Handelsprosedyreutvalget (NORPRO)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Handelsprosedyreutvalget (NORPRO)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Handelsprosedyreutvalget (NORPRO)
Utvalgsnummer: 8034000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 16.11.1973 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal koordinere arbeidet med standardisering og forenkling av handelsprosedyrer og drive den nødvendige informasjonsvirksomhet i den forbindelse. Utvalget har ikke vært i funksjon i 1990. Nye medlemmer blir oppnevnt for 1991.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 15 0 5 90000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 15 15 4 137000 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 0 0 5 167336 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 15 15 5 157521 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 15 15 5 176000 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 15 15 4 164621 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 16 16 4 184005 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 17 17 5 18103
1988 Utenriksdepartementet 17 17 9 253608
1989 Utenriksdepartementet 17 17 4 212872
1990 Utenriksdepartementet 17 17 1 1
1991 Næringsdepartementet 17 17 4 172022
1992 Næringsdepartementet 17 17 8 45725
1993 Næringsdepartementet 17 17 8 260766
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Hjørdis Brustad 2 219 Førstesekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Erik Børresen 1 220 Generalsekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Paul Stangeland 1 233 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Atle Hov 1 233 Transportsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Avdelingssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Karstein Brækkan 1 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Berthelsen 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Marit Gjeldsvik Lundgaard 2 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Odd Bomo 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tor J. Guttormsen 1 301 Økonomikonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Vigdis Bjørgan 2 301 Salgssekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Svein Erik Strand 1 301 Siviløkonom Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arvid Skage 1 627 Avdelingssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Butikkfunksjonær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hjørdis Brustad 2 219 Førstesekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Erik Børresen 1 220 Generalsekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Paul Stangeland 1 233 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Atle Hov 1 233 Transportsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Avdelingssjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Karstein Brækkan 1 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Berthelsen 1 301 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Marit Gjeldsvik Lundgaard 2 301 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Odd Bomo 1 301 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Tor J. Guttormsen 1 301 Økonomikonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Vigdis Bjørgan 2 301 Salgssekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Svein Erik Strand 1 301 Siviløkonom Av departement
1981 Vanlig varamedlem Arvid Skage 1 627 Avdelingssjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Butikkfunksjonær Av departement
1982 Vanlig varamedlem Martin Grønset 1 301 Av departement
1982 Vanlig varamedlem Hjørdis Brustad 2 219 Førstesekretær Av departement
1982 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Avdelingssjef Av departement
1982 Vanlig varamedlem Vigdis Bjørgan 2 301 Salgssekretær Av departement
1983 Vanlig medlem Kaare Ballandby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Bjørn Christensen 1 301 Kontorfuksjonær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Torleif Reksten 2 301 Spedisjonssjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Arvid Skage 1 627 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Axel Larsen 1 213 Siviløkonom Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Hjørdis Brustad 2 219 Førstesekretær Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Ole Myroldhaug 1 219 Økonomisjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Erik Børresen 1 220 Generalsekretær Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Inger Frydendahl 2 301 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Martin Grønset 1 301 Førstesekretær Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Aud Hellstrøm 2 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Vigdis Bjørgan 2 301 Salgssekretær Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Herdis Nelson 2 301 Skipningssekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Kaare Ballandby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Bjørn Christensen 1 301 Kontorfunksjonær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Torleif Reksten 2 301 Spedisjonssjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Arvid Skage 1 627 Avdelingssjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Axel Larsen 1 213 Siviløkonom Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Hjørdis Brustad 2 219 Førstesekretær Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Ole Myroldhaug 1 219 Økonomisjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Erik Børresen 1 220 Generalsekretær Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Avdelingssjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Inger Frydendahl 2 301 Avdelingssjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Martin Grønset 1 301 Førstesekretær Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Aud Hellstrøm 2 301 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Vigdis Bjørgan 2 301 Salgssekretær Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Herdis Nelson 2 301 Skipningssekretær Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Kaare Ballandby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Bjørn Christensen 1 301 Kontorfunksjonær Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Torleif Reksten 2 301 Spedisjonssjef Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Arvid Skage 1 627 Avdelingssjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Axel Larsen 1 213 Siviløkonom Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Hjørdis Brustad 2 219 Førstesekretær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Ole Myroldhaug 1 219 Økonomisjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Erik Børresen 1 220 Generalsekretær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Avdelingssjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Inger Frydendahl 2 301 Avdelingssjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Martin Grønset 1 301 Førstesekretær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Aud Hellstrøm 2 301 Konsulent Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Vigdis Bjørgan 2 301 Salgssekretær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Herdis Nelson 2 301 Skipningssekretær Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Jan Erik Bjoner 1 213 Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Dagfinn Bergh 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Edle Larsen 2 0 Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Anlaug Haukvik 2 0 Befrakter Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 0 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Kjell Viklund 1 0 Ordresjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Carsten Bjørdal 1 301 Inkassosjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Per-Erik Johannessen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1985
