Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien
Utvalgsnummer: 9048000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1956
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 04.05.1956 ved Kronprinsregentens resolusjon.
Mandat:
Behandle spørsmål av betydning for bransjen, særlig med sikte på å trygge og styrke konkurranseevnen. Gir ikke uttalelser i lønns-, tariff- eller prisspørsmål. Rådgivende organer for departementet, og tar opp aktuelle spørsmål. Beretning om virksomheten v
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 13 0 1 0
1981 Industridepartementet 13 12 1 0
1982 Industridepartementet 13 12 1 26100 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Leif B. Knutrud 1 219 Instituttleder Av departement 1974 1980
1980 Nestleder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1977 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Elisabeth Jacobsen 2 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Knut Larsen 1 219 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gesche Torp Varran 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Sekretær Av departement 1968 1980
1980 Vanlig medlem Arne Frydenlund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1971 1980
1980 Vanlig medlem Ragnhild Wistad 2 412 Sivilingeniør Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Ingrid Nybakken 2 412 Fabrikkarbeider Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Jan Hysing 1 805 Direktør Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Kåre Ankjær Jensen 1 1201 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Robert Strøm 1 1601 Direktør Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Arnulf Finnestrand 1 1751 Fisker Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Odd Egede-Nissen 1 219 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Torunn Berit Hagebø 2 301 Avdelingsingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bernt Lie 1 301 Sivilagronom Av departement
1980 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Johan Svele 1 702 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Reidar Larsen 1 707 Teknisk Sjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Svea Haarr 2 1103 Arbeider Av departement
1980 Vanlig varamedlem Trygve Tvedt 1 1103 Driftsassistent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lars Schaathun 1 1201 Salgssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kolbjørn Jacobsen 1 1515 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Charles Remø 1 1818 Skipper Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Pia Sørensen 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Odd Egede-Nissen 1 219 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Torunn Berit Hagebø 2 301 Avdelingsingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Bernt Lie 1 301 Sivilagronom Av departement
1981 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johan Svele 1 702 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Reidar Larsen 1 707 Teknisk Sjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Svea Haarr 2 1103 Arbeider Av departement
1981 Vanlig varamedlem Trygve Tvedt 1 1103 Driftsassistent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johan Langeland 1 1201 Salgsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kolbjørn Jacobsen 1 1515 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Charles Remø 1 1818 Skipper Av departement