Støtteutvalget for dagsavisene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Støtteutvalget for dagsavisene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Støtteutvalget for dagsavisene
Utvalgsnummer: 84004000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1969
Hjemmel:
Opprettet 17.10.1969 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal avgi utredninger om søknader fra aviser som mener segberettiget til produksjonstilskudd, og ellers avgi uttalelser isaker som går inn under Forskrifter om produksjonstilskudd tildagsaviser fastsatt i kgl. res. av 7. september 1984 endringer
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 2 12000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 5 1 3088 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 2 18129 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 2 20000 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 3 42869 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 2 17029 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 1 4621 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 0 0
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 1 13107
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 1 41605
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 5 5 1 7051
1991 Kulturdepartementet 5 5 3 87970
1992 Kulturdepartementet 5 5 2 101740
1993 Kulturdepartementet 5 5 1 49449
1994 Kulturdepartementet 5 5 1 39357
1995 Kulturdepartementet 5 5 1 55000
1996 Kulturdepartementet 5 5 1 30500
1997 Kulturdepartementet 5 5 1 30532
2002 Kultur- og kirkedepartementet 1 32000
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Per Bugge 1 703 Disponent Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1980 Vanlig varamedlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Martin Vårvik 1 301 Disponent Av departement 1969
1980 Vanlig varamedlem Thor Backer 1 301 Førstekonsulent Av departement 1974
1980 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 602 Konsulent Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1981 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1974
1981 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder Av departement 1974
1981 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1981 Vanlig varamedlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Martin Vårvik 1 301 Disponent Av departement 1969
1981 Vanlig varamedlem Thor Backer 1 301 Førstekonsulent Av departement 1974
1981 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 602 Konsulent Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1982 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982 1982
1983 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1974
1983 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder Av departement 1974
1983 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1983 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1983 Vanlig varamedlem Thor Backer 1 301 Førstekonsulent Av departement 1974
1983 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent 1978
1983 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 602 Førstekonsulent Av departement 1977
1983 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982
1984 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1974
1984 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder Av departement 1974
1984 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1984 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1984 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent 1978
1984 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 602 Førstekonsulent Av departement 1977
1984 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982
1985 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1974
1985 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder Av departement 1974
1985 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1985 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1985 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1977
1985 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent 1978
1985 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982
1986 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1974
1986 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder Av departement 1974
1986 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1986 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1986 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1977
1986 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent 1978
1986 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982
1987 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1974
1987 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1987 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør Av departement 1974
1987 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1987 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1987 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1977
1987 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent 1978
1987 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982
1988 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1974
1988 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1988 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør Av departement 1974
1988 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1988 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1988 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1977
1988 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1988 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent 1978
1988 Vanlig varamedlem Else-Marie Ovesen 2 1219 Disponent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982
1989 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1989 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1989 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør Av departement 1974
1989 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1989 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1989 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1977
1989 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1989 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent 1978
1989 Vanlig varamedlem Else-Marie Ovesen 2 1219 Disponent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982
1990 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1990 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1990 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør Av departement 1974
