Ekofisk-Emden kommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekofisk-Emden kommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekofisk-Emden kommisjonen
Utvalgsnummer: 9008000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 18.02.1975 av Industridepartementet
Mandat:
Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av bestemmelsene i overenskomsten mellom Norge og Tyskland om overføring av petroleum gjennom rørledningen fra Ekofiskfeltet og tilstøtende områder til Tyskland.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 3 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 3 0 1 3000 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 3 0 1 15944 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 3 0 1 14364 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 3 0 1 38000 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 3 0 2 49769 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 3 0 1 34800 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 3 0 1 38000
1988 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
1989 Olje- og energidepartementet 3 0 1 34000
1990 Olje- og energidepartementet 3 0 1 28444
1991 Olje- og energidepartementet 3 0 1 33630
1992 Olje- og energidepartementet 3 0 1 55543
1993 Næringsdepartementet 3 0 1 41532
1994 Næringsdepartementet 3 0 1 50000
1995 Nærings- og energidepartementet 3 0 1 41038
1996 Næringsdepartementet 3 0 1 33000
1997 Olje- og energidepartementet 3 0 1 7055
2002 Olje- og energidepartementet 1 19429
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Sekretær, ikke medlem Rolf Busch 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982 1982
1983 Leder Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør Av departement 1983 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1984 Sekretær, ikke medlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Trond Kubberud 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1985 Sekretær, ikke medlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1985 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Trond Kubberud 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Petter Nore 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1986 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1987 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1988 Leder Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Villa Kulild 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1989 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Villa Kulild 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1990 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Villa Kulild 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1991 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Villa Kulild 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1991 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1992 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1993 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1993 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Rådgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1994 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1994 Sekretær, ikke medlem Gisle Johanson 1 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1995 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1995 Sekretær, ikke medlem Gisle Johanson 1 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1996 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1996 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Johan Fredrik Nitter-Hauge 1 301 Konsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1997 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1997 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Egil Meisingset 1 219 Underdirektør Av departement 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Johan Fredrik Nitter-Hauge 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1997 Vanlig medlem Svein Bye 1 1103 Prosjektdirektø Av departement 1997
2002 Egil Meisingset 219 Underdirektør
2002 Halvor Musæus 301 Seniorrådgiver
2002 Anne Vatten 1103 Ass. Direktør
2002 Leder Erik Johnsen 301 Avdelingsdirektør
2003 Anne Vatten Ass. Direktør
2003 Halvor Musæus Seniorrådgiver
2003 Egil Meisingset Underdirektør
2003 Leder Erik Johnsen Avdelingsdirektør