Det tekniske beregningsutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det tekniske beregningsutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det tekniske beregningsutvalg
Utvalgsnummer: 84001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon
Mandat:
Legge fram bakgrunnsmateriale for inntektsoppgjørene. Foretaetterregning av avsluttede oppgjør.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 22 125000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 13 0 18 120000 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 14 0 15 100000 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 17 86962 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 14 120000 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 13 95000 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 17 110000 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 19 167694
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 21 228100
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 15 125000
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 17 466000
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 10 423238
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 12 118684
1993 Administrasjonsdepartementet 7 0 17 553197
1994 Administrasjonsdepartementet 7 0 14 530700
1995 Administrasjonsdepartementet 7 0 13 453536
1996 Administrasjonsdepartementet 7 0 19 343904
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 7 0 14 534127
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 11 850000
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær Av departement 1980 1980
1981 Leder Odd Aukrust 1 217 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Cand. Oecon. I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Bjaaland 1 219 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge Stiksrud 1 238 Generalsekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Linda Verde 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Lars Aarvig 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder I statsråd 1981 1981
1982 Andre tilknyttede personer Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær I statsråd 1982 1982
1983 Andre tilknyttede personer Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær I statsråd 1982
1983 Andre tilknyttede personer Oddbjørn Eidem 1 301 Konsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1981
1984 Andre tilknyttede personer Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær I statsråd 1982
1984 Andre tilknyttede personer Oddbjørn Eidem 1 301 Konsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1984
1985 Andre tilknyttede personer Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1977 1985
1985 Andre tilknyttede personer Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1985
1985 Andre tilknyttede personer Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær I statsråd 1982
1985 Andre tilknyttede personer Oddbjørn Eidem 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1983 1985
1985 Andre tilknyttede personer Ola Storeng 1 301 Byråsjef I statsråd 1985
1985 Andre tilknyttede personer Svein Longva 1 301 Forskningssjef I statsråd 1985
1985 Andre tilknyttede personer Alf Vederhus 1 301 Konsulent I statsråd 1985
1985 Leder Arne Øien 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Hallvard Borgenvik 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1973 1985
1985 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1984 1985
1985 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Sekretær I statsråd 1985
1986 Andre tilknyttede personer Ola Storeng 1 301 Byråsjef I statsråd 1985
1986 Andre tilknyttede personer Per Richard Johansen 1 301 Forsker 1985
1986 Andre tilknyttede personer Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær I statsråd 1985
1986 Leder Arne Øien 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Leder Svein Longva 1 301 Forskningssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Avdelingsleder I statsråd 1985
1987 Andre tilknyttede personer Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær I statsråd 1985
1987 Andre tilknyttede personer Per Richard Johansen 1 301 Planlegger 1985
1987 Andre tilknyttede personer Steinar Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Andre tilknyttede personer Inge Skeie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Leder Svein Longva 1 301 Forskningssjef I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1985
1988 Andre tilknyttede personer Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær I statsråd 1985
1988 Andre tilknyttede personer Per Richard Johansen 1 301 Planlegger 1985
1988 Andre tilknyttede personer Steinar Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Andre tilknyttede personer Inge Skeie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Andre tilknyttede personer Erik Orskaug 1 301 Lo-Økonom Av departement 1988
1988 Leder Svein Longva 1 301 Forskningssjef I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1985
1989 Andre tilknyttede personer Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær I statsråd 1985
1989 Andre tilknyttede personer Per Richard Johansen 1 301 Planlegger 1985
1989 Andre tilknyttede personer Steinar Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1989 Andre tilknyttede personer Inge Skeie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Andre tilknyttede personer Erik Orskaug 1 301 Økonom Av departement 1988
1989 Leder Svein Longva 1 301 Forskningssjef I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1985
1990 Andre tilknyttede personer Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær I statsråd 1985
1990 Andre tilknyttede personer Per Richard Johansen 1 301 Planlegger 1985
1990 Andre tilknyttede personer Inge Skeie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Andre tilknyttede personer Steinar Hauge 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1990 Andre tilknyttede personer Erik Orskaug 1 301 Økonom Av departement 1988
1990 Leder Svein Longva 1 301 Forskningssjef I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig medlem Hallvard Borgenvik 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1973 1990
1990 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1983 1990
1990 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1977 1990
1990 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Sjeføkonom I statsråd 1984 1990
1990 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1985 1990
1991 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Næringspolitisk Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Hans Henrik Scheel 1 219 Fung. Ekspedisj I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Morten Baltzersen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Leder Svein Longva 1 301 Adm Direktør I statsråd 1985 1994
1994 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Næringspolitisk Av departement 1993 1994
1994 Vanlig medlem Hans Henrik Scheel 1 219 Fung Ekspedisj I statsråd 1993 1994
1994 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1993 1994
1994 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1977 1994
1994 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1983 1994
1994 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Generalsekretár I statsråd 1985 1994
1996 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
2002 Tove Storrødvann 213 Generalsekretær
2002 Arnulf Leirpoll 219 Avdelingsdirektør
2002 Stein Reegård 219 Avdelingsleder
2002 Olav Andreas Magnussen 219 Direktør
2002 Anne-Kari Bratten 219 Direktør
2002 Øystein Olsen 219 Ekspedisjonssjef
2002 Lars Eivind Haartveit 219 Sjeføkonom
2002 Bjørn Tore Stølen 301 Avdelingsleder
2002 Lars Haukjem 602 Forhandlingssjef
2002 Leder Svein Longva 301 Adm. Direktør
2003 Arnulf Leirpoll Avdelingsdirektør
2003 Stein Reegård Avdelingsleder
2003 Bjørn Tore Stølen Avdelingsleder
2003 Olav Andreas Magnussen Direktør
2003 Anne-Kari Bratten Direktør
2003 Øystein Olsen Ekspedisjonssjef
2003 Lars Haukjem Forhandlingssjef
2003 Tove Storrødvann Generalsekretær
2003 Lars Eivind Haartveit Sjeføkonom
2003 Leder Svein Longva Adm. Direktør