Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI)
Utvalgsnummer: 9018000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1963
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 14.06.1963 ved kongelig resolusjon i henhold til stortingsvedtak 6. mai 1916 og til kgl. res. av 14. juni 1963.
Mandat:
Omorganisert til stiftelse med virkning fra 1.7.88 i henhold til stortingsvedtak av 10.12.87. Nye vedtekter er fastsatt og nytt styre oppnevnt ved kgl.res. av 22.4.88. Styret skal lede instituttet i samsvar med fastsatte vedtekter.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 8 0 6 45000 Annen instans
1981 Industridepartementet 11 8 6 80000 Annen instans
1982 Industridepartementet 0 0 7 70000 Annen instans
1983 Industridepartementet 11 10 7 48775 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 8 7 8 75000 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 8 7 7 95000 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 8 7 8 127000 Vedkommende departement
1987 Industridepartementet 8 7 8 152000
1988 Næringsdepartementet 9 9 9 107652
1989 Næringsdepartementet 9 9 6 92935
1990 Næringsdepartementet 9 9 6 248000
1991 Næringsdepartementet 9 9 7 255000
1992 Næringsdepartementet 9 9 6 314183
1993 Næringsdepartementet 9 9 6 307900
1994 Næringsdepartementet 9 9 4 300750
1995 Nærings- og energidepartementet 9 9 6 294253
1996 Næringsdepartementet 9 9 7 272626
1997 Nærings- og handelsdepartementet 9 9 6 294955
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Egil Ahlsen 1 219 Avdelingsleder Av departement 1962 1980
1980 Nestleder Thore Schøyen 1 301 Glassmester Av departement 1974 1980
1980 Sekretær, ikke medlem George A. Ruud 1 219 Kontorsjef Av instans utenfor departement 1961
1980 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Hans Fjerdingstad 1 219 Overingeniør Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Alf Hernes 1 220 Administrerende Direktør Av departement 1974 1980
1980 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jan M. Døderlein 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Åsbjørn Skåland 1 1001 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Harry O. Hansen 1 230 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Toralf Hernes 1 301 Avdelingsdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arnt Andersen 1 301 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Aud Trætteberg 2 301 Dr.Ingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kolbjørn Engernes 1 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jon Aarum Andersen 1 1833 Avdelingssjef Av instans utenfor departement
1981 Sekretær, ikke medlem George A. Ruud 1 219 Kontorsjef Av instans utenfor departement 1961
1981 Vanlig medlem Bjørn Tunheim 1 0 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Atle Sørensen 1 401 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eivind Holte 1 1103 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Harry O. Hansen 1 230 Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Toralf Hernes 1 301 Avdelingsdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Arnt Andersen 1 301 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Aud Trætteberg 2 301 Dr.Ingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kolbjørn Engernes 1 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Magnar Fjeldvær 1 1001 Førstekonulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Bjørn Tunheim 1 1504 Førstekonsulent Av andre 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Magnar Fjeldvær 1 1001 Førstekonsulent 1981 1982
1983 Andre tilknyttede personer Tore Bakken 1 104 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Andre tilknyttede personer Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1978 1983
1983 Andre tilknyttede personer Kolbjørn Engernes 1 301 Byråsjef Av departement 1978 1983
1983 Andre tilknyttede personer Atle Sørensen 1 401 Inko-Kontorleder Av departement 1981 1983
1983 Andre tilknyttede personer Helge B. Andresen 1 412 Adm. Direktør Av departement 1983
1983 Andre tilknyttede personer Eivind Holte 1 1103 Disponent Av departement 1981 1983
1983 Leder Thore Schøyen 1 301 Glassmester Av departement 1974 1983
1983 Nestleder Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær Av departement 1978 1983
1983 Vanlig medlem Nils Einar Nesdam 1 215 Avdelingssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Hans Fjerdingstad 1 219 Overingeniør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Alf Hernes 1 220 Adm. Direktør Av departement 1974 1983
1983 Vanlig medlem Jan M. Døderlein 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Bjørn Tunheim 1 1504 Førstekonsulent Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Sverre Englund 1 213 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Adm. Direktør Av departement 1971 1983
1983 Vanlig varamedlem Helga Synøve Trulsrud 2 219 Tillitsmann Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Harald Reinertsen 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 301 Dr.Ingeniør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Roar Mjelva 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Andre tilknyttede personer Tore Bakken 1 104 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Andre tilknyttede personer Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Sverre Englund 1 213 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Nils Einar Nesdam 1 215 Avdelingssjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Helga Synøve Trulsrud 2 219 Tillitsmann Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Harald Reinertsen 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Roar Mjelva 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Nils Einar Nesdam 1 215 Avdelingssjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Helga Synøve Trulsrud 2 219 Tillitsmann Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Harald Reinertsen 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 301 Informasjonssekre Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Roar Mjelva 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1983
1986 Leder Steinar Høgaas 1 1833 Rektor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Nils Einar Nesdam 1 215 Avdelingsdirektør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Hans Fjerdingstad 1 219 Overingeniør Av departement 1980 1986
1986 Vanlig medlem Helga Synøve Trulsrud 2 219 Sekretær Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Rolf Westli Døhlen 1 219 Boktrykker Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Bjørn Tunheim 1 1504 Førstekonsulent Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 301 Adm. Direktør Av departement 1971 1986
