Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet
Utvalgsnummer: 8063000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Hjemmel:
Opprettet i 1994 ved kgl.res.
Mandat:
Vurdere om nåværende organisasjonsform og tilknytning til departementet av forbrukerorganene er hensiktsmessig for utformingen av en fremtidsrettet forbrukerpolitikk.
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Barne- og familiedepartementet 10 0 5 430740
1995 Barne- og familiedepartementet 10 0 8 939200
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Kjeld Rimberg 1 301 Konsulent I statsråd 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Odd Erik Løseth 1 219 Konsulent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Eva Hildrum 2 215 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Tormod K Lunde 1 219 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Kjersti Kleven 2 1516 Student I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Odd Tore Fygle 1 1804 Personal- Og Or I statsråd 1994
1995 Leder Kjeld Rimberg 1 301 Konsulent I statsråd 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Odd Erik Løseth 1 219 Konsulent Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Eva Hildrum 2 215 Avdelingsdirekt I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Tormod K Lunde 1 219 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Lagdommer I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Kjersti Kleven 2 301 Forskningsassis I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Odd Tore Fygle 1 1804 Personal- Og Or I statsråd 1994