Styret for Prisreguleringsfondet for sild

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Prisreguleringsfondet for sild" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Prisreguleringsfondet for sild
Utvalgsnummer: 84003000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1970
Hjemmel:
Opprettet 27.11.1970 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Vedta avgifter og tilskudd for sildemel og sildolje i pris- ogkostnadsregulerende øyemed, bl.a. for å minske uheldige virkninger avkonjunktursvingninger, og å fremme fellessalget gjennom et egetsalgsorgan (Nordsildmel).
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 7 60000 Annen instans
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 10 0 Annen instans
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 9 57730 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 7 63664 Annen instans
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 16 117566 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 10 99388 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 2 9 80655 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 2 8 0
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 2 6 100428
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 2 5 98352
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 6 96931
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 6 101168
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 9 105617
1993 Administrasjonsdepartementet 3 3 8 69600
1994 Administrasjonsdepartementet 3 3 7 100242
1995 Administrasjonsdepartementet 3 3 4 93335
1996 Administrasjonsdepartementet 3 3 3 106373
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 3 3 4 107870
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 62875
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Sæmund Lombnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970 1980
1980 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Øystein Heen 1 301 Byråsjef Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Ingunn Asla 2 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Underdirektør Av departement 1980 1980
1981 Vanlig varamedlem Øystein Heen 1 301 Byråsjef Av departement 1977
1983 Leder Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Underdirektør Av departement 1980
1983 Varameldlem og sekretær Ingunn Asla 2 301 Byråsjef Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 2002 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byrisjef Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Elisabeth Gammelsæter 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1991
1997 Vanlig medlem Elisabeth Gammelsæter 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
2002 Randi Wilhelmsen 301 Avdelingsdirektør
2002 Knut Sverdrup 301 Byråsjef
2002 Elisabeth Wilmann 301 Kst. Underdirektør
2002 Leder Sæmund Lombnæs 301 Advokat
2003 Randi Wilhelmsen Avdelingsdirektør
2003 Knut Sverdrup Byråsjef
2003 Elisabeth Wilmann Kst. Underdirektør
2003 Leder Sæmund Lombnæs Advokat