1990 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1990 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1990 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1977
1990 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1990 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent 1978
1990 Vanlig varamedlem Else-Marie Ovesen 2 1219 Disponent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør 1982
1991 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1991 Vanlig medlem Odd Jacob Strand 1 213 Disponent Av departement 1982
1991 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1991 Vanlig medlem Wenche Pleym 2 1135 Redaktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør Av departement 1982
1991 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1991 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 219 Direktør Av departement 1974
1991 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1977
1991 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1991 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent Av departement 1978
1991 Vanlig varamedlem Liv Hatland 2 1201 Adm. Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ree Inge 1 1201 Disponent Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Else-Marie Ovesen 2 1219 Disponent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Egil Hyldmo 1 1751 Disponent Av departement 1991
1992 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1992 Vanlig medlem Svein Kverneland 1 1103 Disponent Av departement 1974
1992 Vanlig medlem Wenche Pleym 2 1135 Redaktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør Av departement 1982
1992 Vanlig medlem Aksel Olsen 1 2001 Disponent Av departement 1977
1992 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 219 Direktør Av departement 1974
1992 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1977
1992 Vanlig varamedlem Odd Dissen 1 501 Disponent Av departement 1978
1992 Vanlig varamedlem Liv Hatland 2 1201 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ree Inge 1 1201 Disponent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Egil Hyldmo 1 1751 Disponent Av departement 1991
1993 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1993 Vanlig medlem Wenche Pleym 2 1135 Redaktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Sigurd K. Hille 1 1201 Disponent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Arne Sund 1 1243 Disponent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør Av departement 1982
1993 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 219 Direktør Av departement 1974
1993 Vanlig varamedlem Finn Grundt 1 602 Adm. Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Egil Hyldmo 1 1751 Disponent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Thor Woje 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1993
1994 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1994 Vanlig medlem Wenche Pleym 2 1135 Redaktør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Sigurd K. Hille 1 1201 Disponent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Arne Sund 1 1243 Disponent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Margot Notø Vik 2 1866 Redaktør Av departement 1982
1994 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 219 Direktør Av departement 1974
1994 Vanlig varamedlem Finn Grundt 1 602 Adm Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Rune Hetland 1 1214 Redaktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Egil Hyldmo 1 1751 Disponent Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Thor Woje 1 1804 Adm Direktør Av departement 1993
1995 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1995 Vanlig medlem Wenche Pleym 2 1135 Redaktør Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Sigurd K. Hille 1 1201 Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Arne Sund 1 1243 Disponent Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 219 Pensjonist Av departement 1974
1995 Vanlig varamedlem Finn Grundt 1 602 Adm. Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Maj-Lis Stordal 2 807 Disponent Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Rune Hetland 1 1214 Redaktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Thor Woje 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1993
1996 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1996 Vanlig medlem Tor R. Jensen 1 707 Adm. Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Wenche Pleym 2 1135 Redaktør Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Sigurd K. Hille 1 1201 Direktør Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Arne Sund 1 1243 Disponent Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Magne Odd Strand 1 219 Murmester Av departement 1974
1996 Vanlig varamedlem Finn Grundt 1 602 Adm. Direktør Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Maj-Lis Stordal 2 807 Disponent Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Rune Hetland 1 1214 Redaktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Thor Woje 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1993
1997 Leder Sigrun Helene Løken 2 301 Adm. Direktør Av departement 1997
1997 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1974
1997 Vanlig medlem Tor R. Jensen 1 707 Ass. Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Wenche Pleym 2 1135 Redaktør Av departement 1991
1997 Vanlig medlem Sigurd K. Hille 1 1201 Direktør Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 219 Pensjonist Av departement 1974
1997 Vanlig varamedlem Bente Erlien 2 301 Redaktør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Finn Grundt 1 602 Adm. Direktør Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Maj-Lis Stordal 2 807 Disponent Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Rune Hetland 1 1214 Redaktør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Lidvar Flydal 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Thor Woje 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1993
2002 Brit Kyllingstad 104 Direktør
2002 Berit Griebenow 230 Generalsekretær
2002 Asta Brimi 513 Redaktør
2002 Are Stokstad 709 Redaktør
2002 Maj-Lis Stordal 807 Journalist
2002 Rune Hetland 1159 Generalsekretær
2002 Sigurd K. Hille 1201 Disponent
2002 Thor Woje 1804 Redaktør
2002 Randi Fløtten Andreassen 2030 Redaktør
2002 Leder Lene Løken 301 Adm. Direktør
2003 Brit Kyllingstad Direktør
2003 Sigurd K. Hille Disponent
2003 Berit Griebenow Generalsekretær
2003 Rune Hetland Generalsekretær
2003 Maj-Lis Stordal Journalist
2003 Randi Fløtten Andreassen Redaktør
2003 Asta Brimi Redaktør
2003 Are Stokstad Redaktør
2003 Thor Woje Redaktør
2003 Leder Lene Løken Adm. Direktør