Forbrukerrådets styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forbrukerrådets styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forbrukerrådets styre
Utvalgsnummer: 8077000
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styrer for statlige bedrifter
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Barne- og familiedepartementet 4 702000
2003 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Terje Kili Underdirektør
2002 Ralph Nordberg 124 Direktør
2002 Ellen Stensrud 230 Lo-Sekretær
2002 Dag Endal 301
2002 Kari Kjenndalen 301 Generalsekretær
2002 Inge Takle Mæstad 1103 Konsulent
2002 Karin Kjølmoen 1729 Stortingsrepresentant
2002 Hans H. Hansen 1804 Pensjonist
2002 Helene Falch 1902 Underdirektør
2002 Sylvi Barman-Jenssen 1939 Seniorrådgiver
2002 Leder Bente Haukland Næss 233 Viseadm. Direktør
2002 Nestleder Lars Ødegård 238 Generalsekretær
2003 Dag Endal
2003 Ralph Nordberg Direktør
2003 Kari Kjenndalen Generalsekretær
2003 Inge Takle Mæstad Konsulent
2003 Ellen Stensrud Lo-Sekretær
2003 Hans H. Hansen Pensjonist
2003 Sylvi Barman-Jenssen Seniorrådgiver
2003 Karin Kjølmoen Stortingsrepresentant
2003 Helene Falch Underdirektør
2003 Terje Kili Underdirektør
2003 Leder Bente Haukland Næss Viseadm. Direktør
2003 Nestleder Lars Ødegård Generalsekretær