Arbeidsvurderingsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsvurderingsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsvurderingsutvalget
Utvalgsnummer: 8066000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. i 1995.
Mandat:
Utvalget skal fremme forslag til enkel arbeidsvurdering som metode for likel|nn. Systemet skal brukes til sammenligning av arbeid p} tvers av yrkesgrenser, og arbeid som vanligvis utf|res av henholdsvis kvinner og menn. Metoden skal v{re et bidrag til
Tidsfrist: 1996
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Barne- og familiedepartementet 13 0 5 770600
1996 Barne- og familiedepartementet 13 0 9 622328
1997 Barne- og familiedepartementet 13 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Harald Nybøen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Jorun Hjertø Wiik 2 104 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Tore Stølen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Sverre Ødelien 1 301 Byråsjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Geir Høgsnes 1 301 Forsker I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Anne Lis Ryel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Professor I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Åsne Grønvold 2 301 Rådgiver I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Kyrre Aamdal 1 301 Rådgiver I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Anthony Kallevig 1 604 Prosjektleder I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Berit Berg 2 625 Saksbehandler I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Laila Dåvøy 2 1247 Forbundsleder I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Randi Reese 2 1601 Underdirektør I statsråd 1995
1996 Leder Harald Nybøen 1 301 Departementsråd I statsråd 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Jorun Hjertø 2 104 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Bjørn Tore Stølen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Sverre Ødelien 1 301 Byråsjef I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Geir Høgsnes 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Anne Lise Ryel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Professor I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Åsne Grønvold 2 301 Rådgiver I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Kyrre Aamdal 1 301 Rådgiver I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Anthony Kallevig 1 604 Prosjektleder I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Berit Berg 2 625 Forsker I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Laila Dåvøy 2 1247 Forbundsleder I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Randi Reese 2 1601 Underdirektør I statsråd 1995
1997 Leder Harald Nybøen 1 301 Departementsråd I statsråd 1995
1997 Sekretær, ikke medlem Jorun Hjertø 2 104 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Bjørn Tore Stølen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Sverre Ødelien 1 301 Byråsjef I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Geir Høgsnes 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Anne Lise Ryel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Professor I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Åsne Grønvold 2 301 Rådgiver I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Kyrre Aamdal 1 301 Rådgiver I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Anthony Kallevig 1 604 Prosjektleder I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Berit Berg 2 625 Saksbehandler I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Laila Dåvøy 2 1247 Forbundsleder I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Randi Reese 2 1601 Underdirektør I statsråd 1995