Den konsultative kommisjon for Frigg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den konsultative kommisjon for Frigg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den konsultative kommisjon for Frigg
Utvalgsnummer: 9009000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 14.05.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Kommisjonen skal løse enhver tvist vedrørende forståelsen eller anvendelsen av overenskomsten om utnyttelsen av Frigg-reservoaret, og overføringen av gass fra dette til Storbritannia.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 4 0 2 0
1981 Olje- og energidepartementet 4 0 2 14000
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 0 23516
1983 Olje- og energidepartementet 4 0 4 31100 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 4 0 4 71700 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 4 0 2 50382 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 4 0 6 66041 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 4 0 8 79000
1988 Olje- og energidepartementet 4 0 2 66870
1989 Olje- og energidepartementet 4 0 2 63000
1990 Olje- og energidepartementet 4 0 2 62000
1991 Olje- og energidepartementet 3 0 2 66934
1992 Olje- og energidepartementet 4 0 8 183524
1993 Næringsdepartementet 4 0 6 430982
1994 Næringsdepartementet 4 0 1 45000
1995 Nærings- og energidepartementet 4 0 3 148760
1996 Næringsdepartementet 4 0 4 129000
1997 Olje- og energidepartementet 4 0 3 35209
2002 Olje- og energidepartementet
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1980
1983 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1983 Medlem og sekretær Per-Trygve Hoff 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør Av departement 1976
1983 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1984 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1984 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1984 Medlem og sekretær Per-Trygve Hoff 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1984 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1985 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Medlem og sekretær Per-Trygve Hoff 1 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Medlem og sekretær Sten-Arthur Sælør 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1985 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1980
1986 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1986 Medlem og sekretær Sten-Arthur Sælør 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Medlem og sekretær Wilhelm Mohn 1 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1986 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirektø Av departement 1980
1987 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Medlem og sekretær Pål Brynsrud 1 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1988 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1989 Sekretær, ikke medlem Inger Flaa 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1990 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Inger Flaa 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Hilde Merete Nafstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1991 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Hilde Merete Nafstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1992 Leder Kjell Olav Kristiansen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1992 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Hilde Merete Nafstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Villa Kulild 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1993 Leder Kjell Olav Kristiansen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Hilde Merete Nafstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Knut Mansika 1 301 Byrisjef Av departement 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Runar Moseby Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Villa Kulild 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1994 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Runar Moseby 1 301 Rådgiver Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Villa Kulild 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1995 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Runar Moseby 1 301 Rådgiver Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Ørjan Madsen 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Villa Kulild 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Gunnar Hognestad 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1996 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1996 Sekretær, ikke medlem Ørjan Marius Madsen 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Gunnar Hognestad 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
1997 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1997 Sekretær, ikke medlem Trude Johanne Haugen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Gunnar Hognestad 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1980
2002 Egil Meisingset 219 Underdirektør
2002 Ole Einar Fossen 301 Førstekonsulent
2002 Halvor Musæus 301 Seniorrådgiver
2002 Magne Ognedal 1127 Sikkerhetsdirektør
2002 Leder Erik Johnsen 301 Avdelingsdirektør
2003 Ole Einar Fossen Førstekonsulent
2003 Halvor Musæus Seniorrådgiver
2003 Magne Ognedal Sikkerhetsdirektør
2003 Egil Meisingset Underdirektør
2003 Leder Erik Johnsen Avdelingsdirektør