Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid
Utvalgsnummer: 8058000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 11.9.92 ved kongelig resolusjon.
Mandat:
Fremme forslag til modeller for hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av den lønnede fødselspermisjonen i kombinasjon med kortere daglig eller ukentlig arbeidstid. Utvalget må vurdere forholdet til lovgivningen, praktiske sider ved trygdeutbetal
Tidsfrist: 1993
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Barne- og familiedepartementet 0 0 0 0
1993 Barne- og familiedepartementet 0 0 4 118000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Leder Anne-Lise Bakken 2 401 Konsulent I statsråd 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Hanne Koll Larsen 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Ada Schreiner 2 301 Forbundsleder I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Anne-Birgitte Kverum 2 301 Rådgiver I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Otto Geheb 1 1001 Konditormester I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Fritz Paul Johansen 1 1201 Forbundsleder I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1992
1993 Leder Anne-Lise Bakken 2 401 Leder I statsråd 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Hanne Koll Larsen 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Ada Schreiner 2 301 Forbundsleder I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Anne-Birgitte Kverum 2 301 Ridgiver I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Toril Roscher-Nielsen 2 301 Rådgiver Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Otto Geheb 1 1001 Konditormester Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Fritz Paul Johansen 1 1201 Forbundsleder I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1992