Utvalget for Eksportfremmende tiltak

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for Eksportfremmende tiltak" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for Eksportfremmende tiltak
Utvalgsnummer: 8030000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 09.03.1973 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget er departementets rådgivende og samordnende organ for behandling av saker vedrørende økonomisk støtte til eksportfremmende tiltak. skal avgi uttalelser om eksportspørsmål og fremme forslag om utrednings- og forskningsprosjekter på det eksportpo
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Permanente utvalg
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 14 0 7 15000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 14 13 2 7029 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1977 1981
1980 Vanlig medlem Anton Zeiner 1 104 Direktør Av departement 1975 1981
1980 Vanlig medlem Asbjørn Sveen 1 301 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1975 1981
1980 Vanlig medlem Tore Tysland 1 301 Assisterende Direktør Av departement 1977 1981
1980 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1977 1981
1980 Vanlig medlem Ellen Finnemann 2 301 Konsulent Av departement 1977 1981
1980 Vanlig medlem Roald Knoph 1 301 Underdirektør Av departement 1977 1981
1980 Vanlig medlem William G. Solberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1980 1981
1980 Vanlig medlem Haakon Bjertnæs 1 412 Direktør Av departement 1977 1981
1980 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forretningsfører Av departement 1977 1981
1980 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Eksportsjef Av departement 1977 1981
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Jerman 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hans-Petter Klemmetsen 1 301 Sivilingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 301 Avdelingssjef Av departement 1975 1981
1980 Vanlig varamedlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann Av departement 1977 1981
1980 Vanlig varamedlem Karstein Brækkan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1977 1981
1980 Vanlig varamedlem Erik Aamot 1 301 Konsulent Av departement 1977 1981
1980 Vanlig varamedlem Anne Bavre de saint-Claire 2 301 Konsulent Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Henrik Beyer-Olsen 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Ellen Blaker 2 301 Eksportsekretær Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Arne R. Sørlie 1 301 Konsulent Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Kåre Huseby 1 716 Disponent Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør Av departement 1977 1981
1981 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1977 1981
1981 Vanlig medlem Anton Zeiner 1 104 Direktør Av departement 1975 1981
1981 Vanlig medlem Asbjørn Sveen 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1975 1981
1981 Vanlig medlem Tore Tysland 1 301 Assisterende Direktør Av departement 1977 1981
1981 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1977 1981
1981 Vanlig medlem Ellen Finnemann 2 301 Konsulent Av departement 1977 1981
1981 Vanlig medlem Roald Knoph 1 301 Underdirektør Av departement 1977 1981
1981 Vanlig medlem William G. Solberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1980 1981
1981 Vanlig medlem Haakon Bjertnæs 1 412 Direktør Av departement 1977 1981
1981 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forretningsfører Av departement 1977 1981
1981 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Eksportsjef Av departement 1977 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Jerman 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans-Petter Klemmetsen 1 301 Sivilingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 301 Avdelingssjef Av departement 1975 1981
1981 Vanlig varamedlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann Av departement 1977 1981
1981 Vanlig varamedlem Karstein Brækkan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1977 1981
1981 Vanlig varamedlem Erik Aamot 1 301 Konsulent Av departement 1977 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Bavre de saint-Claire 2 301 Konsulent Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Henrik Beyer-Olsen 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Ellen Blaker 2 301 Eksportsekretær Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne R. Sørlie 1 301 Konsulent Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Kåre Huseby 1 716 Disponent Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør Av departement 1977 1981