Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU
Utvalgsnummer: 9003000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1955
Tilhørende departement: Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 04.04.1955 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Bransjeutvalget skal behandle beredskapsspørsmål for denne bransjen og utarbeide forslag til produksjonsplaner m.v. for krigstid som legges frem for IBU-utvalget.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 9 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 7 4 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 8 4 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Øystein Heen 1 301 Byråsjef Av departement 1977
1980 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1972
1980 Vanlig medlem Per Lorange 1 220 Direktør Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Odvar Hedlund 1 301 Sjefsarkitekt Av departement 1955
1980 Vanlig medlem Hans W. Riddervold 1 301 Direktør Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Arthur Svensson 1 301 Forbundsformann Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Svein A. Kroken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Knut Palmstrøm 1 602 Fylkesarbeidssjef Av departement 1955
1980 Vanlig varamedlem Kurt Jørgensen 1 301 Byråsjef Av departement 1959
1980 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef 1960
1980 Vanlig varamedlem Wilhelm Thoresen 1 301 Sekretær Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Sindre Bostad 1 301 Førstesekretær Av departement 1980 1980
1981 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1972
1981 Vanlig medlem Per Lorange 1 220 Direktør Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Odvar Hedlund 1 301 Sjefsarkitekt Av departement 1955
1981 Vanlig medlem Hans W. Riddervold 1 301 Direktør Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Arthur Svensson 1 301 Forbundsformann Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Svein A. Kroken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Lars H. Tønsberg 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Knut Palmstrøm 1 602 Fylkesarbeidssjef Av departement 1955
1981 Vanlig varamedlem Kurt Jørgensen 1 301 Byråsjef Av departement 1959
1981 Vanlig varamedlem Wilhelm Thoresen 1 301 Sekretær Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Bjarne Skadsem 1 301 Frstesekretær Av departement 1981 1981