Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt
Utvalgsnummer: 8037000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1960
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Hjemmel:
Opprettet 19.09.1960 av Garanti-instituttet i henhold til stortingsvedtak 28. mai 1960, jfr. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6 for 1959-60.
Mandat:
Ifølge bestemmelsene for garantigivningen under vedtak om statsgaranti ved eksport, fastsatt av departementet 1. juli 1969, er dessuten den administrerende direktør i Garanti-Instituttet fast medlem av styret med en avdelingsdirektør som varamann. Garanti
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 10 0 27 139000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 11 13 26 173500 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 11 15 26 177000 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 11 15 25 339000 Annen instans
1984 Departementet for handel og skipsfart 11 11 24 318515 Annen instans
1985 Departementet for handel og skipsfart 11 11 21 357396 Annen instans
1986 Departementet for handel og skipsfart 11 11 15 415803 Annen instans
1987 Departementet for handel og skipsfart 11 11 13 398779
1988 Utenriksdepartementet 10 8 20 245084
1989 Utenriksdepartementet 10 8 22 339090
1990 Utenriksdepartementet 10 8 23 283438
1991 Utenriksdepartementet 10 8 24 328926
1992 Utenriksdepartementet 10 8 20 293191
1993 Utenriksdepartementet 7 0 26 242670
1994 Utenriksdepartementet 7 0 21 29000
1995 Utenriksdepartementet 7 0 18 447000
1996 Utenriksdepartementet 7 0 0 0
1997 Nærings- og handelsdepartementet 7 0 14 460000
2002 Nærings- og handelsdepartementet 11 532324
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Victor Pedersen 1 301 Administrerende Direktør
1980 Nestleder Tor Stokke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Odd Norhus 1 219 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Finn Knut Strøm-Gundersen 1 301 Av departement
1980 Vanlig medlem Einar Magnussen 1 301 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Arne Arnesen 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Per H. Houge 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Tore Bøgh 1 301 Ekspedisjonssjef
1980 Vanlig medlem Per Steina 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestformann I Lo Av departement
1980 Vanlig varamedlem Audun Midtgaard 1 219 Avdelingsdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hans Fredrik Syverud 1 219 Avdelingssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rolf Roem-Nielsen 1 219 Rådgiver Av departement
1980 Vanlig varamedlem Christofer Owe 1 219 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rolv Hultin 1 220 Assisterende Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ivar Eriksen 1 301 Banksjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bjørn P. Syvertsen 1 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem William G. Solberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Sveen 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Leder Victor Pedersen 1 301 Adm.Direktør Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Tor Stokke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm.Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell A. Nielsen 1 301 Banksjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Arnesen 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Steina 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestformann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johan Hillestad Iversen 1 217 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Christofer Owe 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Audun Midtgaard 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hans Fredrik Syverud 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lars Tangerås 1 220 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem William G. Solberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement
1981 Vanlig varamedlem Asbjørn Sveen 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Erling Naper 1 301 Banksjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hans H. Engebrigtsen 1 301 Rådgiver For Næringslivet Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Nils Vogt 1 1103 Ass. Direktør Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 219 Direktør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Oddvar Sten Rønsen 1 215 Rådgiver Av departement 1982 1982
1983 Leder Victor Pedersen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Kjell A. Nielsen 1 301 Banksjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestformann Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Oddvar Sten Rønsen 1 215 Rådgiver Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Johan Hillestad Iversen 1 217 Byråsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Audun Midtgaard 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Hans Fredrik Syverud 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Erling Naper 1 301 Banksjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem William G. Solberg 1 301 Handelspolitisk R Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Nils Vogt 1 1103 Ass. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Nils Olav Stava 1 1149 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Erik Holtedahl 1 301 Ass. Direktør Av departement
1984 Vanlig varamedlem Paul Hallan 1 1601 Banksjef Av departement 1983
1985 Nestleder Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Underdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Erik Holtedahl 1 301 Ass. Direktør Av departement
1985 Vanlig varamedlem Sigurd Klakeg 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Varamedlem og nestleder Janne Julsrud 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Leder Ole Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1986
1986 Nestleder Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Harald Roseng 1 0 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Underdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør Av departement 1980 1986
1986 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Nils Vogt 1 301 Direktør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Økonomisk Koordin Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Sigurd Klakeg 1 301 Byråsjef Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Paul Hallan 1 1601 Viseadm. Direktør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 216 Sekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Audun Midtgaard 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Erik Holtedahl 1 301 Ass. Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Nils Olav Stava 1 301 Byråsjef Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Janne Julsrud 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Egil Gunneng 1 301 Avdelingssjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Jørn Pedersen 1 301 Banksjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Eivind Dingstad 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1987 Leder Ole Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1986 1987
1987 Nestleder Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør Av departement 1980 1987
