Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks
Utvalgsnummer: 9020000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 02.04.1971 av Industridepartementet
Mandat:
Samarbeidsutvalg for gjensidig orientering og diskusjon av spørsmål vedrørende virksomheten på kontinentalsokkelen som har interesse for flere departementer.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 10 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 10 10 0 0 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 3 15305 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 0 0 2 8929 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 0 0 2 13425 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 0 0 2 16400 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 0 0 2 17681 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 0 0 2 18374
1988 Olje- og energidepartementet 0 0 2 17451
1989 Olje- og energidepartementet 0 0 2 12162
1990 Olje- og energidepartementet 9 7 2 11029
1991 Olje- og energidepartementet 9 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Andreas Dalstø Lothe 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør Av departement 1972
1980 Vanlig medlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Olav Bucher-Johannessen 1 220 Ambassadør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør Av departement 1971
1980 Vanlig medlem Kåre Grønbech 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1972
1980 Vanlig medlem Odd Hansson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 301 Underdirektør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Helge Vindenes 1 301 Ambassadør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Underdirektør Av departement 1971
1980 Vanlig varamedlem Christofer Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Øyvind Schreiner 1 233 Fung.Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Egil Kvammen 1 301 Byråsjef Av departement 1971
1980 Vanlig varamedlem Aage Frohde 1 301 Byråsjef Av departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1973
1980 Vanlig varamedlem Yngve Gabrielsen 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Arne Frydenlund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Trygve Krogdahl 1 301 Byråsjef Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Ola Bjørnstad 1 301 Underdirektør Av departement 1979
1981 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1981 Sekretær, ikke medlem Elisabeth Berge 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Andreas Dalstø Lothe 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1974
1981 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør Av departement 1972
1981 Vanlig medlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Atle Fretheim 1 220 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør Av departement 1971
1981 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Underdirektør Av departement 1971
1981 Vanlig varamedlem Christofer Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Torgrim Kjølberg 1 233 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Aage Frohde 1 301 Byråsjef Av departement 1972
1981 Vanlig varamedlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1973
1981 Vanlig varamedlem Yngve Gabrielsen 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Arne Frydenlund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Ola Bjørnstad 1 301 Underdirektør Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Arne B. Hønningstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Martin Ivar Aaserød 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1984 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Arne Walther 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Pernille Petter Smith 2 219 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Arne Walther 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1987 Sekretær, ikke medlem Pernille Petter Smith 2 219 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Irene Bauer 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Arne Walther 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 2002 Byråsjef Av departement 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Pernille Petter Smith 2 219 Førstekonsulent Av departement 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Anne Beate Tangen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Johan Henrik Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Rådgiver Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Underdirektør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Arne Walther 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1989 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1988 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Anne Beate Tangen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kåre Movold 1 0 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Grethe Larsen 2 219 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Rådgiver Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Olav Sitje 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Petter Koren 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Anne Beate Tangen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Grethe Larsen 2 219 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kåre Movold 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Carl Schiøtz Wibye 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Lars Thulin 1 301 Departementsråd Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Olav Sitje 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Petter Koren 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Anne Beate Tangen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Arne Walther 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Grethe Larsen 2 219 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Kåre Movold 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Carl Schiøtz Wibye 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Lars Thulin 1 301 Departementsråd Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1991 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1986
1991 Vanlig varamedlem Olav Sitje 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Petter Koren 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989