Bransjerådet for bergverkene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for bergverkene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for bergverkene
Utvalgsnummer: 9041000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1947
Tilhørende departement: Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 14.11.1947 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Behandle spørsmål av betydning for bransjen, særlig med sikte på å trygge og styrke konkurranseevnen. Gir ikke uttalelser i lønns-, tariff- eller prisspørsmål. Rådgivende organer for departementet, og tar opp aktuelle spørsmål. Beretning om virksomheten v
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 11 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 11 10 3 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 11 10 2 42715 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 11 10 3 18500 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 11 10 3 47014 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 11 10 2 19986 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 11 10 2 15932 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Arne Parmann 1 219 Førstekonsulent Av departement 1953
1980 Vanlig varamedlem Thor L. Sverdrup 1 219 Prospekteringssjef Av departement 1980 1980
1981 Sekretær, ikke medlem Arne Parmann 1 219 Førstekonsulent Av departement 1953
1981 Vanlig medlem Reidar Dahl 1 1739 Gruvearbeider Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eilert Enoksen 1 1929 Gruvearbeider Av departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Ivar Skredderhaug 1 229 Sekretær Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Hans Lund-Andersen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Viggo Hegerstrøm 1 439 Avdelingssjef Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Ivar Dybdahl 1 1739 Adm. Direktør Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Reidar Dahl 1 1739 Gruvearbeider Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Thor L. Sverdrup 1 219 Prospekteringssje Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Niels Chr. Hald 1 301 Direktør Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Ole Nordsteien 1 1601 Bergmester Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Leif Halvorsen 1 1725 Adm. Direktør Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Arnstein Remmen 1 1833 Gruvearbeider Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Terje Storjord 1 1841 Driftsleder Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Eilert Enoksen 1 1929 Gruvearbeider Av departement 1981
1984 Leder Anders Molbech Heltzen 1 219 Bergingeniør Av departement 1964 1984
1984 Nestleder Ole Nordsteien 1 1601 Bergmester Av departement 1979 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Arne Parmann 1 219 Førstekonsulent Av departement 1953 1984
1984 Vanlig medlem Olav Markussen 1 220 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ivar Skredderhaug 1 229 Sekretær Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Niels Chr. Hald 1 301 Direktør Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Kristine Kapsta Vinterstø 2 1111 Laborant Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Stein Erik Åros 1 1111 Mekaniker Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arne Bjørlykke 1 1601 Seksjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ivar Dybdahl 1 1739 Adm. Direktør Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Arnstein Remmen 1 1833 Gruvearbeider Av departement 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Leif Arne Larsen 1 439 Minerer Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Arnold Tingstad 1 439 Stiger Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Dag Erik Storhaug 1 725 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Johan J. Horn 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Marcus Digre 1 1601 Professor Av departement 1967 1984
1984 Vanlig varamedlem Knut Brøndbo 1 1636 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Leif Halvorsen 1 1724 Adm. Direktør Av departement 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Wenche Spjelkavik 2 1841 Operatør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jorunn Wenche Pedersen 2 2030 Sveiser Av departement 1984
1984 Varamedlem og nestleder Tormod Johnsen 1 301 Bergmester Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arne Bjørlykke 1 219 Professor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Olav Markussen 1 220 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kristine Kapsta Vinterstø 2 1111 Laborant Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Stein Erik Åros 1 1111 Mekaniker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Leif Arne Larsen 1 439 Minerer Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Arnold Tingstad 1 439 Stiger Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Dag Erik Storhaug 1 725 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Johan J. Horn 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Knut Brøndbo 1 1636 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Wenche Spjelkavik 2 1841 Operatør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jorunn Wenche Pedersen 2 2030 Sveiser Av departement 1984
1985 Varamedlem og nestleder Tormod Johnsen 1 301 Bergmester Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Arne Bjørlykke 1 219 Professor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Olav Markussen 1 220 Disponent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kristine Kapsta Vinterstø 2 1111 Laborant Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Stein Erik Åros 1 1111 Mekaniker Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Tormod Johnsen 1 301 Bergmester Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Leif Arne Larsen 1 439 Minerer Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Arnold Tingstad 1 439 Stiger Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Dag Erik Storhaug 1 725 Disponent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Johan J. Horn 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Knut Brøndbo 1 1636 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Wenche Spjelkavik 2 1841 Gruvearbeider Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jorunn Wenche Pedersen 2 2030 Sveiser Av departement 1984