Beredskapsrådet for kraftforsyningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Beredskapsrådet for kraftforsyningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Beredskapsrådet for kraftforsyningen
Utvalgsnummer: 9006000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Industridepartementet
Hjemmel:
Oppnevnt av Olje- og energidepartementet 1. juli 1986 i medhold av lov av 25. juni 1948 nr. 8 om forsvarsmessig sikring av kraftforsyningen, senest med endring av 2. mai 1986.
Mandat:
NVE har det overordnede ansvar for beredskapsvirksomheten innen kraftforsyningen i Norge. Beredskapsrådet er et uavhengig, rådgivende organ for NVE og skal uttale seg om saker som omfattes av loven og som ansees prinsipielle eller viktige for beredskapen
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 5 0 9 0 Annen instans
1981 Olje- og energidepartementet 5 5 9 0 Annen instans
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 9 650000 Annen instans
1983 Olje- og energidepartementet 5 5 11 555000 Annen instans
1984 Olje- og energidepartementet 5 5 9 137000 Annen instans
1985 Olje- og energidepartementet 5 5 8 45000 Annen instans
1986 Olje- og energidepartementet 5 5 7 46781 Annen instans
1987 Olje- og energidepartementet 5 5 7 132000
1988 Olje- og energidepartementet 5 5 6 140900
1989 Olje- og energidepartementet 5 5 6 78168
1990 Olje- og energidepartementet 5 5 6 76900
1991 Olje- og energidepartementet 5 5 2 29072
1992 Olje- og energidepartementet 5 5 3 87104
1993 Næringsdepartementet 5 5 4 70165
1994 Næringsdepartementet 5 5 4 97387
1995 Nærings- og energidepartementet 5 5 2 39000
1996 Næringsdepartementet 5 5 2 109023
1997 Olje- og energidepartementet 5 5 6 91419
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Conrad Clemetsen 1 301 Byrettsjustitiarius Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per Røed 1 0 Overingeniør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 0 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Egil Halvorsen 1 0 Kommandør I Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arve K. Vatne 1 1221 Administrerende Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Sverre Servan 1 0 Avdelingsdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kjell Rosenberg 1 0 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rolf Kristiansen 1 0 Oberst Av departement
1980 Vanlig varamedlem Carl Hugo Endresen 1 1201 Lagdommer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Myran 1 1601 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Sverre Servan 1 0 Avdelingsdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kjell Rosenberg 1 0 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Rolf Kristiansen 1 0 Oberst Av departement
1981 Vanlig varamedlem Carl Hugo Endresen 1 1201 Lagdommer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Myran 1 1601 Administrerende Direktør Av departement
1983 Leder Conrad Clemetsen 1 301 Byrettsjustitiari Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Per Røed 1 219 Overingeniør Av departement 1976
1983 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Egil Halvorsen 1 219 Kommandør I Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Arve K. Vatne 1 1221 Adm. Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Rolf Kristiansen 1 219 Oberst Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Didrik Cappelen 1 219 Oberst Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Kjell Rosenberg 1 301 Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Carl Hugo Endresen 1 1201 Lagdommer Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Ragnar Myran 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1980
1984 Leder Conrad Clemetsen 1 301 Byrettsjustitiari Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Per Røed 1 219 Overingeniør Av departement 1976
1984 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Egil Halvorsen 1 219 Kontreadmiral Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Arve K. Vatne 1 1221 Adm. Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Didrik Cappelen 1 219 Oberst Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Kjell Rosenberg 1 301 Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Carl Hugo Endresen 1 1201 Lagdommer Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Myran 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1980
1985 Leder Conrad Clemetsen 1 301 Byrettsjustitiari Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Per Røed 1 219 Overingeniør Av departement 1976
1985 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Egil Halvorsen 1 219 Kontreadmiral Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Arve K. Vatne 1 1221 Adm. Direktør Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Didrik Cappelen 1 219 Oberst Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Kjell Rosenberg 1 301 Direktør Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Carl Hugo Endresen 1 1201 Lagdommer Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Myran 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1980
1986 Leder Conrad Clemetsen 1 301 Byrettsjustitiari Av departement 1980
1986 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitiari Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Olav Lund 1 115 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Per Røed 1 219 Overingeniør Av departement 1976
1986 Vanlig medlem Egil Halvorsen 1 219 Kontreadmiral Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1980 1986
1986 Vanlig medlem Erik Tangen 1 301 Oberst I Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arve K. Vatne 1 1221 Adm. Direktør Av departement 1980 1986
