Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S
Utvalgsnummer: 8036000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Hjemmel:
Opprettet 14.04.1978 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gjelder statens styrerepresentanter. Instituttet er opprettet ved Stortingets vedtak av 24. november 1975.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 9 0 20 0 Annen instans
1981 Departementet for handel og skipsfart 5 5 38 547000 Annen instans
1982 Departementet for handel og skipsfart 5 5 28 411127 Annen instans
1983 Departementet for handel og skipsfart 4 3 14 89615 Annen instans
1984 Departementet for handel og skipsfart 4 4 12 159000 Annen instans
1985 Departementet for handel og skipsfart 4 4 7 160000 Annen instans
1986 Departementet for handel og skipsfart 4 4 4 120000 Annen instans
1987 Departementet for handel og skipsfart 4 4 5 135000
1988 Utenriksdepartementet 4 4 5 145000
1989 Utenriksdepartementet 4 4 5 178000
1990 Utenriksdepartementet 4 4 11 165484
1991 Utenriksdepartementet 4 4 0 0
1992 Utenriksdepartementet 4 4 5 255000
1993 Utenriksdepartementet 4 4 0 0
1994 Utenriksdepartementet 4 4 0 0
1995 Utenriksdepartementet 4 4 4 185000
1996 Utenriksdepartementet 4 3 4 80000
1997 Nærings- og handelsdepartementet 4 3 3 80000
2002 Nærings- og handelsdepartementet 3 180000
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1975 1980
1980 Nestleder Lucy Caroline Smith 2 301 Universitetslektor I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig medlem Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Per Steina 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 219 Byråsjef I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig varamedlem Liv Kielland 2 219 Avdelingssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektør I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig varamedlem Hans Jacob Bull 1 301 Amanuensis I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig varamedlem Øystein Løining 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1980 1980
1983 Leder Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1983
1983 Nestleder Lucy Caroline Smith 2 301 Amanuensis I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig medlem Per Steina 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Bjørg Selås 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 219 Byråsjef I statsråd 1975 1983
1983 Vanlig varamedlem Liv Kielland 2 219 Kontorssjef I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Øystein Løining 1 301 Underdirektør I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1984 Nestleder Bjørg Selås 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1983 1984
1984 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Rolf E. R. Næss 1 301 Byråsjef I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Rolf E. R. Næss 1 301 Byråsjef I statsråd 1984
1987 Leder Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1987
1987 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig medlem Øystein Løining 1 301 Underdirektør I statsråd 1980 1987
1987 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 219 Byråsjef I statsråd 1975 1987
1987 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Rolf E. R. Næss 1 301 Byråsjef I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Jacob Hanssen 1 301 Byråsjef I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Erik Aarhus 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Jacob Hanssen 1 301 Byråsjef I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Erik Aarhus 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1989 Leder Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1989
1989 Nestleder Rolf E. R. Næss 1 301 Underdirektør I statsråd 1984 1989
1989 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1980 1989
1989 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 301 Fhv. Byråsjef I statsråd 1975 1989
1989 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1983 1989
1989 Vanlig varamedlem Erik Aarhus 1 301 Byråsjef I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Anders I. Myhren 1 301 Rådgiver I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Anders I. Myhren 1 301 Rådgiver I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Anders I. Myhren 1 301 Rådgiver I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Anders I. Myhren 1 301 Rådgiver I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Berit Aartun 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Leder Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1993
1993 Nestleder Rolf E. R. Næss 1 301 Underdirektør I statsråd 1984 1993
1993 Vanlig medlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1980 1993
1993 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 301 Fhv. Byråsjef I statsråd 1975 1993
1993 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Ridgiver I statsråd 1983 1993
1993 Vanlig varamedlem Anders I. Myhren 1 301 Ridgiver I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Berit Aartun 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1992 1993
1996 Leder Leif Asbjørn Nygaard 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975 1996
1996 Nestleder Rikke Eeg-Henriksen 2 301 Byråsjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Hanne Ombudstvedt 2 213 Rådgiver I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1989 1996
1996 Vanlig varamedlem Øystein Løining 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1980 1996
1996 Vanlig varamedlem Hans Lomsdalen 1 301 Fhv. Byråsjef I statsråd 1975 1996
1996 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Rådgiver I statsråd 1983 1996
1997 Nestleder Rikke Eeg-Henriksen 2 301 Underdirektør I statsråd 1996
2002 Øystein Løining 219 Avdelingsdirektør
2002 Randi Birkelund 231 Rådgiver
2002 Erling Naper 301 Adm. Direktør
2002 Edvard Stang 301 Ass. Direktør
2002 Hans Lomsdalen 301 Fhv. Byråsjef
2002 Trude Myklebust 301 Underdirektør
2002 Leder Leif Asbjørn Nygaard 301 Ekspedisjonssjef
2002 Nestleder Rikke Eeg-Henriksen 301 Underdirektør
2003 Erling Naper Adm. Direktør
2003 Edvard Stang Ass. Direktør
2003 Øystein Løining Avdelingsdirektør
2003 Hans Lomsdalen Fhv. Byråsjef
2003 Randi Birkelund Rådgiver
2003 Trude Myklebust Underdirektør
2003 Leder Leif Asbjørn Nygaard Ekspedisjonssjef
2003 Nestleder Rikke Eeg-Henriksen Underdirektør