Eksportfremmende tiltak

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Eksportfremmende tiltak" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Eksportfremmende tiltak
Utvalgsnummer: 8401500
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 6 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Martin Ølberg 1 219 Statssekretær Av departement 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Johan Hillestad Iversen 1 217 Byråsjef Av departement 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Geir Bekkevold 1 226 Konsulent Av departement 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Jan Garung 1 301 Direktør Av departement 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Peter Mellbye 1 301 Konsulent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Underdirektør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Jens Gerhard Heiberg 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Einar Magnussen 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Sverre Kongshavn 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Arne Øien 1 301 Økonomisk Rådgiver Av departement 1979