Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien
Utvalgsnummer: 9046000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 22.02.1952 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Behandle spørsmål av betydning for bransjen, særlig med sikte på å trygge og styrke konkurranseevnen. Gir ikke uttalelser i lønns-, tariff- eller prisspørsmål. Rådgivende organer for departementet, og tar opp aktuelle spørsmål. Beretning om virksomheten v
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 12 0 0 0
1981 Industridepartementet 12 11 1 0
1982 Industridepartementet 12 10 3 27521 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 12 11 4 26566 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 12 11 6 40747 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 12 11 4 19000 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 12 11 8 60286 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1967
1980 Vanlig varamedlem Ivar Lind Petersen 1 1201 Direktør Av departement 1980 1980
1981 Sekretær, ikke medlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1967
1983 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Sekretær Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Ivar Lind Petersen 1 1201 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Nils Urdahl 1 1201 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Fritz Andreassen 1 1804 Fisker Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Wilhelm Thoresen 1 301 Sekretær Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Olav Vaagen 1 1201 Distriktsinspektø Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Charles Remø 1 1515 Ordfører Av departement 1979
1984 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976 1984
1984 Nestleder Walter Jacobsen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1967 1984
1984 Vanlig medlem Lars Rotnes 1 301 Direktør Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Janne Julsrud 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekretær Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Andreas Steinsland 1 1101 Industriarbeider Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Nils Urdahl 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1983 1984
1984 Vanlig medlem Arne B. Hesvik 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ingolf Møgster 1 1244 Fiskebåtreder Av departement 1970 1984
1984 Vanlig medlem Jens H. Gundersen 1 1503 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Fritz Andreassen 1 1804 Skipper Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Benedicte Berg Schilbred 2 1902 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Trond Rostad 1 104 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Elisabeth Roderburg 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Johan Rasmussen jr. 1 1106 Disponent Av departement 1970 1984
1984 Vanlig varamedlem Ivar Lind Petersen 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Tor Østervold 1 1244 Fiskebåtreder Av departement 1976 1984
1984 Vanlig varamedlem Odd Austrheim Gullaksen 1 1246 Fiskeskipper Av departement 1976 1984
1984 Vanlig varamedlem Charles Remø 1 1515 Ordfører Av departement 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Gustav Pettersen 1 1870 Fabrikkarbeider Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Åshild Johnsen 2 1902 Ingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Fochsen 1 1911 Disponent Av departement 1984
1984 Varamedlem og nestleder Tove Rasmussen 2 1865 Avdelingsingeniør Av departement 1984
1985 Nestleder Walter Jacobsen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Janne Julsrud 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ellen Jahr 2 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Arne B. Hesvik 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jens H. Gundersen 1 1503 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Hans Petter Koppernæs 1 1504 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Benedicte Berg Schilbred 2 1902 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Trond Rostad 1 104 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Elisabeth Roderburg 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Torbjørn Mæland 1 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Harald Sirnes 1 1149 Disponent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Gustav Pettersen 1 1870 Fabrikkarbeider Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Åshild Johnsen 2 1902 Ingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Per Fochsen 1 1911 Disponent Av departement 1984
1985 Varamedlem og nestleder Tove Rasmussen 2 1865 Avdelingsingeniør Av departement 1984
1986 Nestleder Walter Jacobsen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ellen Jahr 2 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Arne B. Hesvik 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Hans Petter Koppernæs 1 1504 Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Benedicte Berg Schilbred 2 1902 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Trond Rostad 1 104 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Torbjørn Mæland 1 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Harald Sirnes 1 1149 Disponent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Gustav Pettersen 1 1870 Fabrikkarbeider Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Åshild Johnsen 2 1902 Ingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kirsten Evy Schmidt 2 1902 Førstelaborant Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Per Fochsen 1 1911 Disponent Av departement 1984
1986 Varamedlem og nestleder Tove Rasmussen 2 1865 Avdelingsingeniør Av departement 1984