Bransjerådet for motorindustrien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for motorindustrien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for motorindustrien
Utvalgsnummer: 9037000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1947
Tilhørende departement: Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 26.09.1947 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov om bransjeråd av 6. juni 1947.
Mandat:
Behandle spørsmål av betydning for bransjen, særlig med sikte på å trygge og styrke konkurranseevnen. Gir ikke uttalelser i lønns-, tariff- eller prisspørsmål. Rådgivende organer for departementet, og tar opp aktuelle spørsmål. Beretning om virksomheten v
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 9 0 1 0
1981 Industridepartementet 9 6 1 0
1982 Industridepartementet 9 8 1 19922 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Hans Lien 1 216 Førstekonsulent Av departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Peter Mellbye 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Koll Søyland 1 1201 Kontorsjef Av departement 1979
1981 Sekretær, ikke medlem Hans Lien 1 216 Førstekonsulent Av departement 1972