Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet
Utvalgsnummer: 8062000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Hjemmel:
Opprettet i 1994.
Mandat:
Vurdere om de nåværende oppgavene, organiseringen og sammensetningen av Likestillingsrådet er hensiktsmessig sett i lys av de samfunnsendringer som har funnet sted siden rådet ble opprettet. Foreslå alternative organisasjonsformer.
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Barne- og familiedepartementet 9 0 6 168000
1995 Barne- og familiedepartementet 9 0 8 540000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Liv Hatland 2 1201 Ridgiver I statsråd 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Hanne Skui 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Ragnhild Jensen 2 301 Vitenskapelig A I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Theo Koritzinsky 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Anne Lis Ryel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Dag Solumsmoen 1 301 Rådgiver I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Magne Bjørnerud 1 401 Rådgiver I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Rigmor Å Jahren 2 534 Sekretár I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Harald Buttedahl 1 626 Gårdbruker I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Adjunkt I statsråd 1994
1995 Leder Liv Hatland 2 1201 Rådgiver I statsråd 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Hanne Skui 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Ragnhild Jensen 2 301 Vitenskapelig A I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Theo Koritzinsky 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Anne Lis Ryel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Dag Solumsmoen 1 301 Rådgiver I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Magne Bjørnerud 1 401 Rådgiver I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Rigmor Å Jahren 2 534 Sekretær I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Harald Buttedahl 1 626 Gårdbruker I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkestingsrepr I statsråd 1994