1986 Vanlig varamedlem Harald Reinertsen 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Astrid Marstrander 2 301 Avdelingssjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Lars Petter Lystad 1 301 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ruth Ludvigsen 2 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Knut Finsveen 1 301 Overingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Teknisk Sekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ottar Kjørmo 1 1124 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Roar Mjelva 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1983 1986
1987 Leder Steinar Høgaas 1 1833 Rektor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Rolf Westli Døhlen 1 219 Boktrykker Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Per Nyborg 1 214 Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Astrid Marstrander 2 301 Avdelingssjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ruth Ludvigsen 2 301 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Knut Finsveen 1 301 Overingeniør Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Teknisk Sekretæ Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ottar Kjørmo 1 1124 Konsulent Av departement 1986
1988 Leder Øistein Smith Larsen 1 602 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Hans Fjerdingstad 1 219 Overingeniør I statsråd 1980 1988
1988 Vanlig medlem Helga Synøve Trulsrud 2 219 Forbundssekretæ I statsråd 1983 1988
1988 Vanlig medlem Jorunn Gunhild Foss 2 233 Damefrisørmeste I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Laboratoriesjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ottar Kjørmo 1 1124 Konsulent I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig medlem Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Per Gunnar Werner 1 216 Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf Westli Døhlen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Ruth Ludvigsen 2 301 Konsulent I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Knut Finsveen 1 301 Overingeniør I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Teknisk Sekretæ I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Carl Rolf Hallberg 1 604 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør I statsråd 1988 1989
1989 Vanlig medlem Nils Løvik 1 229 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jorunn Gunhild Foss 2 233 Damefrisørmeste I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Forskningssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Kåre Steinsvik 1 1146 Disponent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Per Gunnar Werner 1 216 Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Karianne Uddmo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Harald Skiri 1 301 Ingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Viktor Christiansen 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Per Georg Karlsen 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Dag Arnold Kjernsmo 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Carl Rolf Hallberg 1 604 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Erik Skaug 1 626 Seksjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Nils Løvik 1 229 Avdelingsingeniør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jorunn Gunhild Foss 2 233 Damefrisørmeste I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Forskningssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Torleif M Hauge 1 1001 Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Kåre Steinsvik 1 1146 Disponent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Per Gunnar Werner 1 216 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Karianne Uddmo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Harald Skiri 1 301 Ingeniør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Viktor Christiansen 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Per Georg Karlsen 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Dag Arnold Kjernsmo 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Carl Rolf Hallberg 1 604 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Erik Skaug 1 626 Seksjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988
1991 Leder Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1984 1992
1991 Vanlig medlem Nils Løvik 1 229 Avdelingsingeni Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Jorunn Gunhild Foss 2 233 Damefrisørmeste I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Forskningssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Torleif M Hauge 1 1001 Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Kåre Steinsvik 1 1146 Disponent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Per Gunnar Werner 1 216 Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Karianne Uddmo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Harald Skiri 1 301 Ingeniør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan Viktor Christiansen 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Per Georg Karlsen 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Dag Arnold Kjernsmo 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Ellen Stensrud 2 301 Spesialråd Av departement 1991 1992
1991 Vanlig varamedlem Carl Rolf Hallberg 1 604 Adm. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Erik Skaug 1 626 Seksjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988
1992 Leder Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig medlem Nils Løvik 1 229 Avdelingsingeni Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Nestleder Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Jorunn Gunhild Foss 2 233 Damefrisørmeste I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Hans Fjerdingstad 1 301 Seksjonsleder I statsråd 1980 1992
