Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU
Utvalgsnummer: 9002000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 22.02.1952 av Industridepartementet
Mandat:
Arbeidsutvalg under Industriberedskapsutvalget for behandling av produksjonsplaner m.v. for nærings- og nytelsesmiddelindustrien i krigstid.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 9 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 8 4 1 1 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 8 4 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ellen Finnemann 2 301 Konsulent Av departement 1976
1980 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Konsulent Av departement 1972
1980 Vanlig medlem Louis Olsson 1 217 Byråsjef Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1960
1980 Vanlig medlem Åge Petersen 1 301 Sekretær Av departement 1966
1980 Vanlig medlem Hans R. Halvorsen 1 301 Direktør Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Viggo Andreassen 1 301 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Svein A. Kroken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Elisabeth Jacobsen 2 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Andresen 1 301 Sekretær Av departement 1966
1980 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Hans Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Trygve Steen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1981 Leder Ellen Finnemann 2 301 Konsulent Av departement 1976
1981 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Konsulent Av departement 1972
1981 Vanlig medlem Louis Olsson 1 217 Byråsjef Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1960
1981 Vanlig medlem Åge Petersen 1 301 Sekretær Av departement 1966
1981 Vanlig medlem Hans R. Halvorsen 1 301 Direktør Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Andresen 1 301 Sekretær Av departement 1966
1981 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Hans Simonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1975