1986 Vanlig varamedlem Didrik Cappelen 1 219 Oberst Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjell Rosenberg 1 301 Direktør Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Devold 1 605 Sjefsingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Carl Hugo Endresen 1 1201 Lagdommer Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Myran 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1980 1986
1986 Varamedlem og nestleder Carl-Hugo Lund 1 119 Byrettsdommer Av departement 1986
1987 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Olav Lund 1 115 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Eivind Stai 1 301 Oberst I Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Devold 1 605 Sjefsingeniør Av departement 1986
1987 Varamedlem og nestleder Carl-Hugo Lund 1 119 Byrettsdommer Av departement 1986
1988 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Olav Lund 1 115 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Eivind Stai 1 301 Oberst I Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Devold 1 605 Sjefsingeniør Av departement 1986
1988 Varamedlem og nestleder Carl-Hugo Lund 1 119 Byrettsdommer Av departement 1986
1989 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Olav Lund 1 115 Direktør Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Eivind Stai 1 301 Oberst I Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Devold 1 605 Sjefsingeniør Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Jens Musum 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1989
1989 Varamedlem og nestleder Carl-Hugo Lund 1 119 Byrettsdommer Av departement 1986
1990 Leder Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Arvid Grønheim 1 0 Oberst I Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Olav Lund 1 115 Direktør Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Eivind Stai 1 301 Oberst I Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Trygve Thorstensen 1 0 Oberst Ii Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Devold 1 605 Sjefsingeniør Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Jens Musum 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1989
1990 Varamedlem og nestleder Carl-Hugo Lund 1 119 Byrettsdommer Av departement 1986
1991 Leder Einar Henriksen 1 501 Politimest Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1980 1991
1991 Vanlig medlem Arvid Grønheim 1 301 Oberst I Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Anne Marie Stavsholt 2 301 Overingeniør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Gerd Ann Andreassen 2 1804 Styreleder Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsd Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Marit Larssen 2 219 Fung. Drif Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Devold 1 605 Sjefsingeniør Av departement 1986 1991
1991 Vanlig varamedlem Trygve Thorstensen 1 814 Oberst Ii Av departement 1990 1991
1991 Varamedlem og nestleder Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester Av departement 1991
1992 Leder Einar Henriksen 1 501 Politimester Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Anne Marie Stavsholt 2 301 Overingeniør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Gerd Ann Andreassen 2 1804 Styreleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Marit Larssen 2 219 Fung. Driftsbes Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Rolv Hartmark 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Varamedlem og nestleder Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester Av departement 1991
1993 Leder Einar Henriksen 1 501 Politimester Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Anne Marie Stavsholt 2 301 Overingeniør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Gerd Ann Andreassen 2 1804 Styreleder Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Marit Larssen 2 219 Fung. Driftsbes Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Rolv Hartmark 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Varamedlem og nestleder Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester Av departement 1991
1994 Leder Einar Henriksen 1 501 Politimester Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Anne Marie Stavsholt 2 301 Overingeniør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Gerd Ann Andreassen 2 1804 Styreleder Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Marit Larssen 2 219 Fung Driftsbes Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Rolv Hartmark 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1994 Varamedlem og nestleder Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester Av departement 1991
1995 Leder Einar Henriksen 1 501 Politimester Av departement 1991 1995
1995 Vanlig medlem Madeleine Cato 2 Nettdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Arvid Grønheim 1 301 Oberst I Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Anne Marie Stavsholt 2 301 Overingeniør Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Marit Larssen 2 219 Fung. Driftsbes Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av andre 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Devold 1 605 Sjefsingeniør Av departement 1986 1995
1995 Varamedlem og nestleder Ann-Kristin Olsen 2 101 Sysselmann Av departement 1991 1995
1996 Vanlig medlem Madeleine Cato 2 Nettdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Eivind C. Hauge Johannessen 1 219 Kommandør I Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Steinar Berg 1 104 Oberst Ii Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Madeleine Cato 2 Nettdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Eivind C. Hauge Johannessen 1 219 Kommandør I Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Ole-Gerhard Røn 1 301 Flaggkommandør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Steinar Berg 1 104 Oberst Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Underdirektør Av departement 1995