1987 Leder Kjell Jortveit 1 220 Direktør Av departement 1973 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Karl I. Isaksen 1 301 Konsulent Av departement 1975 1987
1987 Vanlig medlem Jan Erik Bjoner 1 213 Avdelingssjef Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Arne Stokke 1 219 Skipningssjef Av departement 1979 1987
1987 Vanlig medlem Trond V. Nordeng 1 219 Førstekonsulent Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Leif Skaug 1 301 Byråsjef Av departement 1973 1987
1987 Vanlig medlem Hans B. Thomsen 1 301 Direktør Av departement 1973 1987
1987 Vanlig medlem Rudolf Skantz 1 301 Konsulent Av departement 1975 1987
1987 Vanlig medlem Kaare Ballandby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Bjørn Christensen 1 301 Kontorfunksjonæ Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Inger Frydendahl 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Torleif Reksten 2 301 Spedisjonssjef Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Sigmund Undheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Dagfinn Bergh 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Åse Elin Bjerke 2 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Bjørg Lund 2 301 Kontorsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Gunnar Storaker 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Gunnar Melbø 1 1539 Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Hjørdis Brustad 2 219 Førstesekretær Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Førstekonsulent Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Petra Draugedalen 2 231 Innkjøpsleder Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Sigurd Sømme 1 233 Advokat Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Helge Bjørnerud 1 301 Avdelingssjef Av departement 1979 1987
1987 Vanlig varamedlem Axel Faye 1 301 Teknisk Sjef Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Brit Støver 2 301 Fullmektig Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Anne Thingvold 2 301 Konsulent Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Marit Trosterud 2 301 Speditør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Edle Larsen 2 301 Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Per-Erik Johannessen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Carsten Bjørdal 1 301 Kontorsjef Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Tore B. Lauritzsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Hans Kristian Østereng 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ingunn Lahaug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Annlaug Haukvik 2 1201 Befrakter Av departement 1985 1987
1988 Vanlig medlem Åse Elin Bjerke 2 213 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Bjørg Lund 2 301 Kontorsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Gunnar Storaker 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Gunnar Melbø 1 1539 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Marit Trosterud 2 301 Speditør Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Tore B. Lauritzsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Hans Kristian Østereng 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Knut Eeg 1 301 Fagsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Katrine Evensen 2 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Åse Elin Bjerke 2 213 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Bjørg Lund 2 301 Kontorsjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Gunnar Storaker 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Gunnar Melbø 1 1539 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Marit Trosterud 2 301 Speditør Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Tore B. Lauritzsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Hans Kristian Østereng 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Knut Eeg 1 301 Fagsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Anne Katrine Evensen 2 301 Konsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Åse Elin Bjerke 2 213 Konsulent Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Bjørg Lund 2 301 Kontorsjef Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Gunnar Storaker 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Gunnar Melbø 1 1539 Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Marit Trosterud 2 301 Speditør Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Tore B. Lauritzsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Hans Kristian Østereng 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Knut Eeg 1 301 Fagsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Anne Katrine Evensen 2 301 Konsulent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Åse Elin Bjerke 2 213 Konsulent Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Bjørg Lund 2 301 Kontorsjef Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Gunnar Storaker 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Gunnar Melbø 1 1539 Direktør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Petra Draugedalen 2 231 Innkjøpsleder Av departement 1983
1991 Vanlig varamedlem Marit Trosterud 2 301 Speditør Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Tore B. Lauritzsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Hans Kristian Østereng 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Knut Eeg 1 301 Fagsjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Anne Katrine Evensen 2 301 Konsulent Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Åse Elin Bjerke 2 213 Konsulent Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Bjørg Lund 2 301 Kontorsjef Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Gunnar Storaker 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Gunnar Melbø 1 1539 Direktør Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Petra Draugedalen 2 231 Innkjøpsleder Av departement 1983
1992 Vanlig varamedlem Marit Trosterud 2 301 Speditør Av departement 1985
1992 Vanlig varamedlem Tore B. Lauritzsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Hans Kristian Østereng 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Knut Eeg 1 301 Fagsjef Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Anne Katrine Evensen 2 301 Konsulent Av departement 1988
1993 Leder Kjell Jortveit 1 220 Direktør Av departement 1973 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Karl I. Isaksen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1975 1993
1993 Vanlig medlem Helge Terje Thoresen 1 213 Avdelingssjef Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Jon Rogne 1 219 Sjeføkonom Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Martin Dokka 1 231 Seksjonsleder Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Bjørg Lund 2 301 Ass. Direktør Av departement 1987 1993
1993 Vanlig medlem Arve Kobbersletten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem John Holmstul 1 301 Kontorsjef Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Knut H. Lykke 1 301 Seksjonsleder Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Annlaug Haukvik 2 1201 Skipningssjef Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Gunnar Melbø 1 1539 Direktør Av departement 1987 1993
1993 Vanlig varamedlem Svein Ørmen 1 217 Kontorsjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1985 1993
1993 Vanlig varamedlem Tore B. Lauritzsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987 1993
1993 Vanlig varamedlem Knut Eeg 1 301 Fagsjef Av departement 1988 1993
1993 Vanlig varamedlem Finn-Arne Johansen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Erling Magnus Wold 1 301 Produktsjef Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Gauslaa 1 805 Soussjef Av departement 1990 1993