Styret for Industrifondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Industrifondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Industrifondet
Utvalgsnummer: 9030000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 31.12.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Ved Stortingsvedtak av 31.12.79 er Industrifondet, Utviklingsfondet og Omstillingsfondet slått sammen til ett fond, Industrifondet. Vedtekter for Industrifondet ble fastsatt ved kgl. res. av 21.12.79 og det er her bestemt at styret skal ha 7 medlemmer med
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 7 0 11 293000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 7 7 11 309187 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 7 7 15 294874 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 7 7 15 351822 Annen instans
1984 Industridepartementet 7 7 14 371725 Annen instans
1985 Industridepartementet 7 7 13 431699 Annen instans
1986 Industridepartementet 7 7 14 390480 Annen instans
1987 Industridepartementet 7 7 12 440000
1988 Næringsdepartementet 7 7 11 400738
1989 Næringsdepartementet 7 7 11 491947
1990 Næringsdepartementet 7 7 12 498217
1991 Næringsdepartementet 7 7 15 462094
1992 Næringsdepartementet 7 7 11 515086
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Tor Aspengren 1 301 Sekretær I statsråd 1979
1980 Nestleder Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Jan Tore Berg-Knutsen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Kåre Moe 1 301 Direktør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Rudolf Lindboe 1 301 Direktør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Jens Edv. Haugland 1 1106 Høyesterettsadvokat I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Ingvald J. Ulveseth 1 1419 Fylkesmann I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Arnfinn Lund 1 231 Fylkesmann I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Lars Thulin 1 301 Banksjef I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Knut S. Halvorsen 1 301 Direktør I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Ottar Karbøl 1 301 Økonomisjef I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Karl Stenstadvold 1 1601 Sivilingeniør I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Benedicte Berg Schilbred 2 1902 Administrasjonssjef I statsråd 1979
1981 Leder Tor Aspengren 1 301 Sekretær I statsråd 1979
1981 Nestleder Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Jan Tore Berg-Knutsen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Kåre Moe 1 301 Direktør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Rudolf Lindboe 1 301 Direktør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Jens Edv. Haugland 1 1106 Høyesterettsadvokat I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Ingvald J. Ulveseth 1 1419 Fylkesmann I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Arnfinn Lund 1 231 Fylkesmann I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Lars Thulin 1 301 Banksjef I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Knut S. Halvorsen 1 301 Direktør I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Ottar Karbøl 1 301 Økonomisjef I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Karl Stenstadvold 1 1601 Sivilingeniør I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Benedicte Berg Schilbred 2 1902 Administrasjonssjef I statsråd 1979
1982 Vanlig medlem Finn R. Elde 1 219 Advokat I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Odd Vattekar 1 702 Fylkesmann I statsråd 1982 1982
1983 Vanlig medlem Finn R. Elde 1 219 Advokat I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Odd Vattekar 1 702 Fylkesmann I statsråd 1982
1984 Leder Tor Aspengren 1 301 Sekretær I statsråd 1979 1984
1984 Nestleder Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Finn R. Elde 1 219 Advokat I statsråd 1982 1984
1984 Vanlig medlem Wenche Nistad 2 219 Avdelingssjef I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Ove Aanensen 1 220 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Jan Tore Berg-Knutsen 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1979 1984
1984 Vanlig medlem Eli Aas 2 628 Banksjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Lars Thulin 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Odd Vattekar 1 702 Fylkesmann I statsråd 1982 1984
1984 Vanlig varamedlem Sven Nilssen 1 1122 Adm. Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Kåre Aam 1 1520 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne-Marie Johannessen 2 1601 Kontorsjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1984
1985 Nestleder Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Wenche Nistad 2 219 Avdelingssjef I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Ove Aanensen 1 220 Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Eli Aas 2 628 Banksjef I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Sven Nilssen 1 1122 Adm. Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Kåre Aam 1 1520 Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne-Marie Johannessen 2 1601 Kontorsjef I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1984
1986 Nestleder Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Wenche Nistad 2 219 Avdelingssjef I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Ove Aanensen 1 220 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Eli Aas 2 628 Banksjef I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Sven Nilssen 1 1122 Adm. Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Kåre Aam 1 1520 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne-Marie Johannessen 2 1601 Kontorsjef I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1984
1987 Nestleder Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Eli Aas 2 628 Banksjef I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Ove Aanensen 1 1001 Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Mette Bodil Havrevold 2 301 Økonomisjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Sven Nilssen 1 1122 Adm. Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Kåre Aam 1 1520 Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Anne-Marie Johannessen 2 1601 Kontorsjef I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1984
1988 Leder Jan Tore Berg-Knutsen 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1979 1988
1988 Nestleder Anna-Synnøve Bye 2 1624 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd 1979 1988
1988 Vanlig medlem Mette Bodil Havrevold 2 301 Økonomisjef I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig medlem Bjørn Sellæg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Eli Aas 2 628 Banksjef I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig medlem Olaf M. Stavik 1 703 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Alv Inge Karlsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Eilen A. Vik 2 301 Forskningskoord I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Banksjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjartan Festøy 1 1037 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Nils Harald Øijord 1 1833 Daglig Leder I statsråd 1988
1988 Varamedlem og nestleder Gerd Kjellaug Berge 2 1441 Direktør I statsråd 1988
1989 Nestleder Anna-Synnøve Bye 2 1624 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Thomas Tangstrøm 1 217 Banksjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Sellæg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Alv Inge Karlsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Eilen A. Vik 2 301 Forskningskoord I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Unni Olav 2 301 Markedsdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kjartan Festøy 1 1037 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Nils Harald Øijord 1 1833 Daglig Leder I statsråd 1988
1989 Varamedlem og nestleder Gerd Kjellaug Berge 2 1441 Direktør I statsråd 1988
1990 Leder Harald Arnkværn 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1990
1990 Nestleder Anna-Synnøve Bye 2 1601 Viseadm. Direkt Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Sekretær I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Thomas Tangstrøm 1 217 Banksjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Sellæg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Elisabeth Wille 2 301 Advokat I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Alv Inge Karlsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Eilen A. Vik 2 301 Forskningskoord I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Unni Olav 2 301 Markedsdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Kjartan Festøy 1 1037 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Idar Ulstein 1 1516 Konsernsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Nils Harald Øijord 1 1833 Daglig Leder I statsråd 1988
1990 Varamedlem og nestleder Gerd Kjellaug Berge 2 1441 Direktør I statsråd 1988
1991 Leder Harald Arnkværn 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1990 1991
1991 Nestleder Anna-Synnøve Bye 2 1601 Viseadm. Direkt Av departement 1988 1991
1991 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær I statsråd 1990 1991
1991 Vanlig medlem Thomas Tangstrøm 1 217 Banksjef Av departement 1989 1991
1991 Vanlig medlem Mette Bodil Havrevold 2 301 Økonomisjef I statsråd 1986 1991
1991 Vanlig medlem Bjørn Sellæg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig medlem Elisabeth Wille 2 301 Advokat I statsråd 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Alv Inge Karlsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Unni Olav 2 301 Markedsdirektør Av departement 1989 1991
1991 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Kjartan Festøy 1 1037 Adm. Direktør I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Idar Ulstein 1 1516 Konsernsjef Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Nils Harald Øijord 1 1833 Daglig Leder I statsråd 1988 1991
1991 Varamedlem og nestleder Gerd Kjellaug Berge 2 1441 Direktør I statsråd 1988 1991