1987 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Nils Vogt 1 301 Direktør Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Sigurd Klakeg 1 301 Byråsjef Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Vera Eckbo Holst 2 301 Juridisk Rådgiv Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Borghild Holen 2 301 Soussjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Forsker Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 216 Sekretær Av departement 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Janne Julsrud 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Eivind Dingstad 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem Rikke Eeg-Henriksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Tove Kijewski 2 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Oskar Oskarsson 1 301 Kontorsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Utredningsleder Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Paul Hallan 1 1601 Viseadm. Direkt Av departement 1983 1987
1988 Vanlig medlem Vera Eckbo Holst 2 301 Juridisk Rådgiv Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Borghild Holen 2 301 Soussjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Erik Holtedahl 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Forsker Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Oskar Oskarsson 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Rikke Eeg-Henriksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Per Reinboth 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Erik Orskaug 1 301 Lo-Økonom Av departement 1988
1989 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia Av departement 1989
1989 Nestleder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Konsulent Av departement 1981 1989
1989 Vanlig medlem Sigurd Klakeg 1 301 Byråsjef Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Vera Eckbo Holst 2 301 Juridisk Rådgiv Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Borghild Holen 2 301 Soussjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Gaute Egeberg 1 301 Fagsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Birgit Bjørnsen 2 219 Avdelingssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Rikke Eeg-Henriksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Per Reinboth 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Erik Orskaug 1 301 Økonom Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Janne Julsrud 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Annegrete Bruvoll 2 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Paul Hallan 1 1601 Viseadm. Direkt Av departement 1983 1989
1990 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia Av departement 1989
1990 Nestleder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Gaute Egeberg 1 301 Fagsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Birgit Bjørnsen 2 219 Avdelingssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Janne Julsrud 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Annegrete Bruvoll 2 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Åse Bøe 2 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia Av departement 1989 1991
1991 Nestleder Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Byråsjef Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Gaute Egeberg 1 301 Fagsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989 1991
1991 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør Av departement 1989 1991
1991 Vanlig medlem Åse Bøe 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Jan Hunsbedt 1 301 Banksjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Thomas Hauff 1 301 Spesialråd Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Birgit Bjørnsen 2 219 Avdelingssjef Av departement 1989 1991
1991 Vanlig varamedlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1989 1991
1991 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Konsulent Av departement 1981 1991
1991 Vanlig varamedlem Vera Eckbo Holst 2 301 Advokat Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Borghild Holen 2 301 Banksjef Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Rådgiver Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Annegrete Bruvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989 1991
1991 Varamedlem og nestleder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989 1991
1992 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia I statsråd 1989 1992
1992 Nestleder Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Byråsjef I statsråd 1990 1992
1992 Vanlig medlem Sigurd Klakeg 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1985 1992
1992 Vanlig medlem Vera Eckbo Holst 2 301 Advokat I statsråd 1987 1992
1992 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1989 1992
1992 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør I statsråd 1989 1992
1992 Vanlig medlem Jan Hunsbedt 1 301 Banksjef I statsråd 1991 1992
1992 Vanlig medlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef I statsråd 1991 1992
1992 Vanlig medlem Grete Zimmer 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1992
1992 Vanlig varamedlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Konsulent Av departement 1981 1992
1992 Vanlig varamedlem Borghild Holen 2 301 Banksjef Av departement 1987 1992
1992 Vanlig varamedlem Edvard Stang 1 301 Rådgiver Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Knut Sunde 1 301 Fagsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Eli Ane Lund 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan Farberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1992 Varamedlem og nestleder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989 1992
1993 Leder Harald Arnkværn 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1993
1993 Nestleder Kari Gjesteby 2 301 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Thor Listau 1 219 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 220 Advokat I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1992 1993
1993 Vanlig medlem Anne Øian 2 301 Banksjef Av departement 1993
1994 Leder Harald Arnkværn 1 301 H R Advokat I statsråd 1993
1994 Nestleder Kari Gjesteby 2 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Thor Listau 1 219 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 220 Advokat I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Anne Øian 2 301 Banksjef Av departement 1993
1995 Leder Harald Arnkværn 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1993
1995 Nestleder Kari Gjesteby 2 301 Direktør I statsråd 1993
1995 Nestleder Åse Klundelien 2 624 Fylkeskultursje Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Thor Listau 1 219 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 220 Advokat I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Anne Øian 2 301 Banksjef Av departement 1993
1997 Leder Harald Arnkværn 1 301 H.R.Advokat Av departement 1993 1997
1997 Nestleder Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør Av departement 1989 1997
1997 Vanlig medlem Thor Listau 1 219 Direktør Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 220 Advokat Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Lo-Sekretær Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Anne Øian 2 301 Banksjef Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Åse Klundelien 2 624 Fylkeskultursje Av departement 1995 1997
2002 Thor Listau 219 Direktør
2002 Atle Brynestad 219 Konserndirektør
2002 Sandra Henriette Riise 301 Generalsekretær
2002 Rita Lekang 301 Sekretær
2002 Bjørn Kaldhol 1902 Adm. Direktør
2002 Leder Harald Arnkværn 301 H.R.Advokat
2002 Nestleder Anne Britt Evensen Norum 301 Avdelingsdirektør
2003 Giselle Marchand Adm. Direktør
2003 Sandra Henriette Riise Adm. Direktør
2003 Marianne Kartum Advokat
2003 Rita Lekang Lo-Sekretær
2003 Thor Listau Organisasjonsdirektør
2003 Otto Søberg Visekonsernsjef
2003 Leder Bjørn Kaldhol Seniorrådgiver