Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid
Utvalgsnummer: 8048000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 25.02.1983 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalgets oppgave er bl.a. å: gi råd m.h.t. varesorter som må underlegges rasjonerings- eller andre reguleringsordninger. gi råd m.h.t. systemer og ordninger for rasjonerings- og reguleringstiltakene. utrede økonomiske konsekvenser som ut
Tidsfrist: 1985
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Departementet for handel og skipsfart 12 10 0 0 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 12 10 7 93049 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 12 10 4 17111 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 12 10 2 37000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983
1983 Nestleder Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Magne Engernes 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Ragnar Pettersen 1 103 Kontorsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Kåre Flatraaker 1 114 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Sigmund Afdal 1 128 Rådmann I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Kari Solvoll 2 219 Kostholdskonsulen I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Knut Arnet 1 220 Disponent I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Oddmund Ruenes 1 236 Førstekonsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Leif Bolstad 1 414 Kjøpmann I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Aud Henningsen 2 702 Husmor I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Mai Liss Andreassen 2 113 Butikksjef I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Kolbjørn Bakken 1 128 Avdelingsbestyrer I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Knut Giertsen 1 219 Utredningssekretæ I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Ellen Rolfsen 2 220 Saksbehandler I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Tor O. Næss 1 228 Konsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne Guri Haukvik 2 301 Førstesekretær I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem F. Thomas Klemetsen 1 301 Innkjøpssjef I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Aslaug Solvang 2 301 Kostholdskonsulen I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Ingunn Birkeland 2 1201 Nestleder I statsråd 1983
1984 Leder Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983
1984 Nestleder Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Magne Engernes 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Ragnar Pettersen 1 103 Kontorsjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Kåre Flatraaker 1 114 Adm. Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Sigmund Afdal 1 128 Rådmann I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Kari Solvoll 2 219 Kostholdskonsulen I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Knut Arnet 1 220 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Oddmund Ruenes 1 236 Førstekonsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Leif Bolstad 1 414 Kjøpmann I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Aud Henningsen 2 702 Husmor I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Irene Dyngeland 2 1103 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Mai Liss Andreassen 2 113 Butikksjef I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Kolbjørn Bakken 1 128 Avdelingsbestyrer I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Knut Giertsen 1 219 Utredningssekretæ I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Einar Nils Ruud 1 219 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ellen Rolfsen 2 220 Saksbehandler I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Anne Guri Haukvik 2 301 Førstesekretær I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem F. Thomas Klemetsen 1 301 Innkjøpssjef I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Aslaug Solvang 2 301 Kostholdskonsulen I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Ingunn Birkeland 2 1201 Nestleder I statsråd 1983
1985 Leder Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983
1985 Nestleder Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1985 Sekretær, ikke medlem Magne Engernes 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Ragnar Pettersen 1 103 Kontorsjef I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Kåre Flatraaker 1 114 Adm. Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Sigmund Afdal 1 128 Rådmann I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Kari Solvoll 2 219 Kostholdskonsulen I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Grethe Dahl 2 219 Kontorsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Knut Arnet 1 220 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Oddmund Ruenes 1 236 Førstekonsulent I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Leif Bolstad 1 414 Kjøpmann I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Aud Henningsen 2 702 Husmor I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Irene Dyngeland 2 1103 Førstekonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Mai Liss Andreassen 2 113 Butikksjef I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Kolbjørn Bakken 1 128 Avdelingsbestyrer I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Knut Giertsen 1 219 Utredningssekretæ I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Einar Nils Ruud 1 219 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ellen Rolfsen 2 220 Saksbehandler I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Anne Guri Haukvik 2 301 Førstesekretær I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem F. Thomas Klemetsen 1 301 Innkjøpssjef I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Aslaug Solvang 2 301 Kostholdskonsulen I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Ingunn Birkeland 2 1201 Nestleder I statsråd 1983
1986 Leder Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983
1986 Nestleder Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1986 Sekretær, ikke medlem Magne Engernes 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Ragnar Pettersen 1 103 Kontorsjef I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Kåre Flatraaker 1 114 Adm. Direktør I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Sigmund Afdal 1 128 Rådmann I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Kari Solvoll 2 219 Kostholdskonsulen I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Grethe Dahl 2 219 Kontorsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Knut Arnet 1 220 Direktør I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Oddmund Ruenes 1 236 Førstekonsulent I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Leif Bolstad 1 414 Kjøpmann I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Aud Henningsen 2 702 Husmor I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Mai Liss Andreassen 2 113 Butikksjef I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Kolbjørn Bakken 1 128 Avdelingsbestyrer I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Knut Giertsen 1 219 Utredningssekretæ I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Einar Nils Ruud 1 219 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ellen Rolfsen 2 220 Saksbehandler I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem F. Thomas Klemetsen 1 301 Innkjøpssjef I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Anne Guri Haukvik 2 301 Konsulent I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Aslaug Solvang 2 301 Kostholdskonsulen I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Ingunn Birkeland 2 1201 Husmor I statsråd 1983