sørum 1 707 Maskinsjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Alf Vestre 1 1534 Skipper Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Trond Torgvær 1 1868 Inspektør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Odd Andersen 1 228 Sjefsingeniør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Per Låhne 1 722 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Norvall Dyrøy 1 1247 Skipsfører Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Hallvard Engja 1 1601 Professor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Odd Todnem 1 1601 Professor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Olav T. Onsager 1 1601 Professor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Carl Martin Larsen 1 1601 Professor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Kjartan Rasmussen 1 1866 Inspektør Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Nils Olsen 1 1902 Skipper Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Helene Dragsund 2 301 Driftssekretær Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Oddmund Schei 1 301 Brannsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsformann Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Hans Olav Sørum 1 707 Maskinsjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Odd Todnem 1 1601 Professor Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Carl Martin Larsen 1 1601 Professor Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Kjartan Rasmussen 1 1866 Inspektør Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Per Låhne 1 722 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Martin Roa 1 1103 Brannsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Norvall Dyrøy 1 1247 Skipsfører Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Hallvard Engja 1 1601 Professor Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Olav T. Onsager 1 1601 Professor Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Klevjar 1 1601 Amanuensis Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Børje Forssell 1 1601 Professor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jørgen Amdahl 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Trond Torgvær 1 1813 Driftssjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Nils Olsen 1 1902 Skipper Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Oddmund Schei 1 301 Brannsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsformann Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Martin Roa 1 1103 Brannsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Klevjar 1 1601 Amanuensis Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Børje Forssell 1 1601 Professor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jørgen Amdahl 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Oddmund Schei 1 301 Brannsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Martin Roa 1 1103 Brannsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Klevjar 1 1601 Amanuensiss Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Børje Forssell 1 1601 Professor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Jørgen Amdahl 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1988
1991 Leder John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1979 1991
1991 Vanlig medlem Svein Otto Larsen 1 134 Elektroing Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Per Einar Fjeldstad 1 213 Overingeniør Av departement 1985 1991
1991 Vanlig medlem Oddmund Schei 1 301 Brannsjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Hans Olav Sørum 1 707 Maskinsjef Av departement 1985 1991
1991 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 707 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Årstein Jernæs 1 1001 Teknisk Direktø Av departement 1988 1991
1991 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Harald Særstein 1 1224 Matros Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Carl Martin Larsen 1 1601 Professor Av departement 1985 1991
1991 Vanlig medlem Else M. Skaugseth 2 1601 Personalsjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Kjartan Rasmussen 1 1866 Inspektør Av departement 1986 1991
1991 Vanlig medlem Jarle Schjølberg 1 1936 Fiskeskipp Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Øyvind Engdahl 1 219 Overingeni Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Schinrud 2 219 Radiooffis Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Svein Ekeli 1 301 Overingeni Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Anne Marie Hjerde 2 301 Skipsopera Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1981 1991
1991 Vanlig varamedlem Syvert Thorud 1 623 Overingeni Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Birger Pedersen 1 722 Stuert Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Odd Arne Bakkejord 1 1001 Elektroingeniør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Martin Roa 1 1103 Brannsjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Klevjar 1 1601 Amanuensis Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Børje Forssell 1 1601 Professor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Jørgen Amdahl 1 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Per Ainor Johnsen 1 1901 Inspektør Av departement 1991
1991 Varamedlem og nestleder Per Låhne 1 722 Avdelingsdirekt Av departement 1985 1991
1992 Vanlig medlem Svein Otto Larsen 1 134 Elektroingeniør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 707 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Harald Særstein 1 1224 Matros Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Else M. Skaugseth 2 1601 Personalsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jarle Schjølberg 1 1936 Fiskeskipper Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Øyvind Engdahl 1 219 Overingeniør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Schinrud 2 219 Radiooffiser Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Svein Ekeli 1 301 Overingeniør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Anne Marie Hjerde 2 301 Skipsoperatør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Syvert Thorud 1 623 Overingeniør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Birger Pedersen 1 722 Stuert Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Odd Arne Bakkejord 1 1001 Elektroingeniør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Per Ainor Johnsen 1 1901 Inspektør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Svein Otto Larsen 1 134 Elektroingeniør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 707 Sjøkaptein Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Harald Særstein 1 1224 Matros Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Else M. Skaugseth 2 1601 Personalsjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Jarle Schjølberg 1 1902 Fiskeskipper Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Øyvind Engdahl 1 219 Overingeniør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Bjørg Schinrud 2 219 Radiooffiser Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Svein Ekeli 1 301 Overingeniør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Anne Marie Hjerde 2 301 Skipsoperatør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Syvert Thorud 1 623 Overingeniør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Birger Pedersen 1 722 Stuert Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Odd Arne Bakkejord 1 1001 Elektroingeniør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Per Ainor Johnsen 1 1901 Inspektør Av departement 1991
1994 Leder Anne Hjort 2 1124 Varabrannsjef Av departement 1991 1994
1994 Nestleder Hans Jør Eriksen 1 722 Seksjonssjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Svein Otto Larsen 1 103 Elektroingeniør Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Svein Ekeli 1 301 Overingeniør Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Hilde Pe Notø 2 301 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Hans Olav Sørum 1 707 Maskinsjef Av departement 1985 1994
1994 Vanlig medlem Margrete Askildsen 2 1201 Overstyrmann Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Harald Særsten 1 1224 Saksbehandler Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Carl Martin Larsen 1 1601 Professor Av departement 1985 1994
1994 Vanlig medlem Else M. Skaugseth 2 1601 Personalsjef Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Kjartan Rasmussen 1 1866 Inspektør Av departement 1986 1994
1994 Vanlig medlem Jarle Schjølberg 1 1902 Fiskeskipper Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Inger-Li Walter 2 103 Avdelingsingeni Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Per Einar Fjeldstad 1 213 Seksjonsleder Av departement 1985 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Schinrud 2 219 Radiooffiser Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Øyvind Engdahl 1 219 Overingeniør Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørn M Johansen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Finn Knudsen 1 220 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Anne Marie Hjerde 2 301 Skipsoperatør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Magne Mortensen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Syvert Thorud 1 623 Overingeniør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 707 Direktør Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Per Låhne 1 722 Seksjonssjef Av departement 1985 1994
1994 Vanlig varamedlem Birger Pedersen 1 722 Stuert Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Odd Arne Bakkejord 1 1001 Elektroingeniør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Per Haram 1 1103 Adm Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Per Ainor Johnsen 1 1901 Inspektør Av departement 1991 1994
1995 Nestleder Hans Jør Eriksen 1 722 Seksjonssjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Hilde Pe Notø 2 301 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Margrete Askildsen 2 1201 Overstyrmann Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Inger-Li Walter 2 103 Avdelingsingeni Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Bjørn M Johansen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Finn Knudsen 1 220 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Magne Mortensen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Per Haram 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1994
1996 Nestleder Hans-Jørgen Eriksen 1 705 Seksjonssjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Hilde Pettersen Notø 2 301 Forsker Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Margrete Askildsen 2 1201 Overstyrmann Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Inger-Lise Walter 2 103 Avdelingsingeni Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Bjørn M. Johansen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Finn Knudsen 1 220 Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Magne Mortensen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Per Haram 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1994