1992 Vanlig medlem Sissel Helene Øverlie 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Ketil Hagen 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Johan Peter Johansen 1 412 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Forskningssjef I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Torleif M Hauge 1 1001 Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Kåre Steinsvik 1 1146 Direktør Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Per Gunnar Werner 1 216 Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Karianne Uddmo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Harald Skiri 1 301 Ingeniør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Jan Viktor Christiansen 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Per Georg Karlsen 1 301 Overingeniør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Dag Arnold Kjernsmo 1 301 Seksjonsleder Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Ellen Stensrud 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Gaute Hartberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Håkon Nielsen 1 301 Førstesekretær Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Mette Gregoriussen 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Jærn Wesøe 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Lægdheim 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Lars Horn 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Carl Rolf Hallberg 1 604 Adm. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Erik Skaug 1 626 Seksjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Arild Ekeberg 1 626 Teknisk Direktø Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Berit Karin Andersen 2 1201 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Nestleder Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sissel Helene Øverlie 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ketil Hagen 1 301 Ridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Johan Peter Johansen 1 412 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Gaute Hartberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Håkon Nielsen 1 301 Førstesekretær Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Lægdheim 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Mette Gregoriussen 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Jærn Wesøe 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Lars Horn 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Arild Ekeberg 1 626 Teknisk Direktø Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Berit Karin Andersen 2 1201 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Nestleder Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ketil Hagen 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sissel Helene Øverlie 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Johan Peter Johansen 1 412 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Gaute Hartberg 1 301 Adm Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Håkon Nielsen 1 301 Førstesekretær Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Elisabeth Lægdheim 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Mette Gregoriussen 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Elisabeth Jærn Wesøe 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Lars Horn 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Arild Ekeberg 1 626 Teknisk Direktø Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Berit Karin Andersen 2 1201 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Nestleder Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Sissel Helene Øverlie 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Ketil Hagen 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Johan Peter Johansen 1 412 Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Gaute Hartberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Håkon Nielsen 1 301 Førstesekretær Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Mette Gregoriussen 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Jærn Wesøe 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Lægdheim 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Lars Horn 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Arild Ekeberg 1 626 Teknisk Direktø Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Berit Karin Andersen 2 1201 Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av departement 1992
1996 Leder Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1984 1996
1996 Vanlig medlem Sverre Leiro 1 102 Adm. Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Lo-Sekretær Av departement 1992 1996
1996 Vanlig medlem Hans Fjerdingstad 1 301 Prosjektleder I statsråd 1980 1996
1996 Vanlig medlem Sissel Helene Øverlie 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Ketil Hagen 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Astrid Beate Brenna 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Johan Peter Johansen 1 412 Adm. Direktør Av departement 1992 1996
1996 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Laboratoriesjef I statsråd 1988 1996
1996 Vanlig medlem Jan Arild Wathne 1 1103 Bedriftsrådgive Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Jens Fredrik Blegstad 1 104 Rådgiver Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Rolf Hofseth 1 219 Prosjektleder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Steinar Stegegj Karlsen 1 221 2. Nestleder I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje Av departement 1991 1996
1996 Vanlig varamedlem Gaute Hartberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Håkon Nielsen 1 301 Førstesekretær Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Mette Gregoriussen 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Jærn Wesøe 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Lægdheim 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Lars Horn 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Sissel Johanne Monsvold 2 301 Fagsjef 1996
1996 Vanlig varamedlem Arnt Andersen 1 301 Prosjektleder Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Avdelingssjef I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Arild Ekeberg 1 626 Teknisk Direktø Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Mette Ramberg 2 1103 Bedriftsrådgive Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Berit Karin Andersen 2 1201 Direktør Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Sverre Leiro 1 102 Adm. Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Astrid Beate Brenna 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Jan Arild Wathne 1 1103 Bedriftsrådgive Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Anne Kverneland Bogsnes 2 1201 Adm. Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Jens Fredrik Blegstad 1 104 Rådgiver Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Frank Wilhelm Norderhaug 1 217 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Rolf Hofseth 1 219 Prosjektleder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Steinar Stegegj Karlsen 1 221 2. Nestleder I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Sissel Johanne Monsvold 2 301 Fagsjef 1996
1997 Vanlig varamedlem Arnt Andersen 1 301 Prosjektleder Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Avdelingssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Mette Ramberg 2 1103 Bedriftsrådgive Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø I statsråd 1996